Arap'lar Türk'leri Keser,Biz Arap'ları Severiz.

bursali68

İyi de bu konuyu açmaktaki amacın ne araplara dikkat edin demek mi tamam olmuşsa olmuş Türkler kimseyele ebedi düşman olmaz yunanlılarla rumlarla ermenilerde dahil sadece çin hariç amacın ne ki bunları sözlüyorsun

Merhaba,

Sn.hakan_k,amaçlar konularda yazılı,lütfen okuyunuz....

Sağlıcakla kalınız....
 
''Türkleri kesen ! Arapları sevmiyoruz biz...
Araplara sevgi nedenimizin menbaı başkadır,Arapların bizzat kendilerine duyulan bir sevgi de değildir.Bambaşka bir sevgiden onların da nemalandıkları bir durumdur. ''

syn.RABİA;

Nedir peki bu sevgi menbaımız???
Hz Muhammed'in arap olmasımı? (bu cevabı vermeyin lütfen , gülerim:)))
Bu konuyu uzuuunn uzun konuştuğumuzu biliyorum...
 
''İyi de bu konuyu açmaktaki amacın ne araplara dikkat edin demek mi tamam olmuşsa olmuş Türkler kimseyele ebedi düşman olmaz yunanlılarla rumlarla ermenilerde dahil sadece çin hariç amacın ne ki bunları sözlüyorsun ''

syn. Hakan_K;

Tarih tekerrürden ibarettir.Dilini, din anlayışını(örf adetini din diye kabul eden) yaşam şartlarını hak olarak kabul edip saygı gösteren, ve bununlada yetinmeyip bunlar olmadan olmaz diyenlerin içinde bulunduğu ezimeti görmesi için illaki bu olayların tekrar yaşanmasımı gerekli.Tekrar yaşanacak böyle giderse.
Benim anladığım bu; Dini tekeline alan bir millet hertürlü oynamayı yapmış olabilir.
Dilinide kutsallaştırmıştır, yaşam tarzınıda, felsefesinide.
müslüman olan hangi farklı millet araplara laf edebilirki şuan.Öyle bir yapmışlarki; MÜSLÜMAN dedinmi ARAP gelir akıla....

Dost'ça kalın...
 
Merhaba,

" Sİzin amerikan ve batı taklitçisi türk kardeşleriniz ne oluyor şu halde? Yani amerikan işbirlikçisi araplar ile amerikan işbirlikçisi türkler kardeş olmuş olmuyor mu? Haydi söyleyin.. "

Sn.sevmekesas,bakın beni tanımadan sorguluyorunuz ki ben evime yabancı menşeili bir ürünü kolay kolay sokmam...Pahalı da olsa kendi ürünümüzü tercih ederim...
" İthamlarınızı yaparken bizi de 'at arabacı' yerine koymayın lütfen."

Ben size siz şöylesiniz dedim mi???Ama üstünüze alınıyorsanız o zaman şöyle diyeyim " Ateş olmayan yerden duman çıkmaz "....

Sağlıcakla kalınız...
Siz evinize yabancı menşe'li ürün sokmuyorsunuz sözde ama beyninize soktuğunuz kavmiyetçilik yabancı menşe'li değil mi?
Emevi Zulmünün uzandığı noktalarda gerçekleştirdiği şen'i hareketlerden mütevellit arab düşmanlığınızı tutuyorsunuz İslam karşıtlığına dayanak yapmaya çalışıyorsunuz. Sözde tabii ki de böyle değilsiniz ama ifadeleriniz yanlış maksada götürüyor sizi. Ne yani Kuteybe'nin ve Zalim Haccac'ın gayriislamî davranışlarını neden bize karşı ileri sürüyorsunuz ki? Hem o savaş ortamlarındaki gidişatın nasılını çok da yakınen bilmemiz mümkün değildir!! Aktarımlarınız büyük ihtimalle taraflı kalemlerden çıkmış yazılar. Kaldı ki türklerin İslamlara karşı ne kadar sert direniş gösterdikleri zaten herkesin malumudur. Bazıları Türkler İslamiyeti kolayca kabul etti diyorlar ya fasarya bu. Yaklaşık 100 yıl süren bir direniş ve sert savaşımlar olmuştur. Türkler kendi içlerinde çeşitli madenlerden yapılmış putlara tapan bir kavim görünümünde idiler. Dik başlı ve gururlu bir halk idiler. Öyle basitçe İslamın veya gelen arab savaşçılarının dediklerini kabul etme durumları yok idi. Şimdi gelen Arablar Emevi komutanı idiler ve de davranışlarında da İslamî hassasiyetlere çok uyduklarını iddia etmek zordur. Bunlar Hz. Ali(RA) ve ordusu ile bile pervasızca dövüşmüş askerler idi. Muaviye ile egemen olan saltanat kültürü İslamî hassasiyetlerden fazla saray egemenliğini temsil eden bir yapıdır. Padişahlığa dayalı bir kültürdür.

Bizlerde yani İslamcı çevrelerde ''Arab hayranlığı'' olduğu iddianız ise çok yanlıştır. Bu iddianız kasıtlı değil ise bilgisizcedir. Bizler İslam hassasiyeti gösterirken burdali temel dayanağımız kat'iyetle 'arab sevgisi' değildir. Bizim temel dayanağımız Tevhidî inanış ilkelerimiz icabıdır. Biz İranlıyı da sevebiliriz; Gazzeli'yi de; Rusyalı'yı da İngilizi de, Hintli'yi de sevebiliriz. Burdaki ölçütümüz o kişilerdeki İslamî hassasiyet ve İslamî bağlılık ölçüsü(takva) dır sadece. Bizlere inatla ''Siz arab hayranı '' falan vs sv gibi yanlış ve kasıtlı ithamlarda bulunmayın. Bu iddianız dahi sizdeki ırkçı ve kavmiyetçi asabiyeti ortaya koyan ayrı bir göstergedir.


Fakat Bursalı Kardeşim!! Gerçekten de o dönemde yapılan Orta Asya'daki bu olaylar yüreğimizi sızlatmadı demek de yanlıştır. Moğolların yaptığı barbarca saldırışın bir başka versiyonu olarak tarihe işlenmiştir bu olaylar. Fakat arab ordularının sıfatları müslüman idi ama bir çok davranışı da gayriislamî idi. Önceden yaşadıkları cahiliye dönemi alışkanlıkları üzerlerinde idi. İslamiyet'in -malumunuz olduğu üzere- savaş ile ilgili çok insanî kendi hukuku ve ilkeleri bulunmaktadır. Haksız ve hukuksuz biçimde sivillere verilmiş olan zararların İslami diye nitelenmesi mümkün değil. Bunu hiç birimiz de yapmıyoruz zaten.

Atalarımız bütün bu 100 yıl süren mücadelelerinden sonra eski batıl adet ve inanışlarından vazgeçmiş ve ama öyle ama böyle müslümanlığı kabul eyleyip HAkk yola rücu eylemişlerdir. O mazlum atalarımızın Hakk yola girişlerine engel olan bir çok şedid Kaan, Hakan ve Bey'ler eski putperestçe töre, adet ve inanışları devam ettirtmek için çaba göstermişlerdir. Ve de tabii ki de kendi bozul inanışlarına halkı da alet etmişlerdir. Halkı kırdırmışlar ve müslümanlığın kabulünü ve yayılışını en az 100 yıl kadar engellemişlerdir.

Fakat sonunda milletimiz İslam'ın bayraktarı olmuş necip bir millet olmuşlardır. Fakat belli bir dönem sonra bu özelliklerini de terketmiş yine batıl zihniyetleri egemen etmiş; ırkçı emperyalist zihniyetlerin yürürlüğünü sağlamış, İslam'ı egemenlikten çeşitli usullerle ve ayak oyunlarıyla tard etmişler; yine şeytani ve gayriislami yapıyı kabul eylemişlerdir. Bunun neticesinde de şeytani ve gayriislami odakların işbirlikçisi olmuşlardır milletimiz. Maalesef bu yapısıyle de atalarımızın yopluına ihanet eder bir duruma girmiş olduk..Neyse konu uzun..

selamlar.
sevmekesas:eek:k:
 

bursali68

Merhaba,

Siz evinize yabancı menşe'li ürün sokmuyorsunuz sözde ama beyninize soktuğunuz kavmiyetçilik yabancı menşe'li değil mi?

Sn.sevmekesas,bu sadece sizin düşünceniz,böyle düşünebilirsiniz,serbestsiniz yani,yani atıp tutabilirsiniz,meydan boş!!!

Emevi Zulmünün uzandığı noktalarda gerçekleştirdiği şen'i hareketlerden mütevellit arab düşmanlığınızı tutuyorsunuz İslam karşıtlığına dayanak yapmaya çalışıyorsunuz

Bunu ben yapmıyorum,islamı anlamayanlar/anlayamayanlar...Kur'an'ı anlamayan/anlayamayanlar Emevi zulmünün temelini islamda arıyorlar ben değil,analiziniz yanlış...!!!

Ne yani Kuteybe'nin ve Zalim Haccac'ın gayriislamî davranışlarını neden bize karşı ileri sürüyorsunuz ki? Hem o savaş ortamlarındaki gidişatın nasılını çok da yakınen bilmemiz mümkün değildir!!

Zalim Haccac'ın 12.000 Türk'ü kılıçtan geçirirken taaaa " tavşanın b.. attığı yerde " ne işi var...Üstelik bu kılıçtan geçirilenlerin büyük çoğunluğu " savaşçı Türkler " bile değilken !!!

Aktarımlarınız büyük ihtimalle taraflı kalemlerden çıkmış yazılar.

Olabilir herkes bir şeylerden etkilenebilirken sizin de düşünceleriniz karşı görüş kalemlerinden etkilenmiştir mutlaka...!!!

Kaldı ki türklerin İslamlara karşı ne kadar sert direniş gösterdikleri zaten herkesin malumudur. Bazıları Türkler İslamiyeti kolayca kabul etti diyorlar ya fasarya bu.

İslamı kolay kabul etmemeleri,kesilmelerini mi gerektirir...İslam bunu mu emreder,kabul etmeyeni,direneni kesin mi der,sizin " İslami Siyaset " anlayışınız bu mu...!!!

Bizlerde yani İslamcı çevrelerde ''Arab hayranlığı'' olduğu iddianız ise çok yanlıştır.

Bu sözlerimi üzerinize alıyorsanız " Arap hayranısınız " yok üzerinize almıyorsanız ne diye rahatsızlık duyuyorsunuz ki...!!!

Bizim temel dayanağımız Tevhidî inanış ilkelerimiz icabıdır. Biz İranlıyı da sevebiliriz; Gazzeli'yi de; Rusyalı'yı da İngilizi de, Hintli'yi de sevebiliriz. Burdaki ölçütümüz o kişilerdeki İslamî hassasiyet ve İslamî bağlılık ölçüsü(takva) dır sadece. Bizlere inatla ''Siz arab hayranı '' falan vs sv gibi yanlış ve kasıtlı ithamlarda bulunmayın. Bu iddianız dahi sizdeki ırkçı ve kavmiyetçi asabiyeti ortaya koyan ayrı bir göstergedir.

Bunun ırkçılkla hiç alakası yok hala daha gem almıyorsa söyleyebilecek bir şeyim yok.Ben diyorum ki ırkçılıkla ilgisi yok siz diyorsunuz ki var...!!! Bu ne yaman çelişki,sonra da kalkıp TAKVA dan bahsedebiliyorsunuz,yani hem yargılıyor hem hüküm veriyorsunuz....Sonuç meydanda...Hz.Peygamberimizi yönetim derdine düşüp defnetmeyen Araplardır kasıt,Nebati Arapça'yı peygamberimiz zamanında değil sonrasında değiştiren zihniyettir kasıt,halifelik yüksüğünü hakedene değil de babadan-oğula mantığıyla değiştiren Araplardır kasıt...NE IRKÇILIĞI...!!!

Önceden yaşadıkları cahiliye dönemi alışkanlıkları üzerlerinde idi

Önceki yorumunuza göre bu söz " bu ne biçim perhiz bu ne biçim lahana turşusu " misalidir...!!!

Atalarımız bütün bu 100 yıl süren mücadelelerinden sonra eski batıl adet ve inanışlarından vazgeçmiş ve ama öyle ama böyle müslümanlığı kabul eyleyip HAkk yola rücu eylemişlerdir.

Sanırım siz geçmişinizi OKUMAMIŞSINIZ...Türkler aile yapılarını dahi Arapların müdahalesi ile değiştirmiştir...İyi okuyun geçmişi...!!!

Neyse konu uzun..

Ben zaten uzun zaman önce bu konuya NEYSE dedim,siz nakaratı sürdürüyorsunuz....Siz ile ben farklı görüşlerdeyiz Sn.sevmekesas,benim bakış açım ile sizinki bundan dolayı farklı olaması gayet doğaldır...Siz kendiniz gibi düşünün ben kendim gibi düşünüyorum ve siz de sizin etkisi altında kaldığınız yazıların bayraktarlığını yapınız....!!!

Sağlıcakla kalınız.
 
Bakınız islami yaşam tarzını tercih etmek demek sizin lügatınızda ''arapların müdahalesi' diye yazıyor anlaşılan???
 

bursali68

Bakınız islami yaşam tarzını tercih etmek demek sizin lügatınızda ''arapların müdahalesi' diye yazıyor anlaşılan???

Merhaba,

Son söz Sn.sevmekesas,benim yazılarıma bakıp söylediğiniz şu söz " lafı şeyinden anlamak " anl***** gelir...Bir arkadaş süper sözlükte bu sözü yazacaktır bir gün...!!!

Ayrıca bakınız islamı yaşam tarzı demek " Bedevi " gibi giyinmek demek mi,İslami yaşam tarzı demek " Arap örf/adet " lerini mi uygulamak demek,İslami yaşam tarzı demek " Anaerkilden,Ataerkile mi " geçmek demek...yoksa Kur'an'ı mı yaşamak demek...Önce bunun yanıtını çözünüz sonra yazdığımı düşününüz...

Sağlıcakla kalınız.
 
Bakınız tam da size yakışan bir yanıt yazdınız yani. Demek ki bizi hiç anlamamışsınız. 'Bedevi gibi giyinmek'' ha? Bizim ilkelerimiz var, savunduğunuz şekilciliği bulamassınız bizde. Savunduğunuz şekilcilik İslamcılarda değil ancak gayriislami baskıcı, yasakçı sistemlerde uygulanmaktadır. Mesela başörtüsü yasağı uygulamak, sarık yasağı vs vs gibi. Bu batı taklitçiliğini siz neden alkışlıyorsunuz anlamak zor tabi!! Bu da batının kültür emperyalizmine maruz kalmış beyinlerin durumunu gösteren bir durumdur tabii ki de...

sevmekesas:eek:k:
 

bursali68

Bakınız tam da size yakışan bir yanıt yazdınız yani. Demek ki bizi hiç anlamamışsınız. 'Bedevi gibi giyinmek'' ha? Bizim ilkelerimiz var, savunduğunuz şekilciliği bulamassınız bizde. Savunduğunuz şekilcilik İslamcılarda değil ancak gayriislami baskıcı, yasakçı sistemlerde uygulanmaktadır. Mesela başörtüsü yasağı uygulamak, sarık yasağı vs vs gibi. Bu batı taklitçiliğini siz neden alkışlıyorsunuz anlamak zor tabi!! Bu da batının kültür emperyalizmine maruz kalmış beyinlerin durumunu gösteren bir durumdur tabii ki de...

sevmekesas:eek:k:

Merhaba,

Sn.sevmekesas,konu ekseninden sapıyor,o yüzden yapısı itibariyle LAİK bir ülkede yaşadığınızı ve inandığımız kitap Kur'an'ın da laikliğe ters bakmadığını unutmamanız gerek...!!!

" Mesela başörtüsü yasağı uygulamak, sarık yasağı vs vs gibi..."

Çok düz mantıkla,bunları yasaklayanlar şekilciyse,illede takacağız diyenler de şekilci olarak düşünülebilir.İslam = Başörtüsü mü...İslam = Sarık mı??? Şekilcilik burada başlıyor...İslam ve iman insanın dışında değil kalbindedir / içindedir,içseldir...Hayatını da bu içsel inanışına / imanına / takvasına göre yaşar...Sembollerle değil...

Size iyi forumlar,konu farklı boyutlara gitmeye başlamıştır.Kısmetse başka başlıklar altında....

Sağlıcakla kalınız.
 
Merhaba,

Sn.sevmekesas,konu ekseninden sapıyor,o yüzden yapısı itibariyle LAİK bir ülkede yaşadığınızı ve inandığımız kitap Kur'an'ın da laikliğe ters bakmadığını unutmamanız gerek...!!!

" Mesela başörtüsü yasağı uygulamak, sarık yasağı vs vs gibi..."

Çok düz mantıkla,bunları yasaklayanlar şekilciyse,illede takacağız diyenler de şekilci olarak düşünülebilir.İslam = Başörtüsü mü...İslam = Sarık mı??? Şekilcilik burada başlıyor...İslam ve iman insanın dışında değil kalbindedir / içindedir,içseldir...Hayatını da bu içsel inanışına / imanına / takvasına göre yaşar...Sembollerle değil...

Size iyi forumlar,konu farklı boyutlara gitmeye başlamıştır.Kısmetse başka başlıklar altında....

Sağlıcakla kalınız.

Tabi tabii çevir kazı yanmasın.. Ne kadar da didinseniz içinizdeki şekilci, tektipçi, baskıcı ve yasakçı zihniyeti saklayamıyorsunuz. Zalimi değil de mazlumu azarlıyan bir konumdasınız. Yasağı koyanlara laf etmiyor ve içten içe bunu desteklerken bi taraftan da o yasağa(sözgelimi başörtmek gibi) maruz kalanların o istediikleri yaşam tarzından vazgeçmeleri gerektiğini ima ediyorsunuz. Eğer yasağa uymassa öyle ise o uymayan şekilcidir demeye getiriyorsunuz. Tam da Ergenekonvarî bir yaklaşım.. Ters mantık ile aynanın yansıtması gibi ithamı karşıya yansıtmak.. Yasakçıyı ibra etme çabası.. Ama başaramıyorsunuz..

Sizi gidi yasakçılar siziiii!!!

sevmekesas:eek:kay:
 
Üst