tüketici ne zaman korunur?

Merhabalar;
Global krizin en önemli yansımalarından biri olan borçlanma oranının artışı, hukukçular ve bankacılar başta olmak üzere hepimizin aklında soru işaretlerine sebep olmuştur. Hepimizin bilmesi gereken soruları site sakinlerine ve değerli hukukçulara yöneltmek istiyor ve bilgi rica ediyorum...

BİR BANKA YA DA FİNANS KURUMUNDAN KREDİ NİTELİĞİNDEKİ ÜRÜNLERİ KULLANAN TÜKETİCİNİN HERHANGİ BİR KREDİSİ KANUNİ TAKİP AŞAMASINDAYSA, BU DURUMDA DİĞER TAKİPTE OLMAYAN VE DÜZENLİ ÖDENMEYE DEVAM EDEN KREDİLERİ NASIL ETKİLENİR? TÜKETİCİ, 4077 SAYILI TÜKETİCİ KORUMA KANUNUNA NEDEN, NE ZAMAN VE HANGİ DURUMLARDA BAŞVURABİLİR? BU DURUMDAKİ Bİ TÜKETİCİ İÇİN TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNU HANGİ HALLERDE GEÇERLİDİR? DEVLET, BU TÜKETİCİYİ NASIL KORUR?"

Cevaplarınız ve ilginiz için şimdiden Teşekkürler...
Saygılarımla...
 
Ahde vefa ilkesi gereği, öncelikle kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla aranızdaki sözleşme hükümleri geçerlidir..
Ayrıca Tüketiciyi Koruma Kanunu, Tüketici kredilerini 10. maddesinde düzenlemiştir..Bir Tükedici kredisi söz konusu ise, md.10/2'ye göre ''Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. ''
Tüketici, Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,ifade etmektedir.Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici sıfatına haiz olduğunuz müddetçe Tüketiciyi Koruma Kanunu'nun kapsamındasınız demektir.
Devlet bizi nasıl korur demişsiniz? Devlet, kanunlarda emredici hükümler öngörmüştür.. Bunlara aykırı sözleşme yapılması mümkün değildir.. Yapılmışsa bu hükümlr geçersiz olur.. Tüketiciyi Koruma Kanunu'nda da zayıf taraf olan tüketiciyi korumak adına birçok hüküm ihdas edilmiştir.. Mesela tüketici sözleşmeleri daha sonra tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemez.. Bunların dışında devltin özel hukuk ilişkilerine - sözleşme serbestisi ilkesi gereği- çok fazla müdahelesi olmayacaktır.. Sözleşme serbestisinin sınırları da ahlaka, kanuna aykırılıktır... Devlet, Anayasa hükmü gereği zayıf taraf olan Tüketici yanında düzenlemeler yapmakta zorundadır.. Bunun da Tüketici Koruma Yasası'ndaki düzenlemeleri ile yerine getirmiştir..(ne kadar koruyucudur bu tartışılabilir)
Kredi sözleşmelerinde genellikle taraflar sözleşme hükümlerini müzakere etmezler..
Kredi kullanacak olan tarafın önüne bir Genel İşlem Şartı konulur.. Bu Genel İşlem Şartlarında olan bir hüküm de banka ile kredi kullanan arasında çıkacak uyuşmazlıkların sadece bankanın kayıt ve defterleri ile kanıtlanabilmesi hükmüdür.. Bu HUMK gereği bir kesin delil teşkil etmektedir....... gibi birçok tüketici aleyhine düzenleme bulunmaktadır.. Genel İşlem Şartları ile hukukçuların mücadelesi hala devam etmektedir...
 
Son düzenleme:
Rica ederim...
Yine aranızdaki sözleşmeyi göremediğim için çok fazla yardımcı olamadım...
Size temerrüde düştüğünüz taksitler nedeniyle bir ihtarname çekildi mi?
Bu ihtarnamede ödemediğiniz takdirde ne olacak dendi?
Bilemediğim için diğer taksitlerin ne olacağı hususunda yardımcı olamadım..
 
Şöyle ki;

Kanuni takibe düşmüş olan kredim var. Bu kredim için Protokol imzalama teklifimi ilettim bankaya.. Ayrıca bir düzenli ödenen, bir de düzenli ödeyemediğim 2 ay taksidi gecikmiş kredim var.

Bu durumda, takibe atılmamış kredilerimin takibe atılması zorunlu mudur? 4077 sayılı Tüketici koruma kanununa göre kendimi nasıl koruyabilirim? Birçok seçenek var ancak bunları somutlaştıramadım..

Seçenekler ve çözümler hakkında düşündükleriniz varsa rica ediyorum..
 
Şöyle ki;

Kanuni takibe düşmüş olan kredim var. Bu kredim için Protokol imzalama teklifimi ilettim bankaya.. Ayrıca bir düzenli ödenen, bir de düzenli ödeyemediğim 2 ay taksidi gecikmiş kredim var.

Bu durumda, takibe atılmamış kredilerimin takibe atılması zorunlu mudur? 4077 sayılı Tüketici koruma kanununa göre kendimi nasıl koruyabilirim? Birçok seçenek var ancak bunları somutlaştıramadım..

Seçenekler ve çözümler hakkında düşündükleriniz varsa rica ediyorum..

İki ayrı kredi çektiniz..
Bir tanesini düzenli olarak ödüyorsunuz..
Diğerinde temerrüde düştüğünüz için icra takibine girişildi..
Diğer çektiğiniz krediye etkisi olup olmadığını mı soruyorsunuz?
Yoksa temerrüde düştüğünüz sözleşme ile ilgili olarak diğer taksitlerinize etkisi olup olmadığını mı soruyorsunuz?
Kusura bakmayın bu kısmı pek anlamadım :/
 
3 kredi çektim..1 tansi kanuni takipte, diğer 2 si değil.. Bu ikisinden 1'i düzenli ödeniyor.. Diğerinin 2 taksidi gecikmiş durumda..
Her 2 durumu da hatta, daha farklı durumlar olursa benim aleyhime, tüm seçenekleri sormaya çalışıyor ve Tüketiciyi Koruma Kanunundan hangi durumlarda ve nasıl faydalanacağımı, hangi durumlarda bu kanunun beni koruyacağını öğrenmek istiyorum..
 
Yukarda da izaha çalıştığım gibi, Tüketiciyi Koruma Kanunu'na göre, en az 2 kere ödemelerinizi geciktirdiğinizde banka size ihtar çekerek sizi temerrüde düşürebilir..
Temerrüd halinde ne yapılacağı özel kanun olan T.K.K.'da düzenlenmediği için, genel kanun Borçlar Kanunu'nun temerrüd hükümlerine göre banka sahip olduğu hakları kullanacaktır.
Buna göre bankanın seçimlik hakları doğmuştur..Yani Aynen ifayi isteyebilir ya da ifa edilmeme nedeniyle uğradığı zararı giderilmesini talep edebilir ya da sözleşmeden dönebilir. Bunlardan hangisini talep ettiğini ihtarında belirtmiştir zaten..
İzaha çalıştığım üzere TKK nın böyle bir durumda sizi koruyan bir hükmü yok....
Hangi durumlarda sizi koruyacağını öğrenmek içinse, TKK yı açıp okumanız gerekiyor...
Tüm hükümleri tüketici lehine ihdas edilmiştir zaten..
 
Üst