• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

İnsanlık Suçunda Zamanaşımı Olmaz

İnsanlık Suçunda Zamanaşımı Olmaz

DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i katledenlerin beratına ilişkin karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından sanığın cezalandırılması görüşüyle bozuldu.
Bunun üzerine davanın duruşması, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı.

Duruşmaya, sanık Ünal Osman Ağaoğlu’nun Ankara’da hukuk fakültesi sınavlarına hazırlandığı gerekçesiyle katılmaması, davanın zamanaşımına uğratılmak istendiği şeklinde yorumlandı.
DİSK Avukatı Rasim Öz, hazırladığı 7 maddelik tebliğle bozma kararına uyulması ve sanığın cezalandırılmasını istedi.
Cumhuriyet savcısı ise bu isteme karşılık mahkemenin kararında direnmesini istedi. Duruşma, sanık Ünal Osman Ağaoğlu’nun mahkemeye getirilmesi kararıyla 2 Temmuz tarihine ertelendi.

KARANLIK GÜÇLER ORTAYA ÇIKARILMALI

Mahkeme çıkışında açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, adaletin ancak Kemal Türkler’in cinayetinin arkasındaki karanlık güçlerin ortaya çıkarılmasıyla sağlanacağını söyledi.
Türkler’in faşist katiller tarafından katledilişinin 29. yılında adalet aradıklarını dile getiren Görgün, beklentilerinin cinayetin arkasındaki karanlık odakların ortaya çıkarılarak mahkum edilmesi ve gerçek adaletin sağlanması olduğunu belirtti.

Savcının birçok şeyi çarpıtarak kararda direnmek istemesi ve sanığın duruşmaya getirilmemesini davanın zamanaşımına uğratılmak istendiği şeklinde yorumlayan DİSK Avukatı Rasim Öz, ancak insanlık suçlarında zamanaşımı olmadığını söyledi.
Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan ise sanık Ünal Osman Ağaoğlu’na seslenerek, “Benim gözlerimin içine bak.
Sen benim babamın katilisin. İki elim yakanda senin. Adalet yerini bulana kadar peşindeyim senin” dedi.

(İstanbul/EVRENSEL)
evrensel.net

İnsanlık suçu işleyenlerin suçunun zamanaşımı nedeniyle affedilmesini uygun buluyor musunuz ?
 
burasi Turkiye.

kanuna bir kilif bulurlar.

Evet lordhan, kapitalist kanunlar maalesef insani değerleri yok saymaya devam ediyor.
Suç işleyen kişi yıllarca kaçıyor veya görmemezlikten geliniyor, bir zaman sonra ortaya çıkıyor ve affediliyor.
Nedeni ise, suçunuz üzerinden yıllar geçmiştir; siz affedildiniz !
Mantıksızlık ki ne mantıksızlık...!:malesef:
 
Dava zamanaşımı

MADDE 66. - (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,

b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,

c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,

d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,

e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,

Geçmesiyle düşer.

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.

(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri de göz önünde bulundurulur.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis cezası esas alınır.

(5) Aynı fiilden dolayı her ne suretle olursa olsun tekrar yargılanması gereken hükümlünün, sonradan yargılanan suça ait üçüncü fıkrada yazılı esasa göre belirlenecek zamanaşımı göz önünde bulundurulur.

(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs hâlinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.

(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde dava zamanaşımı uygulanmaz.

Suçun soyut cezası bakımından bir üst sınır konulması belki yerinde bir düzenleme olabilir..
Ama bunun da sadece yurtdışında işlenen suçlar bakımından söz konusu olması bence çok yanlış..
Özel hukuk ilişkileri bakımından hak düşümü süreleri, zamanaşımı süreleri öngörülebilir..
Ama Ceza hukuku bakımından yanlış bir düzenlemedir diye düşünüyorum.
 
Sayın avukatım;

Bilgiler ve düşüncelerinizi açıkladığınız için teşekkür ederim.:prv:
Emeğinize sağlık..
 
Üst