Klavye Kısayolları

Genel Klavye Kısayolları

• CTRL+C (Kopyala)
• CTRL+X (Kes)
• CTRL+V (Yapıştır)
• CTRL+Z (Geri al)
• DELETE (Sil)
• ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermeden kalıcı olarak sil)
• Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
• Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğe için bir kısayol oluştur)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
• CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına taşı)
• CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına taşı)
• CTRL+AŞAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına taşı)
• CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına taşı)
• CTRL+ÜSTKRKT ile ok tuşlarından biri (Bir metin bloğunu vurgula)
• ÜSTKRKT ile ok tuşlarından biri (Bir pencerede veya masaüstünde birden fazla öğeyi seç veya belgede metni seç)
• CTRL+A (Tümünü seç)
• F3 tuşu (Dosya veya klasör ara)
• ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
• ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencerenin kısayol menüsünü aç)
• CTRL+F4 (Birden çok belgeyi aynı anda açmanıza olanak tanıyan programlarda, etkin belgeyi kapat)
• ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
• ALT+ESC (Öğeler arasında açıldıkları sırayla gezin)
• F6 tuşu (Bir pencerede veya masaüstünde ekran öğeleri arasında gezin)
• F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini'nde Adres çubuğunu görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencerenin Sistem menüsünü görüntüle)
• CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
• ALT+Menü adında altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
• Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştir)
• F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştir)
• SAĞ OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü aç)
• SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
• F5 tuşu (Etkin pencereyi güncelleştir)
• GERİ (Bilgisayarım'da veya Windows Gezgini'nde bir üst seviyedeki klasörü görüntüle)
• ESC (Geçerli görevi iptal et)
• CD-ROM sürücüsüne CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM'un otomatik olarak yürütülmesini önle)
• CTRL+ÜSTKRKT+ESC (Görev Yöneticisi'ni aç)

İletişim Kutusu Klavye Kısayolları

Genişletilmiş seçim listesi kutularında ÜSTKRKT+F8 tuşlarına basarsanız, genişletilmiş seçim modunu etkinleştirirsiniz. Bu modda, ok tuşunu kullanarak seçimi değiştirmeden işaretçiyi taşıyabilirsiniz. CTRL+ARA ÇUBUĞU veya ÜSTKRKT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basarak seçimi ayarlayabilirsiniz. Genişletilmiş seçim modunu iptal etmek için ÜSTKRKT+F8 tuşlarına yeniden basın. Genişletilmiş seçim modu, odak başka bir denetime geçtiğinde iptal edilir.• CTRL+SEKME (Sekmeler arasında ileriye doğru git)
• CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
• SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
• ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)
• ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)
• ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)
• ARA ÇUBUĞU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa, onay kutusunu seç veya temizle)
• Ok tuşları (Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa, bir düğme seç)
• F1 tuşu (Yardım'ı görüntüle)
• F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
• GERİ (Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse, bir üst düzeydeki klasörü aç)

Microsoft Natural Keyboard Kısayolları

• Windows Logo tuşu (Başlat menüsünü göster veya gizle)
• Windows Logo tuşu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)
• Windows Logo tuşu+D (Masaüstünü göster)
• Windows Logo tuşu+M (Tüm pencereleri küçült)
• Windows Logo tuşu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri önceki boyuta getir)
• Windows Logo tuşu+E (Bilgisayarım'ı aç)
• Windows Logo tuşu+F (Bir dosya veya klasör ara)
• CTRL+Windows Logo tuşu+F (Bilgisayar ara)
• Windows Logo tuşu+F1 (Windows Yardımı'nı görüntüle)
• Windows Logo tuşu+ L (Klavyeyi kilitle)
• Windows Logo tuşu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)
• Windows Logo tuşu+U (Hizmet Programı Yöneticisi'ni aç)

Erişilebilirlik Klavye Kısayolları

• Sekiz saniye süreyle Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)
• Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık'ı aç veya kapat)
• Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları'nı aç veya kapat)
• Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar'ı aç veya kapat)
• Beş saniye süreyle NUM LOCK (Geçiş Tuşları'nı aç veya kapat)
• Windows Logo tuşu+U (Hizmet Programı Yöneticisi'ni aç)

Windows Gezgini Klavye Kısayolları

• END (Etkin pencerenin en altını göster)
• HOME (Etkin pencerenin en üstünü göster)
• NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)
• NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
• NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
• SOL OK (Geçerli seçimi genişletilmişse daralt ya da üst klasörü seç)
• SAĞ OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle ya da ilk alt klasörü seç)

Karakter Eşlem için Klavye Kısayolları

Karakter tablosunda bir karakteri çift tıklatırsanız, tablo üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz: • SAĞ OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)
• SOL OK (Sola veya önceki satırın sonuna git)
• YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
• AŞAĞI OK (Bir satır aşağı git)
• PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
• PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)
• HOME (Satırın başına git)
• END (Satırın sonuna git)
• CTRL+HOME (İlk karaktere git)
• CTRL+END (Son karaktere git)
• ARA ÇUBUĞU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap)

Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları

• CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)
• CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
• CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
• CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
• CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
• ALT+F4 (Konsolu kapat)
• ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
• ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
• ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
• ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)

MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları

• CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
• ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
• F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım konusunu aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
• CTRL+F10 (Etkin konsol penceresinin ekranı kaplamasını sağla)
• CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
• ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa, Özellikler iletişim kutusunu aç)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
• CTRL+F4 (Etkin konsol penceresini kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)

Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi

• CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)
• ALT+PAGE UP (Programlar arasında soldan sağa geçiş yap)
• ALT+PAGE DOWN (Programlar arasında sağdan sola geçiş yap)
• ALT+INSERT (Programlar arasında en son kullanılma sırasına göre gezin)
• ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisayarında pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)
• ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN tuşlarına basılmasıyla aynı işlevi sağla.)
• CTRL+ALT+Artı işareti (+) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve yerel bilgisayarda PRINT SCREEN tuşuna basılmasıyla aynı işlevi sağla.)

Microsoft Internet Explorer Gezintisi

• CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç)
• CTRL+E (Arama çubuğunu aç)
• CTRL+F (Bul yardımcı programını başlat)
• CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)
• CTRL+I (Sık Kullanılanlar çubuğunu aç)
• CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)
• CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini başlat)
• CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L kısayoluyla aynı)
• CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)
• CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleştir)
• CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)
 
Allah razı olsun kardeşim paylaşımın için beniimde tam aradığım şeydi. Bilmediğimiz ne kadar çok kısayol varmış.
 
Üst