Denizcilikte Hastalik ingilizce karsiliklari

denizcilikte cok karsilasilan hastaliklkar baz alinmistir​

Hastalık isimleri
ingilizce türkçe
abscess apse, çıban
alcoholısm alkolizm
allergıc alerji
amoebıc dysentery amibik dizanteri
anngina pectoris anjina pektoris
anthrax şarbon, kara kabarcık
apoplex (stroke) felç, beyin kanaması
appendıcıtıs apandisit
asthma astım
bacıllary dysentery dizanteri
boıls çıban
bronchıdıs (acude) akut bronşit
bronchıdıs (chronıc) kronik bronşit
brucellotıs
carbuncle çıban, burun sivilcesi
cellulıtııs
chancroıd frengi çıbanı
chıcken pox su çiçeği
cholera kolera
cırrhosıs of the lıver sıroz
concussıon beyin sarsıntısı
compressıon of the braın beyin sarsıntısı
congestıve heart faılure kalp spazmı
constıpatıon kabızlık
coronary thrombosıs kalp krizi
cystıtıs kist
dengue dang (şiddetli vücut ağrısı veren humma)
dıabetes şeker hastalığı
dıabetıc coma şeker koması
dıphtherıa difteri
drug reactıon ilaca tepki verme
duodenal ulcer oniki parmak ülseri
eczema egzema
erysıpelas yılancık
fıts, ephylepsıs sara
gangrene kangren
gastrıc ulcer gastrit ülser
gastro-enterıtıs bağırsak iltihabı, ülser
gonorrhoea bel soğukluğu
gout gut hastalığı
heat cramps sıcak krampı
heat exhaustıon sıcak bitkinliği
heat stroke sıcak çarpması
hepatıtıs sarılık
hernıa fıtık
hernıa (ırreducıble) fıtık
hernıa (strangulated) fıtık (boğulmuş)
ımmersıon foot
ımpetıgo cerahatlı deri hastalığı
ınsulın overdose insülin aşırı doz
ındıgestıon hazımsızlık, mide fesadı
ınfluenza grip, nezle
ıntestınal obstructıon bağırsak düğümlenmesi
kıdney stone (renal colıc) böbrek sancısı (taş)
laryngıtıs gırtlak iltihabı, larenjit
malarıa sıtma
measles kızamık
menengıtıs menejit
mental ılness akıl hastalığı
mıgraıne migren
mumps kabakulak
orchıtıs
perıtonıtıs karın zarı ıltıhabı
phlebıtıs flebıt
pıles basur, hemoroid
plague veba
pleurısy zatülcenp, göğüs zarı hastalığı
pneumonıa zatürre, akciğer iltihabı
poısonıng zehirlenme
polıomyelıtıs çocuk felci
prolapsed ınter dısc disk kayması
pulmonary tuberculosıs tüberküloz
quınsy anjin, bademcik iltihabı
rheumatısm romatizma
rheumatıc fever ateşli romatizma
scarlet fever kızıl
scıatıca sıyatik
shıngles (herpeszoter) zona
sınusıtıs sinüzit
shock elektrik çarpması
small pox frengi
syphylıs frengi
tetanus tetanoz
tonsıllıtıs bademcik iltihabı
typhoıd tifo’ya benzer hastalık
typhus tifüs
uretrhıtıs idrar yolu iltihabı
urtıcarıa kurdeşen
whoopıng cough boğmaca öksürüğü
yellow fever sarı humma
 
Üst