• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

sonsuzluğa açılan beş kapı

HAVADA, KARADA; İŞGAL ALTINDA,SOKAKTA, MERDİVENDE, DAĞDA, ŞEHİRDE;
BARIŞ ANINDA, CİHAD ORTAMINDA; CEMAATLE, TEK; ...NAMAZ ;

İyi biliniz ki, dünyâda namazın rütbesi, derecesi, âhirette Allahü teâlâyı görmenin yüksekliği gibidir. Dünyâda insanın Allahü teâlâya en yakın bulunduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Âhirette en yakın olduğu da, rü’yet, ya’nî Allahü teâlâyı gördüğü zamandır. Dünyadaki bütün ibâdetler insanı namaz kılabilecek bir hâle getirmek içindir. Asıl maksat, namaz kılmaktır. Se’âdet-i ebediyyeye ve sonsuz ni’metlere kavuşmak ancak namaz kılmakla elde edilir.

Namaz, bütün ibâdetlerden kıymetlidir. Namaz vardır ki, kırık kalbleri zevkle doldurur. Namaz vardır ki, günâhları yok eder. İnsanı kötülükden korur. Hadîs-i şerîfde, (Namaz, kalbimin neş’esi ve sevinç kaynağıdır) buyuruldu. Namaz, üzüntülü ruhlara lezzet verir. Namaz, rûhun gıdasıdır. Namaz, kalbin şifâsıdır.

alıntı.dinimiz islam...
 
Ey birader! Benden, namazın şu muayyen ( belli ) beş vakte hikmet-i tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz.

Evet, herbir namazın vakti, mühim bir inkılâb başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u ilâhînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilâhiyenin birer ma'kesi olduğundan, Kadir-i Zülcelâl'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tâzim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin mânâyı bir parça fehmetmek ( anlamak ) için «Beş Nükte»yi nefsimle beraber dinlemek lâzım...

BİRİNCİ NÜKTE:

Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür.
Yâni, celâline karşı kavlen ve fiilen "Sübhânallah" deyip takdis etmek.
Hem kemaline karşı, lâfzan ve amelen "Allahü Ekber" deyip tâzim etmek.
Hem cemaline karşı, kalben ve lisanen ve bedenen "Elhamdülillâh" deyip şükretmektir.

Demek tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârında ( okunanlar ve hareketler ) bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın mânâsını te'kid ve takviye için şu kelimât-ı mübareke , otuzüç defa tekrar edilir. Namazın mânâsı, şu mücmel hülâsalarla te'kid edilir.

9. Söz den.

Emeğinize sağlık.
 
namazdan ayrı kalabilmem için
ya aklım çıkıp deli olmalıyım
veya canım çıkıp ölü olmalıyım diyordu çok sevdiğim bir dost...

RAB' bım bizleri bu lezzetten mahrum bırakmasın..

düşüne biliyormusunuz..yanlızlığın huzurunu tatdığınız tek an...bedeninizin yanlız kaldığı anda ruhunuz teninize can verenin yanında olması...

RAB'bım hepimizden razı olsun rabia kardeş....

okuyan gözlerinize paylaşan yüreğinize sağlık müellif dostum..
 
Üst