• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Temiz Toplum İçin Altın Kurallar

1-Çağımıza göre eskiyen ve ( bilişim teknoloji nedeniyle oluşan yeni suçların yaptırımlarını dahi içermeyen) hantallaşan hukuk kurallarının yerine, ivedi olarak daha etkin, caydırıcı ve uygulanabilir yeni hukuk kuralları koymak,

2-Acilen, yargıçların özlük haklarını da kapsayacak şekilde tam yargı bağımsızlığını sağlamak,

3-Devletin mal ve hizmet alanlarında talan ve vurgunu önlemek için, devlet ihale yasasında gerekli değişikliğin yapılarak şeffaf bir yapı oluşturmak,

4-Siyasi partiler ve seçim yasalarında gerekli değişikliklerin yapılarak, katılımcı ve demokratik bir sisteme işlerlik kazandırılıp, lider sultasına son vermek ve siyasetten uzak kalmış erdemli insanların parlamentoya girmelerini özendirmek,

5-Çete ve mafya olarak tabir edilen organize suç örgütlerine karşı en etkin yasal önlemleri almak ve dağılmalarını sağlamak,

6-Toplum olarak, duyarlı davranarak olumsuz olaylar karşısında yasal yollardan gerekli tepkiyi koymak,

7-Yolsuzluğa bulaşan bürokrat ve siyasileri ivedi olarak bağımsız yargı organlarının önüne çıkarılmalarını sağlamak,

8-Dinin siyasete alet edilmesini önlemek,

9-Tüm bu önlemlerin yanında hukukun üstünlüğünü sağlamak, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine acilen işlerlik kazandırmak gerekmektedir.
Ülkemizin temiz topluma layık bir ülke olduğuna, güzel insanlarımızın bunu hak ettiğine, inanıyor ve bunu özlemle görmek istiyorum.
Temiz toplum için bir madde de siz ekleyecek olursanız bu ne olurdu?
Gündüz AKGÜL
 
Üst