• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler ve Tüm Liste

Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler ve Tüm Liste

Türksat 2A/3A Şebeke Aramada Bulunan Frekanslar

1 - 12731 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 11919 V 24444
3 - 11628 H 6666
4 - 11963 H 5925
5 - 11906 H 4800
6 - 10960 H 13000
7 - 11000 V 1000 - Sinyal Yok
8 - 11777 H 4800
9 - 11830 V 7200
10 - 12679 V 8888
11 - 11642 H 10370
12 - 11054 H 30000
13 - 11194 H 7200
14 - 10975 H 5000
15 - 11857 V 3150
16 - 11981 H 5200
17 - 11973 H 7200
18 - 12592 H 8888
19 - 11862 H 27500
20 - 11870 V 8888
21 - 11953 V 2980
22 - 12650 H 4250
23 - 11885 H 2960
24 - 11742 V 2965
25 - 11845 V 4444
26 - 10969 H 2400
27 - 12620 V 2400
28 - 11944 V 4444
29 - 11712 V 2963
30 - 12615 V 4800
31 - 12656 H 4444
32 - 11524 V 4557
33 - 12628 V 2180
34 - 11879 V 2815
35 - 11957 V 2960
36 - 12643 H 4800
37 - 11581 H 4444
38 - 12644 V 2960
39 - 11996 V 26000
40 - 12139 H 11111
41 - 12636 V 3125
42 - 12589 V 3000 - Sinyal Yok
43 - 11894 H 3125
44 - 12618 H 2800
45 - 11000 V 1000 - Sinyal Yok
46 - 11552 H 2916
47 - 11607 H 3750
48 - 11912 H 3333
49 - 11839 V 4444
50 - 12609 V 3700
51 - 12593 V 2500
52 - 12605 V 2962
53 - 11096 V 30000
54 - 12685 H 30000
55 - 12729 H 30000
56 - 12130 V 27500
57 - 11746 H 27500
58 - 12015 H 27500
59 - 10970 V 30000
60 - 11804 V 24444
61 - 11938 H 27500
62 - 12607 H 2950
63 - 12612 H 4800
64 - 11012 V 30000
65 - 11094 H 24444
66 - 11729 V 15555
67 - 12129 H 4000
68 - 12601 H 4400
69 - 12632 V 2222
70 - 12640 V 2400


12731 V 3333 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

71 X 10979 H 2962
72 X 11112 H 1300
73 X 11158 V 2200
74 X 11160 V 2222
75 X 11166 V 2150
76 X 11170 V 2400
77 X 11174 V 2960
78 X 11651 H 2222
79 X 11716 V 2590
80 X 11883 V 2222
81 X 11887 V 2962
82 X 11895 V 2170
83 X 11898 H 2420
84 X 11963 V 3333
85 X 11967 V 2222
86 X 11970 V 2155

Bazı cihazlarda 12731 V 3333 frekansı ile yapılan şebeke aramada 11000 V 1000 frekansına geldiğinde sorun olmaktadır.Şebeke aramaya başladığında durdurun. 7. ve 45. sıradaki 11000 frekansını silip, normal tarama yapın.Ya da

11729 V 15555 Frekansından da şebeke arama yapılabilir.

1 - 11729 V 15555 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 12731 V 3333
3 - 10960 H 13000
4 - 10969 H 2400
5 - 10970 V 30000
6 - 11054 H 3000 - Sinyal Yok
7 - 11094 H 24444
8 - 11096 V 3000 - Sinyal Yok
9 - 11194 H 7200
10 - 11524 V 4557
11 - 11554 H 2916
12 - 11581 H 4444
13 - 11607 H 3750
14 - 11628 H 6666
15 - 11642 H 10370
16 - 11712 V 2963
17 - 11742 V 2965
18 - 11746 H 27500
19 - 11777 H 4800
20 - 11804 V 24444
21 - 11830 V 7200
22 - 11839 V 4444
23 - 11845 V 4444
24 - 11857 V 3150
25 - 11862 H 27500
26 - 11870 V 8888
27 - 11879 V 2815
28 - 11885 H 2960
29 - 11894 H 3125
30 - 11906 H 4800
31 - 11912 H 3333
32 - 11919 V 24444
33 - 11938 H 27500
34 - 11944 V 4444
35 - 11949 H 2177 - Sinyal Yok
36 - 11953 V 2980
37 - 11957 V 2960
38 - 11963 H 5925
39 - 11973 H 7200
40 - 11981 H 5200
41 - 11991 H 3150 - Sinyal Yok
42 - 11996 V 26000
43 - 12015 H 27500
44 - 12129 H 4000
45 - 12130 V 27500
46 - 12139 H 11111
47 - 12589 V 3000 - Sinyal Yok
48 - 12592 H 8888
49 - 12593 V 2500
50 - 12601 V 2800 - Sinyal Yok
51 - 12601 H 4400
52 - 12605 V 2962
53 - 12609 V 3700
54 - 12607 H 2950
55 - 12612 H 4800
56 - 12615 V 4800
57 - 12620 V 2400
58 - 12632 V 2222
59 - 12636 V 3125
60 - 12640 V 2400
61 - 12643 H 4800
62 - 12644 V 2960
63 - 12650 H 4250
64 - 12656 H 4444
65 - 12679 V 8888
66 - 12685 H 30000
67 - 12729 H 30000
68 - 11451 V 25066 - Sinyal Yok
69 - 12140 H 2222 - Sinyal Yok
70 - 11607 H 2962
71 - 11754 V 3900 - Sinyal Yok
72 - 11943 V 2950 - Sinyal Yok
73 - 12519 H 3150 - Sinyal Yok
74 - 11716 V 2590
75 - 12692 H 2800 - Sinyal Yok

11729 V 15555 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar ( )

76 X 10975 H 5000
77 X 10979 H 2962
78 X 11012 V 30000
79 X 11096 V 30000
80 X 11112 H 1300
81 X 11158 V 2200
82 X 11160 V 2222
83 X 11166 V 2150
84 X 11170 V 2400
85 X 11174 V 2960
86 X 11187 V 2150
87 X 11651 H 2222
88 X 11883 V 2222
89 X 11887 V 2962
90 X 11895 V 2170
91 X 11898 H 2420
92 X 11963 V 3333
93 X 11967 V 2222
94 X 11970 V 2155
95 X 12607 H 2950
96 X 12612 H 4800
97 X 12615 V 4800
98 X 12618 H 2800
99 X 12620 V 2400
100 X 12628 V 2180
101 X 12632 V 2222
102 X 12636 V 3125
103 X 12640 V 2400
104 X 12643 H 4800
105 X 12644 V 2960
106 X 12650 H 4250
107 X 12656 H 4444
108 X 12679 V 8888
109 X 12685 H 30000


Türksat 2A/3A @ 42° Doğu ( East ) Sıralı Tüm Frekans Listesi

1 - 10960 H 13000
2 - 10969 H 2400
3 - 10970 V 30000
4 - 10975 H 5000
5 X 10979 H 2962
6 - 11012 V 30000
7 - 11054 H 30000
8 - 11094 H 24444
9 - 11096 V 30000
10 X 11112 H 1300
11 X 11158 V 2200
12 X 11160 V 2222
13 X 11166 V 2150
14 X 11170 V 2400
15 X 11174 V 2960
16 - 11194 H 7200
17 - 11524 V 4557
18 - 11552 H 2916
19 - 11581 H 4444
20 - 11607 H 3750
21 - 11628 H 6666
22 - 11642 H 10370
23 - 11651 H 2222
24 - 11712 V 2963
25 X 11716 V 2590
26 - 11729 V 15555
27 - 11742 V 2965
28 - 11746 H 27500
29 - 11777 H 4800
30 - 11804 V 24444
31 - 11830 V 7200
32 - 11839 V 4444
33 - 11845 V 4444
34 - 11857 V 3150
35 - 11862 H 27500
36 - 11870 V 8888
37 - 11879 V 2815
38 X 11883 V 2222
39 - 11885 H 2960
40 X 11887 V 2962
41 - 11894 H 3125
42 X 11895 V 2170
43 X 11898 H 2420
44 - 11906 H 4800
45 - 11912 H 3333
46 - 11919 V 24444
47 - 11938 H 27500
48 - 11944 V 4444
49 - 11953 V 2980
50 - 11957 V 2960
51 - 11963 H 5925
52 X 11967 V 2222
53 X 11970 V 2155
54 - 11973 H 7200
55 - 11981 H 5200
56 - 11996 V 26000
57 - 12015 H 27500
58 - 12129 H 4000
59 - 12130 V 27500
60 - 12139 H 11111
61 - 12592 H 8888
62 - 12593 V 2500
63 - 12601 H 4400
64 - 12605 V 2962
65 - 12607 H 2950
66 - 12609 V 3700
67 - 12612 H 4800
68 - 12615 V 4800
69 - 12618 H 2800
70 - 12620 V 2400
71 - 12628 V 2180
72 - 12632 V 2222
73 - 12636 V 3125
74 - 12640 V 2400
75 - 12643 H 4800
76 - 12650 H 4250
77 - 12654 V 4444
78 - 12656 H 4444
79 - 12679 V 8888
80 - 12685 H 30000
81 - 12729 H 30000
82 - 12731 V 3333


( X ) işaretli olanlar şebeke aramada olmayan frekanslardır.

NOT : Uyduyu Tam Tarama ile beraber Şebeke Açık olarak tarattığımda lüzumsuz frekansları da Türksat listesine eklenip, Tp sayısı 218 e çıkıyor.Bunun nedeni 10970 - 11862 - 11938 frekanslarından yönlendirilmiş lüzumsuz Tplerdir

Yazıcı Çıktı Listesi

Kullandığım Ekipman

Seoul Hiremco X3
Next 90 Cm Offset Çanak
Inverto HDTV DVB-S2 Universal Lnb
Yer : Kocaeli
 
ca3c46d0a81bdb5ef19abd3915f0b46a.jpg


Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler-Tüm Liste-Radyolar
-------------------------------------------------
DİKKAT !!! Türksat tanıtım Kanalı,Teletext ve Otomatik Tarama özelliği 11962 V 3333 3/4 parametreleri ile hizmete girmiştir.
-------------------------------------------------
1 - 11962 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 11919 V 24444
3 - 11627 H 6666
4 - 11964 H 5925
5 - 11906 H 4800
6 - 11064 V 13000
7 - 9000 V 3333
8 - 11777 H 4800
9 - 11830 V 7200
10 - 12679 V 8888
11 - 11642 H 10370
12 - 11054 H 30000
13 - 11194 H 7200
14 - 10975 H 5000
15 - 11857 V 3150
16 - 11981 H 5200
17 - 11973 H 7200
18 - 12593 H 8888
19 - 11862 H 27500
20 - 11870 V 8888
21 - 11953 V 2980
22 - 12650 H 4250
23 - 11885 H 2960
24 - 11742 V 2965
25 - 11000 H 1000
26 - 11845 V 4444
27 - 11048 V 2400
28 - 12620 V 2400
29 - 11944 V 4444
30 - 11712 V 2963
31 - 12615 V 4800
32 - 12656 H 4444
33 - 11524 V 4557
34 - 12628 V 2180
35 - 11879 V 2815
36 - 11957 V 2960
37 - 12643 H 4800
38 - 11581 H 4444
39 - 12653 V 4444
40 - 11000 V 1000
41 - 12139 H 11111
42 - 12636 V 3125
43 - 11652 H 2222
44 - 11894 H 3125
45 - 12618 H 2800
46 - 11554 H 2916
47 - 11607 H 3750
48 - 11912 H 3333
49 - 11839 V 4444
50 - 12609 V 3700
51 - 12594 V 2500
52 - 12605 V 2962
53 - 11096 V 30000
54 - 12685 H 30000
55 - 12729 H 30000
56 - 12130 V 27500
57 - 11746 H 27500
58 - 12015 H 27500
59 - 12525 V 30000
60 - 10970 V 30000
61 - 11804 V 24444
62 - 11938 H 27500
63 - 12608 H 2950
64 - 12613 H 4800
65 - 11012 V 30000
66 - 11094 H 24444
67 - 11729 V 15555
68 - 12129 H 4000
69 - 12602 H 4400
70 - 12632 V 2222
71 - 12640 V 2400
72 - 12729 V 30000

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

73 X 11166 V 2200
74 X 11174 V 2960
75 X 11716 V 2590
76 X 11887 V 2962
77 X 11895 V 2170
78 X 11898 H 2420
79 X 11966 V 2222
80 X 11969 V 2155
--------------------------------------------------
t3a_bati.jpg

t3a_dogu.jpg

t3a_turkiye.jpg

Türksat 2A/3A @ 42° Doğu ( East ) Sıralı Tüm Frekans Listesi

1 - 10970 V 30000
2 - 10975 H 5000
3 - 11012 V 30000
4 - 11048 V 2400
5 - 11054 H 30000
6 - 11064 V 13000
7 - 11094 H 24444
8 - 11096 V 30000
9 X 11166 V 2200
10 X 11174 V 2960
11 - 11194 H 7200
12 - 11524 V 4557
13 - 11554 H 2916
14 - 11581 H 4444
15 - 11607 H 3750
16 - 11627 H 6666
17 - 11642 H 10370
18 - 11652 H 2222
19 - 11712 V 2963
20 X 11716 V 2590
21 - 11729 V 15555
22 - 11742 V 2965
23 - 11746 H 27500
24 - 11777 H 4800
25 - 11804 V 24444
26 - 11830 V 7200
27 - 11839 V 4444
28 - 11845 V 4444
29 - 11857 V 3150
30 - 11862 H 27500
31 - 11870 V 8888
32 - 11879 V 2815
33 - 11885 H 2960
34 X 11887 V 2962
35 - 11894 H 3125
36 X 11895 V 2170
37 X 11898 H 2420
38 - 11906 H 4800
39 - 11912 H 3333
40 - 11919 V 24444
41 - 11938 H 27500
42 - 11944 V 4444
43 - 11953 V 2980
44 - 11957 V 2960
45 - 11962 V 3333
46 - 11964 H 5925
47 X 11966 V 2222
48 X 11969 V 2155
49 - 11973 H 7200
50 - 11981 H 5200
51 - 12015 H 27500
52 - 12129 H 4000
53 - 12130 V 27500
54 - 12139 H 11111
55 - 12525 V 30000
56 - 12593 H 8888
57 - 12594 V 2500
58 - 12602 H 4400
59 - 12605 V 2962
60 - 12608 H 2950
61 - 12609 V 3700
62 - 12613 H 4800
63 - 12615 V 4800
64 - 12618 H 2800
65 - 12620 V 2400
66 - 12628 V 2180
67 - 12632 V 2222
68 - 12636 V 3125
69 - 12640 V 2400
70 - 12643 H 4800
71 - 12650 H 4250
72 - 12653 V 4444
73 - 12656 H 4444
74 - 12679 V 8888
75 - 12685 H 30000
76 - 12729 H 30000
77 - 12729 V 30000
( X ) işaretli olanlar şebeke aramada olmayan frekanslardır.
--------------------------------------------------
EPG Yayını Yapan Kanallar:
TRT 1-2-3-4-INT-Kanal D-Euro D-Star-Euro Star-CNN Türk-TNT-Cartoon Network-BJK-GS-FB-TAY-MIXX-Fashıon TV-ZTV

Teletext Yayını Yapan Kanallar:
Türksat Tanıtım Kanalı,TRT 1-2-3-4-INT/Türk,Show-Show Türk-ATV-NTV-CnbcE-Kıbrıs Genç TV

İngilizce Dil Seçeneği Olan Kanallar:
E2 - TNT - Cartoon Network
-------------------------------------------------
ARAP : Al Jazeera Cha,Al Jazeera Int
AZERİ : Hazar TV,ictimai TV,Az TV 1,Türkmeneli TV,ANS TV,Azad TV Azarbaycan
AFGAN : Arzu TV - Ayna TV
BELGESEL : STR,Yaban TV,Toprak TV,Business,Mehtap,Mesaj
DİNİ : Berat,Mehjtap Kon,Hilal, TV5, MPL, Dost, Marmara
GEO : 1TV,Rustavi 2,Imedi TV
HABER : CnnTürk,SkyTürk,HaberTürk,NTV,24,Bugün,S Haber,TGRT Haber,Al Jazeera Cha,Al Jazeera Int,CnbcE,
KARADENİZ : Karaneniz TV,Kral Karadeniz,Mavi Karadeniz,Çay Tv,Hamsi TV,Kaçkar TV,Kadırga TV,Samsun AKS TV,Ordu 52 TV,Yıldız TV
KIBRIS : BRT 1,Kanal T KKTC,Ada TV Kıbrıs,Kıbrıs Genç TV
KÜRT : TRT 6,Denge TV,Kanal 12
SPOR : NTV,NTV Spor,24,STR,Kanal A,TRT 3,BJK,FB,GS,Supersport,TAY,LIG Radyo
--------------------------------------------------
Yazıcı Çıktı Listesi
--------------------------------------------------
Kaynak
--------------------------------------------------
Türksat 2A / 3A Radyo Kanalları

11049 V 2400 Xazar FM,Burç Fm ( Bakü )
11054 H 30000 Billboard Radyo,Virgin Radio,Kral FM,N101,NTV Radyo,Radyo Eksen,Radyo Voyage
11065 V 13000 Akra FM,Burç FM,Dünya Radyo,Moral FM,Radyo 15
11094 H 24444 Antalya,Çukurova,Erzurum,Trabzon,Radyo 1,Radyo 2(TRT FM),3,4,Gap,Tsr,Turizm,Vot
11096 V 30000 Fenomen,Number One FM,Power FM,PowerTürk FM,Power XL,Radyo Klas
11163 V 2222 Olay FM Gaziantep
11194 H 7200 Habertürk Radyo,PopTürk
11524 V 4557 Bayrak Radio
11554 H 2916 İctimai Radio
11581 H 4444 TSR Turkce
11607 H 3750 Antenn 101 FM,Respublika
11642 H 10370 Kanaltürk Radyo
11712 V 2963 Radyo Ses,Radyo Bravo
11729 V 15555 Radio Time,Radyo Spor,Radyo Tatlıses,
11746 H 27500 Polis Radyosu
11777 H 4800 Radyo 7
11804 V 24444 Best FM,CNN Türk Radyo,İstanbul FM,Radyo D,Radyo Moda,Slow Türk
11830 V 7200 İstanbulun Sesi,Radyo 7
11839 V 4444 Türkmeneli FM
11857 V 3150 Tgrt FM
11885 H 2960 Avrasya FM
11887 V 2962 Cem Radyo
11894 H 2400 ANS Ch. M. Radio
11895 V 2170 Radyo As
11898 H 2420 Karadeniz FM
11906 H 4800 Burç FM,Dünya Radyo,SHaber Radyo
11919 V 24444 Meteorolojinin Sesi,Radyo 1,Radyo 2 (TRT FM),3,4,Gap,Tsr,Turizm,Radyo 6
11953 V 2980 KKTC First Live FM
11963 H 5925 Alem FM,Show Radyo
11981 H 5200 Tgrt FM
12015 H 27500 TSR Türkçe
12130 V 27500 Genç Radyo,İmaj Radyo,Kral Türk Radyo,M.Akdeniz,M.Ege,Radyo Mega,Ribat FM,Yön FM
12525 V 30000 Dem Radyo
12593 H 8888 Nostalji Türk,Radyo 5,Radyo Viva,Show Radyo
12601 H 4400 Radyo A
12607 H 2950 Olay FM Bursa
12609 V 3700 İveria FM,Radio Imedi,Radio Toise
12615 V 4800 Radyo City
12618 H 2800 Azad Radio
12620 V 2400 Romantik Radyo
12632 V 2222 MPL Radyo
12640 V 2400 Radyo Ege
12643 H 4800 Kral FM
12650 H 4250 Alem FM,Lig Radyo
12654 V 4444 Lalegül FM
12656 H 4444 Alem FM,Lig Radyo
12679 V 8888 Radyo ABC
12685 H 30000 Gözyaşı FM,Olay FM Gaziantep,Marmara FM
12729 H 30000 Cem Radyo,Medya FM,Meltem Radyo,Polis Radyosu,Radyo Delta,Radyo Mydonose,Radyo As
---------------------------------------------------------------------
Audio Seçeneğinden RADYO yayını yapan TV Kanalları :
Show-SkyTürk-TRT Avaz-Kanal 67-Türkmeneli TV-ANS-ITV-AzTV-Azad TV-Imedi TV-Show Türk-BRTK KKTC-Avrasya TV-Ege TV-Ses TV-Yeni Asır TV- Olay TV
---------------------------------------------------------------------
ARABESK : Kral FM-Kral Türk-İmaj Radyo-Meltem Radyo
TÜRKÜ : Yön FM-Cem Radyo-Radyo 2-Radyo 4-Radyo 7-TSR Türkçe-Antalya Radyosu-Medya FM-Kanaltürk Radyo-Atv Radyo-Yol-Dem
POP : Tatlıses-Best-Alem-Radyo D-Viva-Klas-Power Türk-Moda-İstanbul-Slow Türk-Nostalji-Dünya-N 101-Polis-Mega-Vatan-Türkiyenin Sesi-Time
YABANCI : Power-Power XL-Virgin -Radyo 5-Voyage-Billoard-Eksen-Number One-Mydonoz-Fenomen
DİNİ : Ribat-Lalegül-Gözyaşı-Seyr-Burç-Moral-Akra FM-Radyo 15-Mpl-Marmara FM-Radyo AS-Tgrt
SPOR : Radyo Spor,Radyo ABC,Lig Radyo
KLASİK : Radyo 3-NTV Radyo
AZERİ : Xazar FM-Türkmeneli FM-Azad Radio-İctimai Radio-Antalya Radyosu,1 Respublika, Antenn 101 FM,Burç FM ( Bakü )
KARADENİZ : Karadeniz FM,Trabzon Radyosu,First
KÜRTÇE : Radyo 6,Vot World 2
---------------------------------------------------------------------
Yazıcıdan Çıktı Almak İçin Tıklayın
---------------------------------------------------------------------
Kullandığım Malzeme
- Seoul Hiremco X3 Receiver
- Next 90 Cm Offset Çanak
- Inverto HDTV DVB-S2 Universal Lnb
- RG6 Kablo
- Next Diseqc
Yer : Kocaeli
 
Üst