Neden Hz.Muhammed?

Neden Hz.Muhammed?​

Neden Musa ve İsa aleyhisselâm değil de Hz. Muhammed aleyhisselâm tevhidi en kamil şekilde açıkladı?”Çünkü anlayışlarda bir tekâmül olması gerekiyordu. İnsanlık bilinci bir anda sıçrama gösteremezdi, belli aşamalardan geçmesi gerekirdi.Musa aleyhisselâm'ın ümmetine açıkladıklarında ise tenzih görüşü ağırlıklıydı. İsâ alehisselâm ise, Allah'ın varlık aleminden ötede değil, bilakis Hay ve Kayyum olarak varlık aleminin özündeki RUH ile varlık aleminin ayakta tutan, yani alemleri (ve mahlukatı) Kendi varlığı ile Yaratan olduğunu açıkladı ümmetine.. Hz. Muhammed ise, ümmetine önceki iki anlayışı reddetmeksizin, bilakis tevhid ederek şu gerçeği açıkladı: "Allah varlık aleminden ötede değil, bilakis Hay ve Kayyum olarak varlık aleminin özündeki RUH ile varlık aleminin ayakta tutan ve Kendi varlığı ayakta tuttuğu alemleri (ve mahlukatı) da gerçekte ilminde yoktan Yaratan'dır. Her şey O'ndandır, O'nunla meydana gelir, O'nunla varlığını devam ettirir. Bununla beraber O ne sıfatlarıyla, ne mânâlarıyla ve dolayısıyla bunların aşikâr olduğu alemler ve yarattıklarıyla kayda girmez. Hiç bir şey O değildir, çünkü O mutlak gayb olan zati bilinmezliği ve sonsuzluğu ile alemlerden Gani'dir." İşte Hz. Muhammed aleyhisselâm'ın önceki iki nebinin açıklamalarını tevhid ederek ve genişleterek açıkladığı kâmil gerçek budur. Bu gerçeğe "Lâ ilâhe illallah" gibi kısa bir cümle ile işaret edilebilir, ama bu gerçek bir cümle ile kısaca açıklanamaz! Çünkü bu önemli gerçek detayında pek çok ayrıntı barındırdığı için, kısaca yapılan bir açıklamayla bu gerçeğin hakkıyla kavranması mümkün olmaz.
 
bu paylaşımın bize islamiyet dışındaki diğer ilahi dinlerin neden ortaya çıktığını açıklıyor.
paylaşım için teşekkürler...
 
Üst