Hz.Muhammed (sav)'den Tavsiyeler

Celaleddin Süyûti (r.a.) şöyle buyurdular:
Ben Şeyh Semseddin bin Kimah'in defterinde onun hattıyla yazılmış, Ebul'l-Abbas el-Müstagfiri'den rivayet edilmiş bir yazı gördüm.

Orada şöyle deniyordu:
Mısır’a Ebu Hamid el- Misri'den ilim tahsil etmek icin yola çıktım. Vardığımda ondan Halid bin Velid'in rivayet ettiği hadisi istedim. Bunun için bana bir sene oruç tutmamı söyledi. Oruçları tutup tekrar hadisi istemeye gidince, onu Halid bin Velid'e kadar bütün isnadıyla bana aktardı.

Şöyle ki:
Bir adam Rasûlullah sallahu aleyhi ve sellem’e gelerek, ''Size dünya ve ahiretle alakalı soracak sorularım var'' dedi. Bunun üzerine Efendimiz ona,

"Ne istiyorsan sor!" buyurdular.

O zat da sorularına başladı:

- Ey Allah'ın Rasûlü ! Ben insanların en alimi, en bilgilisi olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?


Allah'tan çok kork, takva dairesi içine girersen insanların en alimi olursun.

- İnsanların en zengini olmak istiyorum.

Kanaatkar olursan insanların en zengini olursun.

- İnsanlarin en hayırılısı olmak istiyorum.

İnsanların en hayırılısı, faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.

- İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.

Kendin için istediğini insanlar için de istersen insanların en adili olursun
.

- İnsanlar içinde Allah'a en yakin, O'nun en has kullarından olmak istiyorum.

Allah'ı çok zikredip anar ve hatırlarsan o zaman Allah'ın en has kulu olursun.

- Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.

Allah'a O' nu görüyor gibi ibadet et, her ne kadar sen O'nu görmesen de O seni görüyor.

- İmanımı kemale erdirmek istiyorum.

Güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer.

- Allah'ın emirlerine itaat eden itaatkâr kullarından olmak istiyorum.

Allah'ın farzlarını yerine getir, itaat edenlerden olursun.

- Allah'a günahlarımdan arınmış, tertemiz olarak gitmek istiyorum.

Cünüp olduğunda tertemiz olacak şekilde gusul abdesti al, kıyamet günü üzerinde hiçbir günah olmaksızın Allah'a kavuşursun.

- Kıyamet günü nur icinde haşrolmak istiyorum.


Hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nur içinde haşrolursun.

- Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum.

Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.

- Günahlarımın azalmasını istiyorum.

İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah'a yalvarırsan günahların azalır.

- İnsanların en kerimi olmak istiyorum.


Allah’a kullarını şikayet etmezsen insanların kerimi olursun.

- Rızkımın bol olmasını istiyorum.

Temizliğe devam edersen rızkın bol olur.

- Allah ve Rasûlü tarafından sevilmek istiyorum
.

O zaman Allah ve Rasûlü'nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme.

- Allah'ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum.

Kimseye kızmazsan Allah'ın gazabından ve kızmasından kurtulursun.

- Duamın kabul edilmesini istiyorum
.

Haramlardan sakınırsan duaların kabul olur.

- Allah'ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum.

Namusunu koruyup iffetli ol, ki insanlar yanında rezil olmayasın.

- Allah'ın ayıplarımı , kusurlarımı örtmesini istiyorum.

Kardeşlerinin ayıplarını örtersen Allah da senin ayıplarını örter.

- Benim günahlarımı ne siler?

Gözyaşların, hudu’ (saygıyla Allah'a kulluğun) ve hastalıklar.

- Allah'ın yanında hangi iyilik daha faziletlidir?

Güzel ahlak, tevazu, belalara sabır ve kazaya rıza.

- Allah yanında en büyük günah hangisidir?

Kötü ahlak ve Allah'ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik.

- Rahman Allah'ın gadabını ne dindirir?

Gizliden gizliye sadaka vermek ve sila-i rahim (akrabaları ziyaret ve görüp gözetmek)

- Cehennem ateşini ne söndürür?
Oruç.
 
Üst