Duha Suresi-Turkce Meali

Mekke'de nazil olmuştur. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır.

1.
Kuşluk vaktine andolsun,

2.'Karanlığı iyice çöktüğü' zaman geceye,

3.Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı.

4.Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

5.Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın.

6.Bir yetim iken, seni bulup da barındırmadı mı?

7.Ve seni yol bilmez iken, 'doğru yola yöneltip iletmedi mi?

8.Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi?

9.Öyleyse, sakın yetimi üzüp-kahretme.

10.İsteyip-dileneni azarlayıp-çıkışma.

11.Rabbinin nimetini durmaksızın anlat.
 
1.Kuşluk vaktine andolsun,
2.'Karanlığı iyice çöktüğü' zaman geceye,
3.Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı.
Bir olay nedeniyle Tanrı terk etmediğine ve darılmadığına inandırmak için kuşluk vaktine ve geceye yemin ediyor!
Sanırım seslendiği kişi ise Peygamber'dir çünkü sadece Peygamber'le iletişime geçtiğini bilmekteyiz.
4.Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
5.Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın.
Bu ayetlerde kırgın olan Peygambere verilecek ödül hatırlatılıyor.
6.Bir yetim iken, seni bulup da barındırmadı mı?
7.Ve seni yol bilmez iken, 'doğru yola yöneltip iletmedi mi?
8.Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi?
Hitap şekli her ne kadar ikinci ağızdan çıkmış gibi gözükse de (sanırım mealcilerin hatası olsa gerek) aslında konuşan Tanrı'dır, Peygambere hatırlatmalarda bulunuyor.
9.Öyleyse, sakın yetimi üzüp-kahretme.
10.İsteyip-dileneni azarlayıp-çıkışma.
11.Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. [/SIZE][/CENTER]
Ayetlerin sonunda olayın ne olduğu anlaşılıyor gibi.
Anladığım kadarıyla Peygamber yetim olan ve dilenen birisini azarlayarak, kızarak üzüyor, bu duruma sitem ediyor.
Peygamber'e tüm uyarılar bu nedenleymiş demek!

Yanılıyor olabilirim belki düzeltmek isteyen arkadaşların gereğini yapacaklarını tahmin ediyorum..
 
Üst