• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Doğu batı

Dünya tarihi boyunca göçler hep güneşin yörüngesini izlemiş ve Doğudan Batıya olmuştur. O yüzden medeniyet Doğudan başlar, Batıya doğru intikal ettirilir. Haçlı Seferleri de dahil; hiçbir istila ya da göç yoktur ki; Batıdan başlasın ve Doğuda kalıcı olsun. Doğu ve Batı bir tartının iki küfesidir. Doğunun yükseldiği dönemde Batı altta, Batının yükseldiği dönemde de Doğu altta kalmıştır. Tarih hemen hemen her beş yüz yılda bir tartıda değişiklik yapar. İnsanlık tarihi varolduğundan beri Batı bugünkü kabiliyetinde değildi. Doğunun ilmen ve felsefi açıdan gelişmişlik düzeyi en üst seviyedeyken, Batı yerlerde sürünüyordu. Örneğin:

Ali Bin Abbas ( ? - 994 ) günümüzden 1000 yıl önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamıdır. Battani ( 858 - 929 ) Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biridir ve trigonometrinin mucididir. Beyruni ( 973 - 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamıdır. Amerika kıtasının varlığını Kristof Colomb'un keşfinden 500 sene önce bildirmiştir.
El Harezmi ( 780-850) Sıfırı (O) ve matematikteki 2’li sistemi bulan dahi. Bugünkü bilgisayar sistemi onun 2’li sistemi üzerine kuruludur.
Cabir Bin Hayyan ( 721 - 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve tüm dünyada kimyanın babası olarak tanınır. Atomun parçalanabileceğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.
Ebu Kamil Şuca ( ? - 951 ) Batıya matematiği öğreten kişidir. İbni Cessar ( ? - 1009 ) Cüzzam hastalığının sebep ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan tıp alimidir. İbni Firnas ( ? - 888 ) Wright kardeşlerden 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.
İbni Macit (15. yüzyıl ) Vasco da Gama’nın onun deniz ve coğrafya konularındaki eserlerinden yararlanarak Hindistan’ı keşfettiği bilinmektedir. İbni Sina ( 980 - 1037 ) Doktorların doktoru. Eserleri Batıda 600 yıl temel kitap olarak okutulmuştur.
Mimar Sinan ( 1489 - 1588 ) Eserlerindeki sağlamlığına bugün dahi ulaşılamayan sanat dahisi. Piri Reis ( 1465 - 1554 ) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen ve dünyanın yuvarlak değil kutuplardan basık olduğunu belirten büyük coğrafyacı.
Akşemseddin ( 1389 - 1459 ) Pasteur’den çok önce mikrobu bulan ilk bilim adamı. Fatih Sultan Mehmet' in “hocaların hocası” diye bahsettiği kişidir. Ali Kuşçu ( ? - 1474 ) Türk astronomi ve matematik bilgini. Demiri ( 1349 - 1405 ) Batıdan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alim. Evliya Çelebi ( 1611 - 1682 ) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır. Fatih Sultan Mehmet ( 1432 - 1481 ) Havan topunu icat eden yivli, topları döktüren İstanbul’un fatihi. Kendi icadı olan ve adı "şahi" olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye.

Bu Doğulu bilim adamları, insanlık tarihinin gelişiminde öncülük yaparken ve ona yön verirken; Batı; kadınları cadı diye diri diri yakıyordu. Batı, Haçlı istilası ile Doğuya girdiği zaman tüm bu gelişmeler ile karşılaşmış, binlerce el yazmasını ülkelerine götürmüştür. Temelini Doğudan alan bu günkü Batı ilmi, yıllar içerisinde gelişirken, tarih; sıranın ona geldiğine hükmetmiş ve Batıyı yükseltmiştir. Doğu ise gittikçe sefilleşen, ilim ve insanlık adına üretmekten ziyade, hazıra konan bugünkü halini almıştır.

Bizim tarih kitaplarımız, Batının hep bugün olduğu gibi gelişmiş ve medeni olduğunu sanan kişiler tarafından yazıldığı için, biz bu Doğulu bilim adamlarını okullarda bize okutulan kitaplarda görememekteyiz. Bir çoğu Türk ve hepsi Müslüman olan bu bilim adamları hakkında ciddi ilk araştırmalar, Atatürk’ün direktifiyle 1931yılında kurulan ve tüm mal varlığını, Türk Dil Kurumu ile paylaştırdığı “Türk Tarih Kurumu” tarafından yapılmıştır. Çünkü Büyük Dahi biliyordu ki; Doğuyu miskinliğinden uyandıracak tek ulus Türk ulusu olacaktır. Gazi “Türk; öğün, çalış, güven” derken, tarihin; Türk’e biçtiği önemli görevin yani, Batının yerini tekrar Doğunun alması görevinin farkındaydı. Bunun için Türk’ün kendi tarihini bilip onunla öğünmesi, atalarına layık olmak için çok çalışması ve kendine güvenmesi gerekmekteydi. Ancak bu şekilde Batının yerine Doğunun geçmesini ve terazideki dengenin eski halini almasını sağlayabilirdi. Gazi; geçmişte kendinden öncekilerin yaptığı gibi, Haçlı istilasını durdurmayı başararak atalarına layık olmuş, Hz. Muhammet’in “İlim Çin’de de olsa gidin” hadisinin önemini görüp “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” demiştir.

Atatürk; tarihin, Türklere biçtiği bu görevin başarılması için, bugün AKP’li Fırat’ın “toplumda travma yarattı” dediği devrimleri yaptı. O; Batıyı yakalayıp, onu geçmek için Batılı gibi düşünmek gerektiğini biliyordu. Bunun için önceliği her zaman eğitime verdi.

Bugün bilim ve insanlık adına ilerleme kaydeden, buluşlar yapan, keşiflerde bulunan ve bunu kısıtlı imkanları ile kendi ülkesinde başaran tek Müslüman ülke; laik Türkiye Cumhuriyetidir. Pakistanlı bilim adamları da bir çok çalışma yapmıştır. Ama onlar kendi ülkelerinde değil; Batı ülkelerinde ve onların olanakları ile bu çalışmaları gerçekleştirmiştir. Atatürk Türkiye’si ise kendi bilim adamlarını kendi kısıtlı imkanları ile yetiştirmiştir. Laik ve Atatürk devrimlerine sıkı sıkıya bağlı Türkiye; eğitim sisteminde pozitif ilimlere önem verdiği için bunu başarabilmiştir. Erdoğan’ın dediği gibi Batının sadece ahlaksızlığını almış olsaydık bu ilerlemeyi sağlayamazdık. Ancak bizler; Erdoğan’ın istediği gibi, Doğunun sadece türban ve miskinliğini almaya da niyeti değiliz. Batının ilmini, Doğunun felsefesiyle birleştirebilecek tek yerdir Türkiye. Ve biz bunu Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyerek başaracağız.

ŞEBNEM ÖZBEK
 

Eftelya

Bugün bilim ve insanlık adına ilerleme kaydeden, buluşlar yapan, keşiflerde bulunan ve bunu kısıtlı imkanları ile kendi ülkesinde başaran tek Müslüman ülke; laik Türkiye Cumhuriyetidir. Pakistanlı bilim adamları da bir çok çalışma yapmıştır. Ama onlar kendi ülkelerinde değil; Batı ülkelerinde ve onların olanakları ile bu çalışmaları gerçekleştirmiştir. Atatürk Türkiye’si ise kendi bilim adamlarını kendi kısıtlı imkanları ile yetiştirmiştir. Laik ve Atatürk devrimlerine sıkı sıkıya bağlı Türkiye; eğitim sisteminde pozitif ilimlere önem verdiği için bunu başarabilmiştir. Erdoğan’ın dediği gibi Batının sadece ahlaksızlığını almış olsaydık bu ilerlemeyi sağlayamazdık. Ancak bizler; Erdoğan’ın istediği gibi, Doğunun sadece türban ve miskinliğini almaya da niyeti değiliz. Batının ilmini, Doğunun felsefesiyle birleştirebilecek tek yerdir Türkiye. Ve biz bunu Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyerek başaracağız.

ŞEBNEM ÖZBEK

:alkis:
Kalemine sağlık ŞEBNEM ÖZBEK
Yazılarını büyük bir zevkle takip ediyorum..
Ama bilime ve bilim adamlarına gereken destek verilmiyor bu ülkede...:malesef:

başarılı türk bilim adamı yok değildir vardır ama sayısı azdır, genel nedenleri :
- eğitimin yetersizliği.
- bilime ayrılan kaynağın eksikliği.
- ana dilin türkçe olması ve yabancı dil öğrenmeye herkesin fırsatının olmaması.
- bilimsel makale ve kitapların eksikliği.
- bilimsel konular içeren belgesel ve yazıların halka sıkıcı gelmesi.
- ulusal tembellik geleneğimiz.
- ekonomik kriz ve yetersiz maaşlar nedeniyle bilim adamlarının bile araştırma geliştirmeye kafa yormak yerine geçim derdine düşmüş olması.
- beyin göçü nedeniyle kaybedip ne yaptığından bi haber olduğumuz binlerce bilim adamımızın varlığı.
 
Üst