kabir azabı (resim + yazı)

DİKKAT !!! Bu haberi küçük cocuklara gostermeyin uygun olmayan resimler var korkabilirler ALLAH'in Ayeti ibret için: Kabir azabı... Üç saat önce defnedilen genç çıkarıldıktan sonra, onu gören aile fertleri ve tüm akrabaları şok olmuşlar. Çünkü kabire koydukları genç idi, fakat üç saat sonra önlerinde yatan saçları bem-beyaz olan, sanki çok ihtiyar bir insanın cesedi idi. Saçlari beyaz, bütün bedenine inanilmaz seviyede işkence ve azab vermenin izleri bulunuyordu. Ellerin, kolların ve ayakların kemikleri kırık vaziyette. Kaburga kemikleri kırık ve bedenin içeresine inanılmaz bir şiddetle basık durumdaydılar. Bütün bedeni ve yüzü yekpare bir morluk hale gelmişti. Kurtuluşu artık ummayan ve sonsuz acıya mazhar olduğu açık gözlerinden ve kurumuş kandan gencin inanılmaz bir işkenceye tutulduğunu gösteriyor.


Fotoğrafta Umman'ın devlet hastanesinde ölen 18 yaşlı gencin resmi var. Gencin cesedi gömüldükten sonra üç saat sonra babasının talebi üzerine kabirden geri çıkarılmıştı. Hastanede vefat eden genç aynı gün hoca tarafından yıkanmış, cenazesi kılınıp defnedilmişti. Görgü tanıklarının, akrabaların ve doktorların ifadelerine göre genç siyah saçlı, hiç bir yerinde kırık, dövülme veya işkence yeri olmadığı şekilde defnedildiğini ifade ediyorlar. Fakat gömüldükten üç saat sonra babası doktorların oğlunun ölüme sebep olan söyledikleri şey hakında şüphe etmiş ve oğlunun kabirden çıkartılıp otopsi yapılmasını talep etmişti.

Üç saat önce defnedilen genç çıkarıldıktan sonra, onu gören aile fertleri ve tüm akrabaları şok olmuşlar. Çünkü kabire koydukları genç idi, fakat üç saat sonra önlerinde yatan saçları bem-beyaz olan, sanki çok ihtiyar bir insanın cesedi idi. Saçlari beyaz, bütün bedenine inanilmaz seviyede işkence ve azab vermenin izleri bulunuyordu. Ellerin, kolların ve ayakların kemikleri kırık vaziyette. Kaburga kemikleri kırık ve bedenin içeresine inanılmaz bir şiddetle basık durumdaydılar. Bütün bedeni ve yüzü yekpare bir morluk hale gelmişti. Kurtuluşu artık ummayan ve sonsuz acıya mazhar olduğu açık gözlerinden ve kurumuş kandan gencin inanılmaz bir işkenceye tutulduğunu gösteriyor.

Ölen gencin akrabaları İslam âlimlerine yöneldiler. Onlar da durumu öğrendikten sonra, hepsi dilbirliği ile Kabir azabının ibretli bir örneğin olduğunu ifade ettiler. Ki Allah (c.c.) ve Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) Kabir azabından haber veriyor ve ümmeti sakındıryorlar.

Şok geçiren baba oğlunun şımarık hayat yaşayıp, çeşitli günahlarda bulunup namazlarını kılmadıgını itiraf etti.

Allahın yolunda, yani Cihadda şehid olanlardan başka ölen her bir insan Kabir imtihanından geçecektir. Kıyamet gününden önce insanı bekleyen ilk korkunç bir sınav.

Peygamberimizden (s.a.v.) Imam Ahmed'in rivayet ettiği hadisi şerifte şöyle naklediliyor:

Peygamberimiz, onun üzerine selat ve selam olsun buyurdu:

- Ölümden sonra ölünün ruhu tekrar cesede döndürülür. Yanına da Münker ve Nekir isimli iki tane melek gelir ve sorguya çekerler:

"Rabbin kim?"

İnsan cevap verir: "Rabbim - Allah." Sonra onlar sorar: "Senin dinin ne?" O cevap verir: "Dinim - İslamdır." Sonra onlar sorar: "Size gönderilen uyarıcı kim?" O cevap verir: "O Allahın resülüdür." O zaman onlar sorar: "Sen bunları nereden biliyorsun?" O cevap verir: "Ben Allahın Kitabını okudum ve Ona iman ettim."

O zaman semadan ses gelir: "KULUM HAKİKATI SÖYLEDİ, ONA CENNET DÖŞEĞİNİ SERİN VE ÖNÜNDE CENNET KAPILARINI AÇIN." - , sonra o çok sevinecek, cennet ferahlığına kavuşacak ve onun kabri göz alabildiği kadar geniş olacak.

Kâfire ve günâhkârâ gelince onun hakkında Allah resülü, sallallahu aleyhi vesellem, şöyle buyurdu:

- ve ruhunu tekrar cesede döndürürler. Yanına da Münker ve Nekir isimli iki tane melek gelir ve sorguya çekerler: "Rabbin kim?"

O cevap verir: "Bilmiyorum." Sonra ondan sorulur: "Size gönderilen uyarici kim?" O tekrar: "Bilmiyorum" der, ve o zaman semadan gelen ses şöyle: "BU YALANCIDIR, ONA ATEŞTEN DÖŞEK SERİN VE ÖNÜNDE CEHENNEM KAPILARINI AÇIN." - , o zaman onun kabrini cehennemin harareti sarar, kabri ise dar olur ve kaburgalar birbirine girinceye kadar kabir onu sıkar.

Başka hadislerde söyleniyor: Sorgu esnasinda Melekler kâfir olan veya günâhları çok olan müslümanı işkence edip dövecekler, ve bu işkence dehşet vericidir.

Peygamberimizin (s.a.v.) de Allahdan Kabir azabından kendisini korumasini ve bu duayı herkese de emir ettiği rivayet ediliyor.

Kabir azabı iki çeşittir:
Birincisi, hiç bitmeyen Kabir azabı. Bunlar hakkında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor:
- ...o atestir, sabah ve aksam ona giriftâr oluyorlar.

Bazı azap ise bir müddet devam edip sonradan kesilen Kabir azabı. Bu tip Kabir azabı günâhkâr müslümanlar için olur, azabın şiddeti ve ağırlığı ise işlediği günâhların ağırlığına göredir.

18 yaşlı genç hakkındaki hadise, inanan kalpler için bir ibrettir, kalbine mühür basılmış şahıslar için de tekrar bir masal, oyun gibi gelecektir. Çünkü onlar bakıyor fakat görmüyorlar, dinliyorlar fakat duymazlar...

alıntıdır...
 
Konuyu biraz daha genişletelim ve bu aldatmacalar hakkında başka bilgilere bakalım. Özellikle de cinlerin insanları aldatmakta baş araç olarak kullandıkları bir konuya değinelim. Bu konu bütün sahte dinlerin içindeki temel inançtır. Yalnızca bu dinlerin değil ruhçuluğun (cincilik te diyebiliriz) temeli de aynı inançtır. Yani, insan ölünce ruhunun ölmeyip yaşamaya devam ettiği inancı. Bu yalanların en büyüğüdür diyebiliriz. Çünkü milyarlarca insan Tanrı'ya bu yalan üzerinden ibadet ettirilerek kandırılmışlardır. Kimler kandırmıştır? Cinler kandırmışlardır, ama onlar aynı zamanda bazı insanları peygamber kisvesi altında, bazılarını keramet sahibi evliya adı altında, bazılarını da falcı, medyum vs. olarak kullanarak aldatmışlardır ve aldatmaya da devam ederler:

Medyum ve insanın ruhu hakkında:

"...
...“dünyadaki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarak...","...medyumun ruhundan başka bir ruhun...","...medyumun ruhunun mu yoksa bir bedensiz ruhun..."

İki tür ruhtan bahsediliyor:

1- Medyumun ruhu

2- Dünyadaki bedenini terk etmiş ruh

Bunlar insanların aldatılarak inandırıldığı şeylerdir. Yani, sözde insan öldüğünde insanın ruhu yaşamaya devam eder. Bu aslında "maddesiz bedenli ruh varlıklar" ya da cinler denilen ruh varlıkların insanları aldatmalarıyla oluşmuş inançlardır. Bu inançlar nasıl oluşturulur: En kolay yolu insanlara özel rüyalar göstermektir. Birisi rüyasında ölmüş birini görür ve ondan bazı bilgiler alır. Uyanınca bakar ki bu bilgiler doğrudur. Aslında verilen bilgiler eften püften şeylerdir; çünkü asıl amaç, bunun bir rüyadan öte bir şey olduğunu göstermektir. Kişi rüyasında gördüğü şeye göre bir araştırma yapar, birilerine anlatır ve duruma göre o konu hakkında bilgisi olan kişiler: "Aaa sen bunu nerden biliyorsun" der. O da rüyamda falanca kişi söyledi der. "Ya ama o kişi bilmem kaç yıl önce öldü" diye yanıt alır. Konular farklı olsa da bu şekilde aldatmaca maksadına ulaşmış olur. Yani insanlara siz ölünce bedeniniz dünyada kalacak ama ruhunuz öbür tarafta yaşayacak denilmiş olur. İnsanlar da bunu ilahi bir varlık yoluyla aldıkları için bu işin arkasında Tanrı'nın olduğunu düşünürler. Çünkü bu maddesiz bedenli ruh varlıklar kendilerini ölmüş iyi bir insanın ruhu olarak tanıtmışlardır.

Bir medyum kendisine ne gösteriliyorsa, ne deniliyorsa, ne yapması isteniyorsa ona göre hareket edecektir. Aslında bu ruh varlıklar onları da kandırıyorlar...."
 
mukaddes kitaptan alıntılar yapmışsın ama mukaddes kitap yahova şahitlerinin inandığı bir kitaptır.
Hz. Muhammet ve Kur'anı Kerim'i kesinlikle inkar eder. varlığını kabul etmez.
bu açıdan bakınca anlatılanlara inanmak zor.

yani tarafsız olmadığı için.
 
Arkadaşlar Bende Dehşete Kapıldım
Daha Evvel Görmüştüm Ama Bunlar Foto Montaş Da Olabilir
Bunu Amerikada Biri Yapmış Geçen Sene Okumuştum
Foto Slayp Bunlar
Korkayın Canlarım
 
mukaddes kitaptan alıntılar yapmışsın ama mukaddes kitap yahova şahitlerinin inandığı bir kitaptır.
Hz. Muhammet ve Kur'anı Kerim'i kesinlikle inkar eder. varlığını kabul etmez.
bu açıdan bakınca anlatılanlara inanmak zor.

yani tarafsız olmadığı için.
Bir değil birçok din ve mezhep bu kitaba inanır. Bu tip konuları bu kitabı kullanmadan açıklamak mümkün değildir. Yani bir filmi iyi anlamak için filmin son on, onbeş dakikalık kısmını izlemek yeterli değildir. Filmi en başından izlemek gerekir. Bu kitapta bu konuların başlangıcından sözeder. Özellikle konu ruhçuluk odaklıysa, özellikle cinlerle ilgili başlangıcı iyi anlamak gerekiyorsa bundan kaçınmak mümkün değildir. Sonuçta aldatmacalar varsa, herşey iyice incelenmelidir. Birisinin bunlara inanıp inanmaması kendisine kalmış birşeydir. Herkes aynı görüşte olacak diye birşey yok zaten.
 
Bir değil birçok din ve mezhep bu kitaba inanır. Bu tip konuları bu kitabı kullanmadan açıklamak mümkün değildir. Yani bir filmi iyi anlamak için filmin son on, onbeş dakikalık kısmını izlemek yeterli değildir. Filmi en başından izlemek gerekir. Bu kitapta bu konuların başlangıcından sözeder. Özellikle konu ruhçuluk odaklıysa, özellikle cinlerle ilgili başlangıcı iyi anlamak gerekiyorsa bundan kaçınmak mümkün değildir. Sonuçta aldatmacalar varsa, herşey iyice incelenmelidir. Birisinin bunlara inanıp inanmaması kendisine kalmış birşeydir. Herkes aynı görüşte olacak diye birşey yok zaten.

ben mukaddes kitabı inkar ediyorum demiyorum.
mukaddes kitap ve ona inananlar benim inaçlarımı inkar ediyor yani islamı ve ona özel her şeyi kesinlikle inkar eder.

bunları boşver.
sen durduk yere inançlarının reklamını inandığın kitabın tanıtımını yapıyorsun.
konumuz mezardan çıktığı idda edilen bir ceset.
sen kabir ve ceset dışında her konuya değindin.
cinlerle ruhlarla bu konunun ne ilgisi var?

amacın yahova şahitliğini tanıtmaya çalışmaksa onu bileyim.
inandığın değerleri çürütecek çok şey var elimde.
 
Kabir azabi,dünya,ölüm,seytan,azrail,ezab e tirbe,merg,pismanlik,izleyin, izleyin ve ibret alin demiş bu videoyu yükleyen...

videolar silinmiştir
Admin
 
Bu ne yahu...
İşte bu normal değil.Korkutarak inanç sağlanamaz.
Allahı sevmeyen müslüman olamaz
 
bölesinide görmedim düsünmekte istemiyorum allahin sevgisi korkuyla deyil
onu yürekten sevmek korkuyla deyil,nefsini suclu vicdanin yargiliyicidir
her adimine düsünerek atmalisin kendine yapilmak istemedigioni baskasina
yapmayacaksin.
 
Üst