Nazar nedir, Nazar Duaları

Nazar Nedir?

NAZAR(İSABET-İ AYN):

NAZAR: Bakış,bakma,göz değmesi,göz isabeti.Belli kimselerde bulunduğuna inanılan;insanlara,özellikle çocuklara,evcil hayvanlara,eve,mala mülke,hatta cansız nesnelere de zarar veren,bakıştaki çarpıcı ve öldürücü güç.

O inkâr edenler o zikri(Kur'an)işittikleri vakit az daha seni gözleriyle devireceklerdi.Bir de ''O gerçekten bir deli! diyorlar.''(KALEM SURESİ 51.AYET)

''Sizden biri kendinde,malında veya kardeşinde hoşuna giden bir şey görürse dua etsin.Zira nazar haktır.'' (HADİS-İ ŞERİF)

''Bir kimse hoşa gidecek bir şey gördüğünde'Mâşââllah la kuvvete illâ billâh'derse ona nazar değmez.'' (HADİS-İ ŞERİF)

''Müşriklerden nazarı çok kuvvetli bir adam 3 gün evine kapanıyor.Evinden çıktıktan sonra neye nazar ediyorsa,nazarı değiyor(Koyunlara,insanlara).Bunu öğrenen müşrikler,bu adamı peygamberimize gönderiyorlar.Fakat Allah'ın yardımıyla peygamberimize nazarı değmiyor.'' (HADİS-İ ŞERİF)

Peygamber efendimiz nazarlık(nazar boncuğu)kullanmayı yasaklamış.Üzerine bu gibi şeyleri takan kimselerin beyatlarını(söz ve teslimiyet)kabul etmemiştir.Nazar boncuğu bir puttan farksızdır ve şirktir.

NAZARA KARŞI OKUNACAK SURELER VE DUALAR:

Fatiha S.-Kâfirun S.-İhlâs S.-Felak S.-Nas S. ve Âyet-el Kürsi.

''Eûzu bi-kelimâtillahi't-tammeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin
lâmmetin.''

(Her şeytandan ve zehirli haşarattan ve dokunan her türlü gözden Allah'ın mükemmel olan sözlerine(Kur'an) sığınırım.) (HADİS-İ ŞERİF) (İBNİ MÂCE,Tıb:36)

''Mâşââllahü la kuvvete illâ billâh.''

Emir,Allah'ın dileğidir.Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın tevfiki (yardım) iledir. (HADİS-İ ŞERİF)
 

Ziyaretci

nazar ve büyülere karşı okunacak dua günde 1 kez okumanız yeterli "Bismillahirrahmanirrahim.Ya Anküşin Ya Ankuşin Elhannasiş şeytanil lezi yüvesvisü fi sudurinnas. Emertiküma bi darbin fülanete binti fülanete fi heyeti ve şekli ve ismi ve sıfati fi dübirühü ve fercihi iles sabahı Elvahan Elvahan Elvahan Elacele Elacele Elacele Essaate Essaate Essaate Bi hakki falikul ervah.
 

Nazar Ayeti Arapça

nazarduasi.jpg


Nazar Ayeti Türkçe

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Nazar Ayeti Anlamı

Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.
 
Üst