AOF sınıf gecme sistemi

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken, doğru cevaplara puan verilmekte, yanlış cevaplar için puan düşürülmemektedir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları ***ürmemektedir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerimizin yararınadır. Sınavlarda değerlendirme 100 tam not üzerinden yapılmaktadır. Her dersin başarı notu; arasınav notunun % 30'u ile yılsonu veya bütünleme sınav notunun % 70'i toplanarak bulunmaktadır. Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse;

Bir öğrencinin arasınavdan 70, yılsonu sınavından 60 not aldığı varsayılırsa,
Arasınavın ağırlığı % 30 olduğuna göre, 70 X 30 / 100 = 21 not olacaktır.
Yılsonu sınavının ağırlığı % 70 olduğuna göre, 60 X 70 / 100 = 42 not olacaktır.
Arasınav ve yılsonu sınavının not toplamı 21 + 42 = 63 başarı notu olacaktır.

Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notu 50 ve daha yukarı olması gerektiğine göre, öğrenci bu dersten 63 not aldığı için başarılı sayılacaktır.
Arasınav, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte ve bu sınavdaki başarı notu hesabı da örnekte olduğu gibi hesaplanmaktadır.
Arasınava girmeyen öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavına katıldıkları takdirde, aldıkları notun % 70'inin, 50 veya daha fazla olması halinde bu dersten başarılı sayılmaktadırlar.
Öğrenciler, bulundukları sınıftaki derslerin ençok ikisinden başarısız olurlarsa bir üst sınıfın derslerini alabilirler. 3 veya daha fazla dersten başarısız olanlar, aynı sınıfta başarısız oldukları dersleri tekrar ederler ve bu derslerin sınavına girmek durumundadırlar. Bu öğrenciler, üst sınıf derslerini de alamazlar.
 
Peki ilk Sınavlardan OrtaLam 30 weya Kırk Aldık Matematıqım biraz eksik olduqu için hesaplayamıyorumda ikinci sınavlardan En az kaç almam Lazım ki geçebileyim dersteN
 
Üst