Felsefe kitabı Önerisi

Gaston BACHELARD çağdaş felsefenin önde gelen adlarındandır, onun özellikle bilimler felsefesi alanında büyük bir ünü vardır. Ancak Bachelard'ı bir bilim felsefesinden çok bilimler üzerine düşünmüş bir filozof saymak doğru olur.Ruhbiliminden şiire, modern fizikkten modern kimyaya kadar pekçok alanda kalem oynatmış olan bir filozofu belli bir kalıba koymak kolay değil. Onun amacı düşünceyi diyalektikleştirmek, özneyle nesne ilişkisini gizemlilikten kurtarmaktı. Bunun için klasik usçuluk ve maddecilik ayrımını yadsıyan, bu iki bakış biçimini bir bütünün iki yüzü gibi görmek istiyordu. Gene de usçu yanı biraz ağır basmaktaydı. Bacheland kendi deyişiyle maddenin ''nesnel ruhbilim''ine yönelmişti; felsefesi her şeyden önce dogmalardan uzak ve bilimsel arayışı bilginin tek kaynağı olarak gören bir felsefedir. ISBN:9751400082 Sayfa Sayısı:120 Basım Yeri-Tarihi:İstanbul / 1988 - Ocak Ebat:19,6 x 13,5 cm.

PHAEDRUS: Gizyazılar varsa giz sözler de var Socrates. Deniz kabuğununkiler gibi anlaşılamayan sözler. Onun sözlerini açıklamadan aktararak gizliliklerini koruyorsun. Söylediklerimi okumak benim için olanaksız. SOCRATES: Okumak güçtür; alışkanlıklara karşı durmayı gerektirir. Dibi görünmeyen bir kuyuya düşmek yükseklikten ürkenlerin işidir gerçekte. Okuyan bu gerçeğin ayırdında oldukça yencecik bir tüy gibi süzülür kuyudan içeriye. Giz ya da düz, yazının görselliğini kırabilen okuduğunu anlar. Anladığı algıladığıdır ki gerçeğin anlaşılamzalığıdır. Sözcükler yazdıklarında gerçek olmaktan çıkarlar. O yüzden yzılar çokanlamlıdır. Sözcükler yazdıklarından gerçek olmaktan çıkarlar. O yüzden yazılar çokanlamlıdır. Yazan ve okuyan anlamda anlaşamadıkça yazılan okunsa da anlam yok kalacaktır. PHAEDRUS: Bu noktayı anlar gibiyim. ISBN:975570082X Sayfa Sayısı:61 Basım Yeri-Tarihi:İstanbul / 1999 - Ocak Ebat:20,1 x 24 cm.

Platon, nefret ettiğini söylediği dönemin politik yapısından ve devlet düzeninden yakınırken, yozlaşmanın örneği olarak "arkadaşı olan yaşlı bir adamın" haksız yere ölüme mahkum edilişini örnek gösterir. Sokrates'tir bu kişi. Sokrates'in ünlü "Savunması" biri Xenaphon'a biri de Platon'a ait olan iki metnin üzerinden günümüze ulaşmıştır. "Savunma" bize, bir yandan İÖ 4. yüzyılın Atinası'nın hukuk sisteminin ve devlet düzeninin işleyiş ve zaaflarını tanıtırken bir yandan da, "Yunan aydınlanmasına" direnen muhafazakar Atina egemenlerinin, mitolojik-dinsel kadim yapıyı arkalarına alıp ünlü bir sima üzerinden gözdağı verme çabalarını göz önüne serer. Bu yönüyle, "Savunma" hiç eskimeyen, evrensel bir sese dönüşür. Sokrates'in Savunması: Ölerek, yaşamanın onurunu korumak. Basım Yeri / Tarihi : İstanbul / 2005 Boyut : 11 x 21 cm. Sayfa Sayısı : 129 sayfa ISBN : 9758688731
kaynak: tio.com.tr

İşşallah yardımcı olur bu kitaplar arkadaşım...
 
felsefe öğrenmek istiyorsan bunu kaynağından okumalısın. mesela platon'un diyaloglarını okumalısın, filozofların kitaplarını okumalısın. bazı kitaplar filozofların düşüncelerini yorumlamıştır onları ilkin okumamanı öneririm, çünkü içinde yazarın yorumu vardır. kitap alırken kimin çevirdiğine dikkat etmelisin, felsefeyle alakalı olan birinin çevirisi her zaman daha doğrudur.
eğer çok basitten başlamak istiyorsan resimlerle felsefe adlı bir kitap var richard osborne'un ilk onu okumanı tavsiye ederim. eğer felsefe bölümünde okumuyorsan ilk başta anlamakta zorlanırsın ama bu seni yıldırmasın, zatn bir defa okunacak iş de değildir.
şunun felsefesi, şöyle felsefe gibi kitaplardan uzak durmanı tavsiye ederim çünkü felsefeyle uzaktan yakından alakası yoktur.
benim verebileceğim tavsiyler bunlar
 
bence tam felsefeye dalmadan önce düşünce sistematiği ile ilgili kitaplar okumalısın ve bu sistematiğe göre en iyi 2 kitap adam fawer ın olasılıksız ve empati kitaplarını tavsiye ederim..
 
Felsefenin temelinde soru sorma eylemi yatar. Zaten felsefenin amacı da budur. İnsanların, içinde yaşadıkları dünyayı, inandıkları dini, yönetildikleri devletleri sorgulamaları istenir. Merak eden ve sorgulayan her insanın ruhunda bir miktar da olsa felsefeye eğilim var diyebiliriz. Gelelim asıl konumuza. Bu yazımızda felsefeyi konu alan kitapları derledik. Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek en etkili ve en çok okunan 15 felsefe kitabını gelin hep birlikte inceleyelim:
 
Üst