islamda mahrem konular

Adetli iken avret mahallini tıraşı, tırnak kesmek
Adetli veya lohusa durumunda bulunan bir kadının, bu durumda avret mahalli temizliği ytapması mekruhtur. Bu, yıkandıktan sonra olmalıdır. avret mahalli ve koltuk altı temizliği en az yedi gün içinde, en çok ise 40 gün içinde yapılmalıdır. Kırk günü geçmemelidir. Aynı şekilde adetli iken tırnak kesmek mekruhdur. Yıkandıktan sonra kesmek gerekir. Cünüp olan erkek ve kadın da aynı durumdadır. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Adet günleri belli olan ve olmayan kadınlar
Adet günleri belli olan kadınlar :
Bazı kadınların adet günleri, sayılan belli günlerdir. Mesela, her ay beş, yedi veya dokuz gün adet görürler. Bir adet, bir kez meydana geldiği üzre kararlaşmış olabilir. Şöyle ki: Henüz edet görmeye başlayan bir kız, ilk kez sekiz gün kan görse, sonra 22 gün temiz kalsa, bu adeti kararlaşmış olur. Ondan sonra devamlı olarak kendisinden bir hastalık sebebiyle kan gelecek olsa, onun hem adet günleri, hem temizlik günleri her aya o şekilde hesap edilir.
Adet günleri değişik olan kadınlar :
Bazı kadınların adet günleri belirli değildir, devamlı değşir. Mesela, bir ay beş, diğer bir ayda altı gün adet görebilirler. bu durumda tedbirli olmak gerekir. Şöylr ki, böyle bir kadın, altıncı gün olunca yıkanır, namazlarını kılar. Ramazan-ı Şerife tesadüf ederse orocunu tutar. çünkü altıncı gündeki kanın özür kanı ihtimali vardır. Fakat altıncı gün çıkmadıkça cinsel ilişkide bulunamaz. Boşanmış ise iddeti bitmiş sayılmaz. Çünkü bu altıncı günün kadını hayız kanı olması ihtimali vardır. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Adetli iken uyuyup temiz kalkan kadının durumu
Kadın adetli olarak uyur da namaz vakti çıktıktan sonra temizlenmiş olarak uyanırsa, uyuyarak bıraktığı o namazı kaza etmesi gerekir. Zira uyuduğu andan itibaren temiz olduğu kabul edilir. Bu durumda o namazı kaza etmek gerekir. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Adet kanı tam kesilmeden alınan boy abdesti
Bir hanım adet veya lohusalık kanları tam kesilmeden abdest veya boy abdesti alırsa bu geçerli olmaz. Hayız ve nifas olan kadınların abdest almaları müstehap değildir. Çünkü bunların abdestsizlik durumlarına abdestin bir tesiri yoktur.
Kadının hayzı kesildimi cünup gibi olur. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Adetli kadını kestiği yenilir mi?
Helal olması için hayvanı erkeğin kesmesi şart değildir. Hayvan kesmesini bilen kadınlarda kesebilirler. Hatta adet veya lohusa durumunda olan kadınlar bile kesebilir, kestikleri yenir. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Adetli Kadın Kuran'a Bakabilir mi?
Adet ve Lohusa durumunda veya cünup olan bir kimse okumadan, hecelemeden Kur'an-ı Kerime yalnız bakabilir, bu mekruh değildir.
. Kaynak:
1) Büyük Kadın İlmihali, Rauf Pehlivan
Adetli Kadın Kur'an Dinliyebilir mi?
Adetl veya lohusa durumunda bulunan bir kadın, Kur'an-ı Kerimi tutmadan, okunan Kur'an'ı okuyarak takip etmeden, hecelemeden yalnız dinlemesi caizdir. Bu durumun sevap derecesini ancak Allah bilir. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Adetli Kadın Kur'an Meali Okuyabilir mi?
Bu durumdaki bir kadın, Kur'an'a ve ayet yazılı bir şeye el süremez.Arapça dışında Farsça, Türkçe gibi bir dile yazılmış olan Kur'an mealini, tutmak haramdır. Onda Kur'an ahkamı yazılı olduğundan Kur'an hükmündedir. Eğer içinde ayet bulunmuyorsa Türkçe kitap okumalarında bir mahzur yoktur. Eğer kadın adet durumunu öğrenmekistiyorsa zarureten fıkıh kitaplarına da bakabilir. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Adetli Kadın Secde Ayeti Duyarsa
Adet veya lohusa durumunda olan bir kadın, namaz kılmakla mükellef olmadığı için secde kendisine vacip değildir. Cünup olan için bu böyle değildir. Cünup olan kimse, kadın olsun erkek olsun eğer secde ayetini duyarsa tilavet secdesi vacip olur. Temizlendikten sonra bu secfeyi yerine getirmeleri gerekir.
. Kaynak:
1) Büyük Kadın İlmihali, Rauf Pehlivan
Adet nasıl değişir
Kadınların belirli adet günleri bazen değişir. Bir adetin değişmiş olması için o ana kadar gördüğü adete aykırı iki adet görmelidir. Örnek: Her ay beş gün adet gören bir kadın, sonra iki kez dört gün veya iki kez altı gün kan görse onun adeti beş günden dört güne veya altı güne değişmiş olur.
sonuç: adet, bir defa ile yerleşir, iki defa ile değişebilir. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Adetten sonra yıkanmadan cinsel ilişki
Hanefi alimlerine göre, adet hali olan kadının hayız süresinin en çoğu olan on gün geçerse, kan da kesilirse yıkanmadan cinsel ilişkide bulunabilinir.
Şafii ve Maliki alimlerine göre ise, yıkandıktan sonra cinsel ilişkide bulunabilinir.
Bazı alimlere göre de yıkanması gerekmez, yalnız cinsel organının yıkamakla cinsel ilişki helal olur.
Bu farklılık "Onlar temizleninceye kadar yaklaşmayınız" (Bakara Suresi 222) ayetindeki temizlik anlayışından kaynaklanmaktadır. İmam-ı azama göre buradaki temizlik hayzın kesilmesi demektir. Dolayısıyla adet bitiminden sonra yıkanmadan cinsel ilişkide bulunmak caizdir. Ancak yıkanmak müstehaptır. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Avret Mahallindeki Kılların Temizliği
Kadınların avret mahallerini herrhangi bir şekilde temizlemesinde mahzur yoktur. Mühim olan temizliğin yapılmasıdır. Avret mahallinin temizliğinin yaşla ilgisi yoktur, bahse geçen yerdeki kıllar uzamaya devam ettikçe temizlemek mükellifiyertide tekrarlanır. Avret mahallinin tıraşında, sadece ön tarafın temizliği kafidir. Kılların temizliği bir ay içinde tekrarlanmalıdır. Ayrıca halk arasında konuşulan kıl uzunluğunun arpa boyu kadar olması durumunda namaz caiz olmaz, yok küçük parmağı bir defa dolarsa kafir olunur şeklindeki inanışlar dinimizde bulunmayan, uydurma laflardır,bu ise ihmal edilen temizliğin vebalinden dağa ağır bir durumdur. Temizlik imandandır. Bu temizliğin yapılmasındaki hikmet sıhhat yönündendir. Temizlenmediği zaman, mesamatın tıkanması ile vücudun ter ifrazatı zorlaşır. Bu da onun sağlığına zarar verir. Kirlerle karışan terlerin meydana getireceği koku da caba... Bu temizliğin kırk günü geçmesi mekruhtur (yapılmaması istenen, günah olmayan ancak adet haline getirilirse günah olan şeyler). Cuma günü traş olmak müstehabdır (İşlenmesinde sevap olan, terkinde günah olmayan ibadetler) Kaynak:
Günümüz Meselelerine açıklamalı Fetvalar,
Mehmed Emre, Eskişehir, Balıkersir-Bilecik Eski Müftüsü
Adetten kesilme zamanı

Menopoz = YaşdönümüTıpta biraz daha farklı anlam taşımasına rağmen, halk arasında menopoz, adetin kesilmeye yüz tuttuğu ve kesildiği zamana verilen isimdir. Hanımların hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönem sebep olabilieceği şikayetlerle başlıbaşına problem oılabilecek bire zaman dilimidir.
Menopoz ortalama 45 yaşlarında başlar ve 5-10 sene sürebilir. Tıp otoritelerinin kanısına göre menopoz, cinsel olgunluk çağının ihtiyarlığa dönüm noktasıdır. Sebebi kadınlık hormonlarının azalmasıdır. Bu da birçok şikayeti ortya çıkarır, cinsiyet hormonlarının uygulanması, bazende sakinleştirici verilmesiyle giderilir.
Yaşdönümünde kadının üreme kabiliyeti yok olduğu halde, cinsel istek ve aktivitesi azalmaz. Hatta bazen artabilir.
Hanefilere göre : Kadınlar en az dokuz yaşlarında buluğ çağına erer ve adet görmeye başlar. Elli veya elli beş yaşlarında adet görme devresiş biter, Bu yaştan önce de adetten kesilen kanlar vardır.
Malikilere göre : Onüç yaşını geçmiş bir kadından 70 yaşınma kadarr gelen kan da uzmanlara gösterilir ve ona göre hjüküm verilir. Yetmiş yaşından sonraki kan ise kesinlikle özür kanıdır.
Şafiilere göre : Belli bir zaman yoktur. Hayat boyu devam edebilir. Bu hususta bölgenin iklimi etkili olur. Çoğunlukla 62 yaşında kan kesilir.
Hanbeliler göre : Adetten kesilme yaşı 50'dir. Bundan sonra gelen kan kuvvetli isede adet kanıdeğildir, özür kanıdır. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Adet sayılmayan kanlar
Adet görecek çağa gelmemiş kız çocuklarında görülen kan Adet halinin en az müddeti olan üç günden az gelen kan Adet halinin en çok müddeti olan on günden sonra gelen kan Hamilelik esnasında gelen kan Adetten kesimiş yaşlı kadından gelen kan Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Hamile kadın adet görebilir mi?
Tıp ilmine göre, gebe olunduğu halde normal adet günlerinde daha az miktarda ve daha kısa süreli kanama olur. Halk arasında buna "Üste görme" denir.
İslam'a göre bu tür kanamlar adet değil özür kanıdır. Hamile kaldıktan sonra adet görülmez. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Hamile kadın adet görebilir mi?
Tıp ilmine göre, gebe olunduğu halde normal adet günlerinde daha az miktarda ve daha kısa süreli kanama olur. Halk arasında buna "Üste görme" denir.
İslam'a göre bu tür kanamlar adet değil özür kanıdır. Hamile kaldıktan sonra adet görülmez. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Hayız içinde kan gelmeyen günler
Hayzın başlaması ile görülen kan, daha sonra bir müddet kesilir, sonra yine görülür. Görülmeyen günlerde hayızlı kabul edilir.
İki kan arasına giren temizliğin hayız saayılması için, bunun temizlik müddetinde değil, hayız müdddetinde gelmesidir. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Hayız kadınlara bir ceza mı?
Bazı kitaplarda şöyle bir hurafe geçer: "Havva validemiz, Hz.Adem'i kandırdı, ona cennet meyvesinden yedirdi. Bu olay ikisininde cennetten çıkmasına sebep oldu. Bunun için Cenab-ı Hak hayzı ve gebeliği Hz.Havva'ya bir ceza olarak verdi."
İslam, daha önce Yahudi ve Hristiyanların yapıştırdıkları lanetlik durumunu tamamen bertaraf etti. Adem Peygamberin cennetten çıkarılmasında her ikisinide sorumlu tuttu. İslam'da kadın kötülüklerin ve şeytani iğvaların kaynağı olarak görülmez. İslam'da Hz.Ademi'i kadının baştan çıkardığına inanılmaz. İslam bu batıl düşünceleri tamamen yıkmıştır.
Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Derken şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. İçinde bulundukları cennetten çıkardı."(Bakara Suresi:36)
"Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz
size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Ve onlara: Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim, diye yemin etti..Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi? diye nidâ etti. (Adem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah: Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadaryerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. " (Araf suresi :20-24)
"Derken şeytan onun aklını karıştırıp "Ey Adem! dedi, sana ebedîlik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi? Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. (Bu suretle) Âdem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı; tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti." (Taha suresi 120-122)
Kur'an, yasaklanmış ağaçtan tatma suçunu Havva Anamıza yükleyen, kadınları hor ve hakir görentüm anlayışları kökünden nehyeder.
Hadis-i Şerif'de belirtildiği gibi:
"Hayız, Allah'ın Adem kızlarına taktir buyurduğu bir şeydir." Takdirdir, ceza değildir. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Hayız kanının renkleri ve ayırıcı nitelikleri
Adet halindeki kadınlarda görülen kanların renkleri altıdır : kırmızı, sarı, toprak rengi, siyah, yeşil, kirlimsi. Bu akıntılar hepsi hayız müddetinde ise hepsi hayız kanıdır. Ta ki, safi beyaz renk görene kadar.
Kırmızılık ve Siyahlık : İttifakla hayız kanıdır. Hz.Fatıma kan görüyordu. Allah Resulu (a.s.) O'na şöyle buyurdu:
"Eğer hayız kanı ise bu belli ve siyah renkte olur, böyle olursa namaz kılma, başka türlü olursa abdest al ve namaz kıl, çünkü o bir (çatlak) damardan gelmektedir."
Sarılık : Sarısı daha çok ve irini andıran bir sudur.
Bulanıklık : Kirli su renginde görülen kan demektir.
Toprak Rengi : Toprak rengine benzer, önce sarıdır sonra bu rengi alır.
Yeşilimtırak : Bir çeşit bulanık kandır. bu kanın rengini bozuk gıdalar değiştirir. daha çok yaşlı kadınlarda görülür.
Hayız kanının ayırıcı nitelikleri : Katı olan ve pis kokan kan Sadece pis kokan, katı olmayan kan Sadece katı olan, pis kokmayan kan Hem katı olmayan hemde pis kokmnayan kan
Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Hayız ve nifas halinde haram olan sekiz şey nedir?
Namaz kılmak O)ruç tutmak Kur'an-ı Kerim okumak Kur'an-ı Kerime el sürmek Kocası ile cinsel ilişkide bulunmak Yasak yerlerine kocasının çıplak dokunması Mescide girmek Kabeyi tavaf etmek
Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Kızın ergenlik belirtileriAdet Görme :
Dokuz yaşındaki bir kız çocuğu ilk olarak hayız şekilde devam eden bir akıntı görürse.
Kızlarda ergenlik çağı bazan yaş ile bazan da bir kısım belirtilerle anlaşılır. Kızxlarda en az yaşı dukuz, en çoğu ise onikidir. Eğer bu belirtiler azami sınır içinde görülmezse, ergenlik çağına geldiğine hükmedilir, ona göre yükümlü sayılır.
İlk adet kanaması ülkemizde ortalama 12-13 yaşlarında olur. Kuzeye gidildikçe yaş büyür. 15 yaşına kadar kanama olmaması hali gecikme olduğunu gösterir. 17 yaşına kadar olmadığı takdirde mutlaka doktora müracaat etmelidir.
Hamile Kalmak : Erginlik çağına girmeden evlenen bir kız çocuğu hamile kalırsa, daha önce adet görmese de erginlik çağına girmiş olur.

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Kızın hayız müddetinin tesbiti
İlk defa adet gören bir kız çocuğu, on gün kan görse, on beş günde temiz olduğu halde sonra yine kan görmeye başlarsa,onun adeti on gündür. Temizlik günleride 20 gündür. İlk adet gören bir kız çocuğu, üç gün kan görse 15 gün temiz dursa, yine bir gün kan gelse, iki gün temiz dursa ve tekrar kan gelmeye başlarsa adeti yerleşmediğinden üç günü hayız kabul edilir. İlk defa adet gören bir kız çocuğu 24 gün kan görse, 14 günde temiz dursa, sonra kan yine devam etmeye başlasa, onun adet durumu ilk kan gördüğü günden itibaren 10 gündür. Diğer aylardaki temizlik günleride 20 gündür. Sonra 15 gün kan gelse, sonre 14 gün temiz olsada hüküm böyledir. İlk adet gören kız çocuğu, dört gün kan görse, 15 gün temiz olursa, sonra bir gün kan gelip iki gün temiz kaldıktan sonra yine kan gelmeye başlarsa, adet dört gündür.
Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Kızın ilk gördüğü kan devamlı akıyorsa
Yeni hayız görmeye başlayan bir kızın adeti kararlaşmaksızın kanı devamlı akrsa, her aydan on günü adetine sayılmış olur. Diğer yirmi günü de temizlik müddetine sayılır. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Kur'an Öğretmeni Olan Hanım Adetliyse
Kur'an-ı Kerim öğreticiliği yapan bir kadının adet hali geldiği zaman, Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan, harf harf, kelime kelime, hece hece öğrencilerine Kur'an öğretmesi caiz görülmüştür. Baştan başa bir ayeti okuması haramdır.
. Kaynak:
1) Büyük Kadın İlmihali, Rauf Pehlivan
Temiz uyuyup adetli kalkan kadının durumu
Temiz uyuyup adetli kalkan kadının, ıslaklığı da kan renginde olursa, kanı gördüğü anda itibaren adetlidir. Bu durumda gece yatsı namazını kılmamışsa, kaza etmesi gerekir. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
 
Yanlış olan bilgiler hangileridir, paylaşır mısınız?

Benim için yanlış olan o kadar konulara yazdığım yorumlar varken neden sadece buna cevap veriyorsunuz ki. Bana göre yanlış size göre doğrudur.

Ben bana göre yanlışları söyleyeceğim siz doğru olduğunu ifade etmek için örnekler vermeye çalışacaksınız ama bana göre hala yanlış olacak.. Sonra konu uzayıp gidecek..

Siz hepsinin doğruluğunu kabul ediyorsanız o sizin inancınız kararınız kendi doğrunuz.. benim doğrularımda bana göre göre doğrudur..
 
madem yanlış olduğundan bu kadar eminsin söyle bizde doğrusu nedir öğrenelim.Sölemiyceksende bu kadr emin konuşma.
 
madem yanlış olduğundan bu kadar eminsin söyle bizde doğrusu nedir öğrenelim.Sölemiyceksende bu kadr emin konuşma.

Nerde nasıl ne şekil konuşacağım sadece beni bağlar. Kimsenin burdan birbirinden tam anlamıyla öğreneceği birşey yok. Bunlar alimlerin işidir. Kaldı ki ben eğer belirtmek isteseydim belirtirdim. Kimsenin lafına göre hareket etmem. Sen kabul ediyorsan et.

Yazılanları bence gözlerinle okursan daha iyi olacak. Ben bence dedim. Bunlar kesinlikle yanlış bilgiler demedim. Hem benim yanlışım seni ne ilgilendirir. Sen bak kendi doğrularına.. nokta. (noktadan sonra virgül gelmez)

---------- Postalandı 07:39 PM ---------- Önce gonderilen mesaj at 07:25 PM ----------

Bende merak etmeye basladım sana gore yanlıs baskasına gore
dogru olanı ..

En nefret ettiğim şey tartışma yarattırmayı sevenlerdir. Sizene kardeşim. Ben yorumumu yaptım. Size ne. önce konuya yorum yapılır.. 2006 da açılan bir konu yeni mi ilgi alanlarına girdi.

kimseye hiçbirşeyi açıklamak zorunda değilim.. ben yorumumu yazdım. bu konuyu burda kapattım. siz merakınızla kalacaksınız ne yazık ki.

burda rabia arkadaşa belirttim zaten ezbercilikle hareket etmeyin anlatılanı gerçekten anlamaya çalışarak hareket edin
Benim için yanlış olan o kadar konulara yazdığım yorumlar varken neden sadece buna cevap veriyorsunuz ki. Bana göre yanlış size göre doğrudur.

Ben bana göre yanlışları söyleyeceğim siz doğru olduğunu ifade etmek için örnekler vermeye çalışacaksınız ama bana göre hala yanlış olacak.. Sonra konu uzayıp gidecek..

Siz hepsinin doğruluğunu kabul ediyorsanız o sizin inancınız kararınız kendi doğrunuz.. benim doğrularımda bana göre göre doğrudur..

bunun üstünede birşey söylenirse huh derim
 
''En nefret ettiğim şey tartışma yarattırmayı sevenlerdir. Sizene kardeşim. Ben yorumumu yaptım. Size ne. önce konuya yorum yapılır.. 2006 da açılan bir konu yeni mi ilgi alanlarına girdi.

kimseye hiçbirşeyi açıklamak zorunda değilim.. ben yorumumu yazdım. bu konuyu burda kapattım. siz merakınızla kalacaksınız ne yazık ki. ''

neden sen yorum yapınca eyvallah da bız sorunca kızıyorsun
ve ıstersen 2005 te acılsın konu bızde ınsan gıbı sorduk sana
ama boyle saldırmanın anlamı neydı anlamadım..
Sadece cevap vemek ıstemıyorum demen yeterlıydı..
Merakımla lı kalacam senın eyımın '' huh '2 ay aman kahroldum nolur soyleee...
:freakedout:
 
''En nefret ettiğim şey tartışma yarattırmayı sevenlerdir. Sizene kardeşim. Ben yorumumu yaptım. Size ne. önce konuya yorum yapılır.. 2006 da açılan bir konu yeni mi ilgi alanlarına girdi.

kimseye hiçbirşeyi açıklamak zorunda değilim.. ben yorumumu yazdım. bu konuyu burda kapattım. siz merakınızla kalacaksınız ne yazık ki. ''

neden sen yorum yapınca eyvallah da bız sorunca kızıyorsun
ve ıstersen 2005 te acılsın konu bızde ınsan gıbı sorduk sana
ama boyle saldırmanın anlamı neydı anlamadım..
Sadece cevap vemek ıstemıyorum demen yeterlıydı..
Merakımla lı kalacam senın eyımın '' huh '2 ay aman kahroldum nolur soyleee...
:freakedout:

gözünle okusaydın yazmak istemediğimi anlardın.. ben kimsenin konusunu okumadan yoruma yorum yapma saygısızlığını yapmadım yapmam da.
 
Üst