• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

Peşkeşe kılıf arayışı

SAHARAY

Peşkeşe kılıf arayışı


Buna göre; mayınlı arazi önce sadece temizlenmesi için 5 yıllığına verilecek, ’beklenen fayda ve kamu yararı sağlanamazsa’ işi alan firma araziyi 44 yıl kullanabilecek!


Sınırda ‘mayın’ tehlikesi
Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesini öngören kanun tasarısına göre ihaleyi kazanan yabancılar araziyi 44 yıllığına kullanabilecek


Haber: Macit SOYDAN

Türkiye ile Suriye arasındaki kara sınırında bulunan mayın (anti personel-anti tank mayınları) ile patlamamış mühimmatın temizlenmesi, imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması işlemlerine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen, Türkiye ile Suriye Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri İle İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısının 2. maddesinde verilen önergeyle maddede değişiklik yapıldı.

Tarım yapılabilecek
Değişiklikle, mayınlı arazilerin öncelikle temizleme işiyle sınırlı olarak yaptırılması, bu yöntemle beklenen faydanın ve kamu yararının temin edilememesi halinde, yapılacak ihaleyle mayınlı arazinin temizlenmesi ve temizleyen firmaya 44 yıllığına verilmesi yöntemi uygulanacak. Buna göre, mayın temizleme ihalesi, öncelikle Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca hizmet satın alınmak suretiyle yaptırılacak. Gerektiğinde mayın temizleme işi, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın Hazineye ait veya Maliye Bakanlığınca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden Hazineye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılması karşılığında, kullanım süresinden en fazla indirimi teklif edene ihale edilmek suretiyle yaptırılacak.

Beş yıl süre verilecek

Mayınlı alanda bulunmakla birlikte, Bakanlar Kurulu kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar temizletilmekle birlikte, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılmayacak. Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının mutabakatı ile belirlenecek. Mayınlı alanda bulunan maden ve petrol gibi her türlü yer altı zenginlikleri hakkında Maden Kanunu, Petrol Kanunu ve Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı olacak. Maliye Bakanlığınca yapılacak kullanım karşılığı temizleme ihalesinde mayın temizleme süresi, taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı geçemeyecek. Taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullanıldırılması süresi ise kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçmeyecek.Mayınlı araziye yasal kılıf

Tapu Kadastro Emekli Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özkaya, TBMM’de sürdürülen, ’mayınlı arazilerin temizlenmesi ve işletilmesi’ile ilgili çalışmaların bir oyunun parçası olduğunu söyledi. Mayınlı arazilerin ABD ve İsrailli şirketlere pazarlıkla verildiğini ileri süren Özkaya, “Ortada bir niyet var. Bu da Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında buraların hazırlanıp, kullanılması. Kıbrıs’ta iki tane İngiliz üssü var. Bunları ABD’de kullanıyor. Niyet buyken, mayınlı arazileri kime verecekleri belli. Suriye veya İran’a mı verecekler. İsrail ve ABD şirketlerine verdiler. Şimdi bunun kılıfını hazırlıyorlar” dedi.

Temizleme neden başarısız olsun

Temizleme olayı başarısız olursa, arkasından temizleme ve arazinin işletilmesi için çalışma yapılacağı ibaresi için ise Özkaya, “Temizleme olayı neden başarısız olsun. Temizletmek istiyorsan temizletir, araziyi köylüye verirsin. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK’nın canına okuyor, 3 tane mayını mı temizleyemeyecek. Göz boyamaya ve kamuoyunu kandırmaya yönelik işler bunlar. TSK, Almanya’dan, Kanada’dan teknoloji yardımı alır gene temizler” şeklinde konuştu. Bence TSK, ’Ben temizlerim’diye bastırıyor. Hükümet, farklı yollara giriyor. Kilis Valisi, ’Ben özel idare imkanları ile temizlerim’dedi, görevden alındı. Suudi Arabistan, Türkiye’den 100 bin hektar arazi talep ediyor, organik tarım alanı olarak kullanmak için. GAP’taki sulama faaliyetlerinin arttırılmasının arkasında da bu var” iddiasında bulundu.

Haber: Salim YAVAŞOGLU
 
Üst