mantıksız sorulara mantıklı cevaplar

1- EZAN TÜRKÇE OKUNMALI
Kökleri çok derinlere uzanan bu tartışma, yıllardır kafa karıştırır durur. Şurası oldukça dikkât çekicidir ki; nedense bu istek cami cemaatinden ya da namaz kılanlardan gelmez. Onlar halinden hiçte şikâyetçi değilken, birileri bu eski ve bayat pastayı zaman zaman ısıtıp sunarlar.

Ezan bir Parola ve Şifredir.
Müminlere salat (Dua ve niyaz) çağrısı, inceleme aşamasında olanlara felah (Kurtuluş) mesajıdır. Ümmete malolan bu şifre evrenseldir. Deniz ve hava trafiğinde nasıl ki SOS işareti evrensel ve değişmez ise ezan da öyledir.

Takılmayın efendiler!
Ezan Arapça’dan da öte, Rab’cadır.

2- SADECE KUR’AN BİZE YETER
İlk bakışta masum gibi görünen bu cümle seksenli yıllarda üniversite gençliği arasında epeyce ilgi bulurdu. O dönemler mealcilik olarak filizlenen virüsün şimdiki adı Kur’an Müslümanlığı. Hissettirmeden hadisi ve Resullulah (a.s)’ı devre dışı bırakma çabasında olanlara Kuran-ı Kerim’ den şu ayet yeter sanırız;
“O kendi arzu ve hevesinden bir şey söylemez . Onun söylediği ancak vahiydir.”(Necm-3/4)

3- AMAN MUSHAFA ÇOK SAYGI DUYALIM
İçi ve Özü ihmal edildikçe Kur’an’ın kabına saygıda artış olmuştur. Aman bel hizasından aşağı tutma, aman yükseğe as, aman saygıda kusur etme ! Unutmayın, kutsal olan ne kâğıt, ne cilt, ne yazı ne de mürekkeptir.
Kutsal olan, Levh-i Mahfuz denen ana bellekte kayıtlı anlam ve mesajdır.
Biz, bu aşırı saygının da inananları Kur’an’a mesafeli tutma yönünde sinsi bir gayret olarak düşünüyoruz.
Kur’an her an yanımızda, masamızda, çantamızda, yatağın baş ucunda olmalı. Onu duvara asmak; mesajı idam etmek gibi gelir bize. Onu alın yanınıza, doğrudan bağlanın Rabbinize, konuşun, dertleşin, kendinizi seyredin Kur’an’da.

4- TÜRBELER TAPINAK OLMUŞ, YIKILMALILAR ...
Resulullah(a.s) önceleri kabir ziyaretini yasaklamışken, müminler ebedi hayata geçen yakınları ile bağ kursun ve ahiret zihinlerde canlı kalsın diye sonradan izin vermiştir. Mezar yapımında aşırılığa kaçılmaması tavsiye edilir.
Türbeler konusunda sanat tarihi hocam kıymetli ilim adamı Hasan ÖZÖNDER’in şu tespitini sizlerle paylaşmak istiyorum.
“Batı; kahramanları, büyük adamları gelecek nesillere heykel ve anıtlarla taşırken İslam; âlim, veli, şehit ve erenlerini gelecek nesillere abideleşen türbelerle aktarır”
Türbelerde kâh fetih coşkusuyla göğsümüz kabarır, kâh bir Allah dostunun aşkıyla gözümüz yaşarır. Hiçbir Müslüman şirk olsun diye gitmez oralara.
Türbelere olan bu tavrın altında İngiliz tesiriyle kurulan Vehhabi mantığının rolünü, dış güçlerin bizim tarihi ve dini dinamiklerimizi budamaya çalıştığını da göz ardı etmeyiniz.

5- HACCA GİDEN TİCARET YAPMASIN, TARTIYA EL VURMASIN
Hacc; Allah’ın müminlere paha biçilmez bir lütfudur. Nasibi olan gider ve günah noktasında kilometre sıfırlar, sevap enerjisiyle ruhunu yeniden şarj eder gelir.
Hacı diye bir unvan yoktur. Namazı ikame eden nasıl görevini icra ederse hacc yapan da öyledir. Hacı; melekleşmeli, ticaretten ve toplumdan el çekmeli anlayışı Müslümanları ekonomik gelişme ruhundan yoksun bırakmayı hedefleyen ruhban anlayışın savıdır ve batıldır.

6- DİN, FAKİRLERİN AFYONUDUR
Karl Marx’a ait bu görüş, diğer görüşleri gibi 70 yıl hüküm sürmüş ve bu gün çürüyüp gitmiştir. Para, sermaye, kuvvet ve lüksün saadet getirmediği, ileri batı devletlerinin intihar ve cinayet grafiklerine bakıldığında açıkça görülecektir.
Din hayattır. Din bütün bir sistemdir.
Kavrayan hayat bulur, sisteme adapte olur; kavrayamayan ise ya birilerine alet olur ya da bitmez çalkalanışlarla buhran anaforlarında çırpınır durur.

7- MÜSLÜMANLIK BİZİ GERİ BIRAKTI. BUDİST JAPONLAR VE HIRİSTİYAN BATI HEP İLERDE.
Tarih, bu sözü yalanlar. Batının ortaçağ dediği geri ve karanlık dönem, İslam’ın pırlanta çağıdır. Bugün İslam ülkelerinin düştüğü durum, İslam’a mal edilemez.
Dinin donuk, açılımsız, tıkalı gelenek çemberi içinde yaşanması ve cesur yorumların hayata geçirilemeyişi bizi bu hale getirmiştir. Sistemin işleyişinde mazerete ve acımaya yer yoktur. Çalışan kazanır. İslam Dünyası tefekkür sürecine girip, önce beyinleri çalıştırmaya başladığında parlak ufuklar açılacaktır. 21.yy başları bunun ilk sinyallerini de vermiştir.

8- MÜRŞİDİ OLMAYANIN MÜRŞİDİ SEYTANDIR.
“Kendini Hak ile meşgul etmezsen, Batıl seni işgâl eder” buyurur İmamı Şafii(Rh.a).
İlim, okuma ve tefekkür kapısını aralayamayanları şeytanın istila edeceği muhakkak. Ancak, tarikat ve tasavvuf yolu da uzun basamaklar halinde yükselir. Henüz şeriatı kavramamış kimseye hakikat dersi vermek; süt içen bebeye lokma yemeyi zorlamak kadar abestir.
En büyük mürşid Kuran’dır.
Yaşayan(!) en büyük Rehber Resullullah (a.s)’tır.
Kişi, disipline olmak için aramızda yaşayan bir fazıl kimseyi de mürşid seçebilir. İyi de olur. Ancak, henüz yeni ısınanlara baştaki cümleyi sarf etmek aksi tesirler de doğuracaktır.

9- DÜNYA MÜMİNE ZİNDAN! EZİLSEK DE, FAKİR DE OLSAK BİZ CENNET iÇİN ÇALIŞALIM.
Bu söz -güya- hadislerden ilhamla söylenir. Zahiri bakışa göre ikilem vardır: Dünya ve Ahiret. Batını kavrayan ise Dünya ve Ahiret’i birbirinin mütemmimi (bütünleyicisi) görür ve ona göre davranır. Dini kavrayan beyinlere dünya bir cennet, saadet ve huzurdur. Asıl cennete kıyasla Dünya, elbet zindandır. Ancak Din, Dünya’ya gönderilmiş ve yaşansın diye ikame olunmuştur. Ne Kur’an, ne Hadis müminlere “ezik olun, sömürülün, geri durun, fakir kalın dememektedir.”
Dünya ve Ahiret’i bitişik süreç olarak görür ve sistemi kavrarsanız basit dünya hayatı da size cennet kılınır.
Ayrıca; her ne kadar sırf cennet amacı ile ibadet caiz ise de asıl olan ALLAH’A ERMEK olmalıdır. Bakışınız “Bana Seni, Gerek Seni” olmuş ise ezilme, fakirlik, zindan sizin için söz konusu değildir artık.

10- KADIN İSLAM’DA İKİNCİ SINIFTIR VE EZİLMEKTEDİR..
En çok zihin bulandıran sözlerden biri daha. Kadın İslam’da ezilmektedir, ikinci sınıftır öyle mi?
Kur’an’ın en büyük dört suresinden birinin adı NİSA’dır.
Efendimiz(a.s) son evrensel mesajı olan Veda Hutbesi’nde kadınlarla ilgili çok ulvi ve çok yüce bir sıfat kullanarak erkekleri uyarır: “Onlar size ALLAH’IN EMANETİDİR!..”
Kadın haklarını en çok savunan din ve uygulayan sistemin adıdır İslam!..
Öyle olmasa, CENNET ANALARIMIZIN AYAKLARI ALTINA SERİLİR MİYDİ?..

11- RAMAZAN EĞLENCESİ!. AHH O ESKİ RAMAZANLAR!..
“Ramazan Eğlencesi...” Sevmediğim, iğrenç bir kavram bu. Ramazanla eğlenceyi yan yana koymak, öyle mi?.. Osmanlı’nın yıkılış sürecinde azınlıkların başrol oynadığı direklerarası şamataların, Ramazan’ın ruhu ile uzaktan yakından alakası yoktur.
Ramazan; Kur’an Ayı’dır.
Ramazan; Oruç Ayı’dır.
Ramazan; müminlerin mukabele (Allah’la konuşma) ayıdır.
“Eski Ramazanlar” teranelerini de atın artık. Unutmayın; “Sufi, vakit çocuğudur. Geçmişe takılmaz, geleceği düşünmez, An’ı yaşar.”
( Mevlana)
Ramazan’ı yaşamaya bakalım.
alıntıdır
 
allah razı olsun bu yazılarından dolayı,gerçekten günümüzde sadece beyin bulandırmak için ortaya atılmış bu sorulardan bazılarına müsaid cevaplar verilmiş,lakin çok soru ve sorun var.allah hepimizi hidayete erdirsin.saygılar.
 
2- SADECE KUR’AN BİZE YETER
İlk bakışta masum gibi görünen bu cümle seksenli yıllarda üniversite gençliği arasında epeyce ilgi bulurdu. O dönemler mealcilik olarak filizlenen virüsün şimdiki adı Kur’an Müslümanlığı. Hissettirmeden hadisi ve Resullulah (a.s)’ı devre dışı bırakma çabasında olanlara Kuran-ı Kerim’ den şu ayet yeter sanırız;
“O kendi arzu ve hevesinden bir şey söylemez . Onun söylediği ancak vahiydir.”(Necm-3/4)
sadece kuran bize yeter bunun neresi mantıksız asıl bunu senin yazman mantıksızlık.
evet arkadasım seninde burda belirttiğin gibi Necm-3/4 ve; De ki " Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum.” 21/ Enbiya Suresi 45
“Böylece biz seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete sana vahyettiklerimizi okuman için gönderdik.”13/Rad 30
ayetlerinde peygamberimiz kurandan baska bir seyle uyarmıyordu insanları. Sen burada sözü çarpıtarak hadisleri kuranla aynı kefeye koymaya çalışıyor ve gizlice vurgu yapıyorsun. Simdi bir bakıyorsun Kuranla alakası olmayan bir sürü hadis var. O zaman peygamber efendimiz bunları Allahın vahyinden aldı öylemi bu sacma sapan kimin söylediği belli olmayan hadisleri. hem ben sana soruyorum Hadisler Kur’an gibi dinin kaynağı olsaydı ve Peygamber hadisleri yazdırmayıp, unutulmaya mahkum etseydi dini eksik tebliğ etmiş olmaz mıydı? Hadisler dinin asli kaynağı, lüzumlu bir parçası ise nasıl olur da Resulullah döneminde yazılmak yoluyla muhafaza edilmezler? buna cevap verirmisin. Bazı insanlara kitap yetmiyor işte Allahü teala ayetten söyle derken; “Kendilerine okunmakta olan Kitap'ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? 29/Ankebut Suresi 51 evet yetmiyor işte bazı insanlara. Allah kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadığını söylerken " Kitap' ta bir şeyi eksik bırakmadık." 6/ Enam Suresi 38 bazı insanlar hadislerde islamı aramaya calısıyor. Haşa Allah teala Kuran'ı eksik bıraktı öylemi. Hadisler olmadan kuran anlasılamayacak öylemi. Allah kuranı eksik gönderdi öylemi. Allah unuttuda eksik gönderdi öylemi. Kuranda "Rabbin asla unutkan değildir." (Meryem, 64) "Rabbim ne yanılır, ne de unutur." (Tâhâ, 52) Hemde hikmet kurandadır kim demiş hikmet sünnettir diye Kuranın ayetlerini çarpıtarak hikmet sünnettir diyorlar bazı sapık insanlar. Allah teala bizzat ayetinde açıklıyor. “Elif, Lam, Ra; Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir.”10/Yunus Suresi 1 "And olsun hikmetli Kur’an’a” 36/Yasin Suresi 2 “Bunlar sana Rabbinin hikmet olarak vahyettikleridir.”17/İsra 39 Ey müslümanlar sizlere sesleniyorum Kuran anlaşılmaz değildir. “O yalnızca bir öğüt ve Mübin(apaçık) bir Kur’an'dır.” 36/ Yasin 69 --- Allah apacık derken sizde anlasılmaz diyorsunuz haşa siz Allahtan daha mı iyi biliyorsunuz. Bazı insanlarda güdülen sürü olmus bu insanlara inanıyorlar evet doğru söylemiş diyorlar. Sunun altını cize cize söylüyorum Kuran bize yeter. peki insanların neden kuran bize yetmez diyor. bu insanlarada enam suresinin 116. ayetini okumalarını öneriyorum."Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler. " enam 116 arkadaslar kendinize gelin ve gerceklerle yüzleşin. Bakın kuranda peygamber efendimiz ne diyor.
"“Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kur’an'ı terkkettiler (devre dışı tuttular)”.25/Furkan Suresi 30 " Siz kuranı terk edin hadislerle mesgul olun. size su ayeti söylüyorum hatta ben söylemiyorum Allah kuranda söylüyor; ------- "Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır." 29/Ankebut/51 sizede
bu ayet yeter sanırım. Bunun üzerinde de baya bi düşünün.
 
sadece kuran bize yeter bunun neresi mantıksız asıl bunu senin yazman mantıksızlık.
evet arkadasım seninde burda belirttiğin gibi Necm-3/4 ve; De ki " Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum.” 21/ Enbiya Suresi 45
“Böylece biz seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete sana vahyettiklerimizi okuman için gönderdik.”13/Rad 30
ayetlerinde peygamberimiz kurandan baska bir seyle uyarmıyordu insanları. Sen burada sözü çarpıtarak hadisleri kuranla aynı kefeye koymaya çalışıyor ve gizlice vurgu yapıyorsun. Simdi bir bakıyorsun Kuranla alakası olmayan bir sürü hadis var. O zaman peygamber efendimiz bunları Allahın vahyinden aldı öylemi bu sacma sapan kimin söylediği belli olmayan hadisleri. hem ben sana soruyorum Hadisler Kur’an gibi dinin kaynağı olsaydı ve Peygamber hadisleri yazdırmayıp, unutulmaya mahkum etseydi dini eksik tebliğ etmiş olmaz mıydı? Hadisler dinin asli kaynağı, lüzumlu bir parçası ise nasıl olur da Resulullah döneminde yazılmak yoluyla muhafaza edilmezler? buna cevap verirmisin. Bazı insanlara kitap yetmiyor işte Allahü teala ayetten söyle derken; “Kendilerine okunmakta olan Kitap'ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? 29/Ankebut Suresi 51 evet yetmiyor işte bazı insanlara. Allah kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadığını söylerken " Kitap' ta bir şeyi eksik bırakmadık." 6/ Enam Suresi 38 bazı insanlar hadislerde islamı aramaya calısıyor. Haşa Allah teala Kuran'ı eksik bıraktı öylemi. Hadisler olmadan kuran anlasılamayacak öylemi. Allah kuranı eksik gönderdi öylemi. Allah unuttuda eksik gönderdi öylemi. Kuranda "Rabbin asla unutkan değildir." (Meryem, 64) "Rabbim ne yanılır, ne de unutur." (Tâhâ, 52) Hemde hikmet kurandadır kim demiş hikmet sünnettir diye Kuranın ayetlerini çarpıtarak hikmet sünnettir diyorlar bazı sapık insanlar. Allah teala bizzat ayetinde açıklıyor. “Elif, Lam, Ra; Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir.”10/Yunus Suresi 1 "And olsun hikmetli Kur’an’a” 36/Yasin Suresi 2 “Bunlar sana Rabbinin hikmet olarak vahyettikleridir.”17/İsra 39 Ey müslümanlar sizlere sesleniyorum Kuran anlaşılmaz değildir. “O yalnızca bir öğüt ve Mübin(apaçık) bir Kur’an'dır.” 36/ Yasin 69 --- Allah apacık derken sizde anlasılmaz diyorsunuz haşa siz Allahtan daha mı iyi biliyorsunuz. Bazı insanlarda güdülen sürü olmus bu insanlara inanıyorlar evet doğru söylemiş diyorlar. Sunun altını cize cize söylüyorum Kuran bize yeter. peki insanların neden kuran bize yetmez diyor. bu insanlarada enam suresinin 116. ayetini okumalarını öneriyorum."Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler. " enam 116 arkadaslar kendinize gelin ve gerceklerle yüzleşin. Bakın kuranda peygamber efendimiz ne diyor.
"“Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kur’an'ı terkkettiler (devre dışı tuttular)”.25/Furkan Suresi 30 " Siz kuranı terk edin hadislerle mesgul olun. size su ayeti söylüyorum hatta ben söylemiyorum Allah kuranda söylüyor; ------- "Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır." 29/Ankebut/51 sizede
bu ayet yeter sanırım. Bunun üzerinde de baya bi düşünün.

Sayın arkadaşım,

Gereken açıklama zaten gayet güzel yapılmış.
Bu cümleye sığınan arkadaşlar Peygamber efendimizin sünnetlerini ve Hadislerini saf dışı etmwek için ustalıkla kullandıkları bir cümle. Nitekim sizde bu gaflete düştünüz.
Kuran-I Kerim elbette bizim için çok önemli ve büyük bir rehber ama yine de bazı iştişare getrektiren konularda Peygamberimiz bize sünnetini de bırakmamış mı!
 
2- SADECE KUR’AN BİZE YETER
İlk bakışta masum gibi görünen bu cümle seksenli yıllarda üniversite gençliği arasında epeyce ilgi bulurdu. O dönemler mealcilik olarak filizlenen virüsün şimdiki adı Kur’an Müslümanlığı. Hissettirmeden hadisi ve Resullulah (a.s)’ı devre dışı bırakma çabasında olanlara Kuran-ı Kerim’ den şu ayet yeter sanırız;
“O kendi arzu ve hevesinden bir şey söylemez . Onun söylediği ancak vahiydir.
”(Necm-3/4)
burada bir çelişki yok mu sizce,
hem kur'an yetmez deyip, sonra da necm ayetlerini vermek büyük bir çelişki değil midir?
Buradaki ayetten murad, nebi ne demişse Kur'andadır, bunun dışında, kendinden bir söz demez.. dir..
Şimdi, buharilerin ve müslimlerin çelişkili rivayetlerini Allah söyletmiş olamaz değil mi?
Burada asıl anlatılan şudur:
MUHAMMED'İ KİTAPLAŞTIRIN KUR'AN OLUR, KUR'ANA CAN VERİN MUHAMMED OLUR...
gerisi rivayetten, israiliyyattan ve masallardan ibarettir, vesselam
 
burada bir çelişki yok mu sizce,
hem kur'an yetmez deyip, sonra da necm ayetlerini vermek büyük bir çelişki değil midir?
Buradaki ayetten murad, nebi ne demişse Kur'andadır, bunun dışında, kendinden bir söz demez.. dir..
Şimdi, buharilerin ve müslimlerin çelişkili rivayetlerini Allah söyletmiş olamaz değil mi?
Burada asıl anlatılan şudur:
MUHAMMED'İ KİTAPLAŞTIRIN KUR'AN OLUR, KUR'ANA CAN VERİN MUHAMMED OLUR...
gerisi rivayetten, israiliyyattan ve masallardan ibarettir, vesselam
Bize Kur'an yeter sözü, hadis ve sünnetleri saf dışı bırakmak amacıyla söylenmemiştir.Zira peygamberin de bütün söyledikleri Kur'an ile örtüşmektedir.
Çağa inat kardeşim de bunu çok güzel açıklamış zaten...
 
Üst