beş isim

Filistinli bir çocuk israil askerlerini taşlarken yakalanır. Askerler çocuğu merkeze götürürler.
Komutan çocuğa :
- Sen intifada örgütünden misin ? diye sorar. Çocuk :
- Hayır, derse de kurtulamaz. Komutan eğer intifadan beş kişinin ismini verirse serbest bırakılacağını söyler. Baþka türlü kurtulamayacağını anlayan çocuk biraz düşündükten sonra:
- Eğer beþ kişinin ismini verirsem gerçekten serbest bırakacak mısınız ? der.
Komutan :
-Söz, serbest býrakacağım, der. Bunun üzerine çocuk þu isimleri sayar :
1- Ebu Bekir es-Sıddık,
2-Ömer b. Hattab,
3- Osman b. Affan,
4- Ali Ebu Talib
5- Ubeydullah b. cerrah.
Ýsimleri alan komutan,çocuğu serbest bırakır isimleri istihbarat teşkilatýna gönderir.
Fakat hiç beklemedikleri bir cevapla karşılaşırlar.
Çocuğun verdikleri isimler Allah Rasulü'nün en yakın Ashabının isimleridir.
 
Üst