Yangın GAZELİ

Veysel Karani Tür.

Nâr-ı firkattir ki sönmez, Ey Resûl taşlar yanar.
Çırpınır -lâkin çetindir vuslatın- kuşlar yanar.

Fahr-i âlem, şâh-ı gül, mâşûk-i bülbül, ey Resûl.
Gözlerim bir çift volkandır, düşmeden yaşlar yanar.

Müjdelenmiş kutlu asker bir vakit kalkar gelir;
Vaadine gökler yanar, surlar yanar, başlar yanar.

Avcılar çengelli mızraklar taşırlar bir vakit;
Kurtulur Osman tuzaktan, kanlı sarhoşlar yanar.
 
Üst