Bebek İsimleri

Populer bebek isimleri ve anlamları (sizde aklınıza gelenleri ekleyebilirsiniz)

(A)

Abay: Sezgi, anlayış, dikkat
Acun: Dünya,varlık
Açelya: Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel
renkli çiçek.
Adam: Allah'ın yarattığı ilk insan / Adam
Ahsen: En güzel, Çok güzel
Ajda: Filiz, sürgün - Üzeri çentik çentik olan şey
Akasya: Küçük sıra yapraklı, süs için yetiştirilen bir
ağaç.Salkımağacı
Akay: Beyaz ay,dolunay
Akel: Dürüst,güvenilir
Akın: Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı
Aktaç: Beyaz taç,gelin tacı
Aktan: Aydınlık gece
Alara: Al + ara. Al=Kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen ,
Kırmızı süs anlamında bir tamlama
Alarcın: Güzelliğini ateşin kırmızılığından alan
Alçin: Kırmızı renkli küçük bir kuş türü
Aleyna: Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde
olan
Alkan: Kızıl kan
Alkın: Sevdalı,aşık
Alpay: Cesur,yiğit
Alper: Alp + Er Cesur erkek Soylu erkek anlamında
Altan: Kızıl Şafak
Andaç: Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra
Andaç: Armağan,hediye
Anıl: Ölçülü davranan, hoşa giden kimse
Aral: Takımada,sıradağlar.
Aras: Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın
adı
Arcan: Saf,temiz
Arda: Halef, ardından gelen
Arel: Temiz,dürüst
Argün: Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren
gün
Arıkan: Temiz soy
Arın: Temiz,saf - Alın
Arkan: Temiz kandan gelen - Üstün,galip
Armağan: Hediye,ödül
Arman: Hasret,özlem - Sıkıntı
Artaç: Ar+ Taç Utanma duygusunu baş tacı eden
Asena: Türk Mitolojisinde Ergenekon destanında adı
geçen dişi kurt
Aslı: Kök, köken - Aşık Kerem'in sevgilisi
Asrın: Çağdaş, bu asıra ait olan, asıra uygun olan
Asrın: Bu asıra ait, bu devire uygun
Asutay: Hırçın tay
Asya: Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı
Aşkın: Aşmış, ileri, üstün/ Senin aşkın
Aşkın: Benzerlerinden daha üstün - Coşkun
Ata: Baba, ced, Ecdat, Büyükbaba, Bilge
Atacan: Hoşgörülü,babacan
Atak: Canlı,girişken-Cömert-Nişancı
Atalay: Ünlü,şöhretli
Ataman: Ata kişi,önder
Atay: Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü
Ateş: Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya
çıkması
Atıl: İleri hamle yap, anlamında Atıl, atılmak
Atılgan: Engelleri aşan - Korkusu olmayan
Atınç: Atılgan / Atak
Aybar: Gösterişli,heybetli
Ayben: Ay gibi. Ayın kendisi
Ayberk: Sağlam kişilik- Ayın parlaklığı
Aybüke: Ay gibi parlak, aynı zamanda zeki, akıllı
Ayca: Ay gibi parlak ve aydınlık
Ayça: Ayın ilk günlerde aldığı biçim, hilal
Ayçin: Ayçın, ay gibi, aya benzer
Ayda: Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları,
endamı güzel kadın
Aydil: Güzel, parlak, aydınlık gönül
Aygen: Gönül dostu
Aykan: Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı
Aysen: Aydan farksız, ayın yerdeki benzeri, güzel
sevimli
Ayşan: Şanı ay gibi parlak olan
Aytaç: Ay gibi taçlı
Aytek: Ay gibi
Aytunç: Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam
Ayyüce: Ay gibi aydınlık, nurlu ve yüce olan er
Azer: Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den
Azra: Bakire, el değmemiş.


(B)

Bahar: Doğanın canlandığı mevsim
Balca: Bal damlası, bal gibi
Balım: Benim balım, tatlım - Çok sevgili, samimi
arkadaş
Banu: Ev kadını , bayan
Baran: Yağmur
Baran: Yağmur mevsimi
Baransel: Güce, kuvvete ait. Güçsel.
Barın: Bütün,tüm - Güç kuvvet
Barış: Uzlaşma.
Barkan: Çölde oluşan küçük kum kitlesi
Barkın: Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdolaşan
Barlas: Kahraman
Bars: Kaplan benzeri yırtıcı hayvan
Başak: Tahılların tanelerinin bulunduğu kısım
Başar: Başarılı ol anlamında
Başar: Başarılı ol anlamında
Başer: Başta gelen
Batı: Güneşin battığı yön
Batıhan: Batı'nın hükümdarı, hanı
Batıray: Ay gibi yiğit
Batu: Güçlü Kuvvetli
Batur: Korkusuz, yiğit.
Baycan: Zengin
Bayhan: Zengin ve güçlü
Baykal: Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl
Baysal: Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.
Bayülken: Göğün 16.katında oturan barış tanrısı
Begüm: Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint
prenseslerine verilen san
Belin: Şaşkınlık, hayret
Bengi: Sonsuz, sonsuzluk
Bengisu: İnsana ölmezlik verdiğine inanılan su /
Abıhayat
Bengü: Sonu olmayan, ebedi
Bengül: Üzerinde benekler bulunan gül
Bensu: Su gibi aziz benlik
Beray: Ayın en ışıltılı, en parlak hali
Berfin: Kar toplayan
Beril: Mücevher olarak da kullanılan bir tür maden
Berin: Manen çok yüksek
Berk: Sağlam güçlü, dayanıklı
Berkan: Parlama - Kıvırcık kuzu postu
Berkant: Sağlam Yemin . Berk + Ant.
Berkay: Sağlam yapılı ve ayışığı gibi parlak olan. Ay
ışığı, Güçlü ay
Berke: Cengiz Han'ın torununun adı. Değnek, sopa, kamçı
anlamında da kullanılır
Bermal: Birşeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya
çıkaran, becerikli
Berna: Genç, delikanlı
Berrak: Temiz, saf, arınmış
Beste: Ezgilerin özgün dizimi,
Betigün: Beti: Yüz (Bet benizdeki gibi) Gün: Aydınlık,
Aydınlık yüz
Betil/Betül: Temiz, iffetli
Bike/Bikem: Kadın, hanım
Bilge: Çok bilen ve bildiklerini başkalarının yararına
sunan
Bilge: Derin bilgi sahibi
Bilun: Yarım Ay
Bingül: Bin gülün güzelliğinde
Birant: Tek yemin. Özelliği olan yemin
Biricik: Tek, bir tane, emsalsiz
Birsu: Özel bir su biricik su gibi
Bora/Boran: Ardından yağış getiren şiddetlirüzgar.
Bucak: Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara
verilen ad (Köşe bucaktaki anlamı gibi)
Buğra: Erkek deve
Buket: Çiçek demeti
Bulut: Bildiğimiz bulut.
Burcu: Güzel ve etkileyici kokunun salgılanışı
Burç: Kale, hisar çıkıntısı - Güneş sistemi - sarp
yamaç
Burçak: Baklagillerden bir bitki
Burçak: Tohumları kullanılan bir bitki türü
Burçin: Dişigeyik
 
(C)

Can: Yaşam; ruh; güç, dirlik; birey, kişi insanın kendi varlığı; sevgili
Canal: Güzelliğinle canlar yak
Canaş: Arkadaş, sevgili
Candan: Içten, yürekten
Candeğer: Can değecek denli değeri olan
Canhanım: Cana yakın hanımefendi
Cankat: Mutluluk getiren cana can kat
Cankız: Sevilen, tatlı kız, cana yakın kız
Cankut: Sevimli, cana yakın ve kutlu, uğurlu
Canöz: Canın özü, yaşamın özü
Canözlem: Tatlı özlem
Cansen: Can sensin
Cansın: Tatlısın, sevgilisin
Cansun: "Dirilik sun, güç sun, canlılık sun"
Cansunar: Canlılık sunan kimse, can sunan kimse, canlandıran
Ceren: Çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan
Ceyhan: Çukurova'da bir ırmak ve adını bu ırmaktan alan bir ilçe
Ceylan: Çölde yaşayan, geyik türünden, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, çok hızlı koşan, ince bacaklı, çok güzel bir hayvan, ceren
Cıvıltı: Ufak kuşların, civcivlerin ötüşürken çıkardıkları tatlı ses
Coşkunay: Sel gibi coşan ve Ay gibi güzel olan
Calp : Güçlü
Can :İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet
Canal : Can alıcı, (mecaz olarak) yiğit ol, canlar yak
Canalp : Can yiğit
Canay : Ay gibi güzel kimse
Canber: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam
Candan : Özden, içten, içtenlikli, yürekten, gönülden
Candaş : Can yoldaşı, arkadaş, dost, sevgili
Candeğer: Uğrunda ölmeye değer
Candemir : Canı demir gibi sağlam, demir gibi kimse, demir canlı
Caner : Yürekten sevilecek kimse
Cangür : Yaşam dolu, canlı
Cansın : Çok cana yakınsın
Cankat : "Cana can kat katmak"tan buyruk, ailemize can katasın
Cankut: Kutlu kimse, uğurlu can
Canol: "Yaşamım ol, canım ol, bana can ol"
Canöz : Kişinin kendi öz canı, öz can
Canpolat : Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse
Cansen: "Yaşam sensin, can sensin"
Cansu : Yaşam veren su, can suyu
Cansun: Yaşam sun, canlılık ver
Cansunar: Yaşam verir diriltir
Cansunay: Yaşam sun ve Ay gibi güzel ol
Cantekin: Biricik can, can şehzade
Caymaz: Sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez
Celasun: Gürbüz, yiğit, bahadır, genç yiğit
Celayir: Moğolların kollarından birinin adı
Cengiz : Yılmaz, dönmez, yumuşamaz kimse, güçlü kimse, asıl adı Timuçin olan Ve Büyük Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Türk hanı, Cengiz Han
Ceyhan : Çukurova'daki bir ırmak ve adını bu ırmaktan alan bir ilçe
Ceyhun : Orta Asya'da bir ırmak
Cindoruk : Bir dağın en yüksek noktası, doruğu
Coşar : Taşarak kabına sığmaz, coşkun
Coşku : Olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan
Coşkun: Coşmuş olan, kabına sığmayan
Coşkunay: Kabına sığmayan ve Ay gibi güzel olan
Coşkuner : Kabına sığmayan kimse, coşkun yiğit, coşkun erkek
Coşkunsu : Taşmış olan akarsu
Cömert:pinti olmayan, eliaçık, gönlü yüce


(Ç)

Çağan: Bayram, şenlik, mutlu gün
Çağdaş:[/b] Aynı çağda yaşayan, çağa uygun
Çağın: Yıldırım, şimşek
Çağla: Badem, erik ve Kaysı gibi meyvaların ham hali
Çağlar: Çağıldayarak akan su, şelale
Çağman: Çağdaş insan
Çağrı: Davet
Çakın: Şimşek, parıltı
Çelen: Yakışıklı, saçak, akıllı
Çevrim: Girdap, sürekli değişim, anafor
Çığır: Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik
Çiçek: Bitkilerin üreme organlarını taşıyan renkli
bölümü
Çiğdem: Zambakgillerden bir tür kır bitkisi
Çilay: Ayın üzerinde beliren açık renkli lekeler
Çiler:Güzel öten, güzel ötüşlü
Çisem: Çiseleyen yağmur
Çolpan: Gözleri uzağı iyi gören, ileri görüşlü

(D)

Dalan: Biçim - İnce, zarif
Dalay: Deniz
Damla: Bir sıvının küçük parçacığı
Darcan: Sıkıntılı, aceleci
Defne: Yaprakları güzel kokulu, yaz kış yeşil olan bir
ağaç türü
Delfin: Yunus balığı
Demet: Sapları bir araya getirilip bağlanan bitki ya da
çiçek
Deniz: Bildiğimiz masmavi sular
Deren: Derleyen, toplayan
Derin: Yüzeyi, tabanından uzak olan
Derin: Yüzeyi tabanına uzak olan
Destan: Kahramanlık olaylarını konu alan şiir
Deste: Cinsleri aynı ya da birbirine yakın şeylerin
birarada bağlanması
Devlet: Bütün Ulus
Devrim: Önemli ve temelli değişiklik /inkilap
Dicle: Güneydoğu bölgemizde bir nehir
Didem: Dide ,Göz: Didem= Gözüm
Dilay: Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl
berrak konuşan
Diler: İsteyen, dileyen
Dilmen: Güzel konuşan
Dinç: Güçlü, sağlıklı
Doğa: Tabiat
Doğuş: Yaradılış
Duru: Saf, berrak
Durul: Suyun durulması, aklanması
Duyal: Duygulu duyarlı çabuk duygulanan
Dünya: Yeryüzü


(E)

Ebru: Kaşe / Hare gibi dalgalı kumaş
Ece: Reis / Ulu / İlerigelen
Ecem: Kraliçem, benim sultanım
Efe: Ağabey - Yiğit,cesur - Kabadayı
Ege: Yüce, büyük ulu / Ülkemizin Batısındaki deniz

Ege: Bir çocuğu koruyan, ondan sorumlu olan - Bir deniz
Egemen: Bir yere hakim olan
Ejder: Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü
Ekim: Ekme, yetiştirme - Yılın onuncu ayı
Ekin: Buğday / Tahılın ekimden harman dönemine kadarki
hali / Kültür
Ekin: Tahılın ekiminden, harman dönemine kadarki hali /
Kültür
Ela: Sarıya çalar kestane rengi
Elçin: Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek
kadar az olan nesne
Eldem: Sevimli, cana yakın
Elvan: Renkli, renk renk / güzel kokuların yayılması
Emre: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş
Ender: Seçkin, eşi benzeri az bulunan
Ener: En yiğit, en kahraman
Enginsu: Açık deniz
Eray: Ay gibi parlak erkek
Erberk: Şimşek gibi yiğit
Erçin: Erken doğan, En erken davranan
Erden: Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden
Erden: Bakire - El sürülmemiş yer
Erem: Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren
Eren: Ermiş kişi Ermekten
Erenay: Ermiş olan Ay gibi nurlu
Ergin: Olgunlaşmış, güngörmüş
Erim: Sevgi, mutlu haber
Erinç: Rahat, dirlik
Ertaç: Erkekliği taç gibi taşıyan
Ertan: Tan gibi ateş renkli er
Ertem: Erdem / Fazilet
Erten: Sabah, gündoğumu anı
Esat: Çok uğurlu ve mutlu
Esen: Sağ, sağlıklı
Esen: Sağ salim, rahat, mutlu sağlıklı
Eser: Rüzgarın esmesi/ Ortaya konan yapıt
Esin: Rüzgar / İlham /İçe doğan duyguve düşünce
Evgin: Telaşlı, aceleci
Evren: Kainat, yaratılmışların tümü
Evren: Var olan şeylerin tümü - Felek, cihan
Evrim: Değişim ve gelişmeler dizisi
Evrim: Aşamalarla kendini gösteren ilerleme,değişim
Evşen: Hafif / Şen olan ev gibi de tanımlanabilir
Eylem: Değişiklikdoğuran davranış, iş
Eylül: Yılın 30 gün süren 9. ayı (Güz'ün başlangıcı)
Ezel: Başlangıcı olmayan.
Ezgi: Belli bir kuralla yaratılan, duygu meydana getiren ses dizisi,şarkı,türkü
 
(F)

Fırat: Tatlı su - Türkiye'nin en uzun akarsuyu
Fidan: Ağaçların genç ve yeni yetişeni
Filiz: Ağaçtan süren taze dalcıklar
Firuze: Mesut, mutlu - Açık yeşille gök mavisi renkleri arasında kıymetli taş
Fuldem: Her zaman geniş açık görüşlü
Fulden: Her zaman geniş açık görüşlü
Fulya: Nergislerden soğan köklü bir bitki
Funda: Küçük çalılık / Süpürge otu
Furkan: İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt /
Kuran-ı Kerim

(G)

Gazal: Ceylan, geyik - Güzel, iri göz
Gediz: Su birikintisi, gölcük - Ege'de bir akarsu
Gencay: Ayın bir haftalık hali, hilal
Gencay: Hilal
Gencer: Genç yiğit
Genco: Genç olmaktan,genç o anlamına
Giray: Uygun, eskiden Kırım hanlarına verilen ünvan
Girgin: Kolay yakınlık kuran
Gizem: Sır / bilinmeyen şeyler, esrarengizlik
Gökalp: Mavi gözlü yiğit - Göklerin yiğidi
Gökay: Gök ve Ay gibi güzel olan
Gökben: Özü genç olan
Gökberk: Yeşil yaprak
Gökcan: Yeşermiş, taze can, özlemle dolucan
Gökçe: Gökrengi, göğce
Gökçe: Sevimli güzel / Gök rengi, mavimsi
Gökçen: Mavi gözlü
Gökçen: Güzel, hoş
Göker: Gökyüzü gibi er
Gökhan: Göklerin hakanı Gök gibi büyükhan
Gökmen: Gök rengi gözlü
Göknil: Gökyüzüne ait olan, Gök + Nil olarak da
düşünülebilir
Göknur: Nurlu, ışıklı, aydınlık gökyüzü
Göksel: Gökle ilgili, göğe ait
Göksu: Mavi su, akarsulara verilen ad
Gökşin: Gök gibi mavi gözlü / Sonsuz mavi derinlik
Göktan: Mavi şafak
Göktuğ: Gök renkli Tuğ sahibi
Gönül: Kalp, eğilim, sevgi arzu heyecan gibi duyguların
bulunduğu yer
Görkem: İhtişam, gösteriş
Gözde: Göze girmiş, birince sevilip beğenilen
Güçhan: Çetin, güçlü han
Gül: Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeği
Gülbahar: Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızıboya
Gülben: Ben, gül'üm anlamında
Gülbiz: Bizim gülümüz
Gülçin: Gül derleyen, gül toplayan
Güldem: Hiç solmayan her dem gül, her dem gülen
Gülden: Gül gibi, güle ait, gülden yapılmış
Güler: Gülen, sevinçli, sevinç ve mutluluk dağıtan,
temiz kalpli, insanları mutlu eden
Gülin: Güle ait olan, gülden gelen
Güliz: Gül gibi güzel iz bırakan
Gülseli: Gül seli
Gün: Gündüz vakti / Aydınlık
Günalp: Güneş gibi yiğit
Gündoğdu:
Gündüz: Gecenin karşıtı
Güneri: Günün yiğidi
Güneş: Gezegen sistemimizin enerji kaynağı
Güneş: Kendi sistemi içindeki gezegenlere ısı ışık
veren gökcismi
Güneşi: Gündüz kadar güzel
Güney: Dört yönden biri - Her zaman güneşli yer
Günhan: Oğuz'un altı oğulundan Güneşi simgeleyenin adı
Güniz: Günün başlangıcını belirleyen görüntü
Günnur: Güneş ışığının aydınlığı, nuru
Günsel: Günle ilgili güne ait
Günsel: Gün ışığı, ışık seli
Günseli: Işık seli, bol parlak ışık demeti
Günser: Işık ver, parla
Güntan: Güneşin doğuşundan az önceki zaman
Güntekin: Güneş gibi tek
Güral: Çok al, bol al
Güralp: Güçlü yiğit
Güray: Bereketli, bolluk içinde olan ay
Gürcan: Herkesi seven, özveride bulunan
Gürcan: Herkesi seven, özveride bulunan
Gürel: Sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan
Gürkan: Gürbüz, kanı bol
Gürol: Hayat boyu herşeyin bol olsun
Gürsel: Gürlükle ilgili, gür olan
Gürsoy: Güçlü, kalabalık soydan
Gürtan: Işıklı, geniş tan yeri
Güven: İtimat, emniyet
Güven: Birşeyden beklenen niteliğe inanıp ona göre
davranmak
Güvenç: Güven - Sevinçli - Dayanak, yardım
Güzey: Güneş görmeyen yer, kuzey
Güzin: Seçici, beğenici

(H)

Harika: Eşyanın tabiatı dışında, doğa üstü, garip şey,
Olağanüstü
Hasret: Özlem
Hatay: İl adı Antakya olan kentimizin adı
Hayal: İnsanın beyninde kurduğu düşünceler , kesitler,
olaylar
Hayat: Yaşam, doğumdan ölüme kadar geçen süre
Hazal: Haz duy, tad al anlamında
Hazan: Güz, sonbahar
Hazar: Barış / Bir yerde oturma hali
Hazer: Deniz, büyük su
Hıncal: Öc al, intikam al anlamında
Hümeyra: Aklık, beyazlık
Hüray: Ay gibi özgür

(I)

Ildır: Parıltı, parlayış - Alacakaranlık
Ildız: Yıldız - Gündönümünden 10 gün öncesi
Ilgar: Çabuk, hızlı - Hücüm, akın - Havanın açık olması
Ilgaz: Atın dört nala koşması - Akın, hücum -
Çankırı'nın merkez ilçesi - Bir dağ

Ilgın: Akdeniz bölgesinde yetişen birtür ağaç
Irmak: En büyük akarsu, nehir
Işık: Cisimleri görmemizi sağlayan fiziksel erke
Işıkhan: Işıklı han
Işılay: Ay ışığı, mehtap
Işıltı: Parıltı, titrek ışık
Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ışık demeti
Işıtan: Aydınlatan, ışık veren
Itır: Güzel koku / Çiçek
 
(İ)

İdil: Kır hayatını anlatan şiir, ya da yazı - İçten,
saf aşk
İlayda: Su perisi
İlbey: Egemen olan
İlcan: Ülkede en sevilen
İlcan: Ülkenin canı, sevdiği
İlgi: İlişki - Yakınlık duyma
İlgin: Yabancı, gurbette yaşayan
İlham: İçe doğma, esin
İlhan: Bir ülkenin egemen hanı
İlkan: İran'da devlet kuran Türk hükümdarı
İlkay: Ayın ilk günlerindeki hali
İlkay: Ayın ilk hali
İlkben: Ben ilk'im anlamında
İlkcan: İlk doğan erkek çocuklara verilen ad
İlke: Temel düşünce, prensip - Temel bilgi - Davranış
kuralı
İlker: İlkle ilgili, ilk erkek çocuk
İlkin: Öncelikle, ilkle ilgili, ilk olan
İlkin: Önce, öncelikle
İlknur: Ayın ilk hali
İlksen: Önce sen anlamında
İlkyaz: Bahar sonu, Yaz başlangıcı
İlsu: lkenin suyu, bereketi
İltekin: Tek eşsiz ülke
İlter: Yurdunu seven, koruyan
İmge: Zihinde tasarlanan /düş hayal gibi gerçekleşmesi
özlenen şey
İmren: Görünen bir şeyi ya da bir isteği elde etme
isteği
İnal: Kendisine inanılan
İnan: Dizgin - Yönetme - İman
İnci: İstiridyede oluşan küçük değerli süs tanesi
İpek: İpek böceği kozası çözülerek çıkarılan ince
parlak tel
İrem: Cennet / Şam ya da Yemende bulunduğu ileri
sürülen eski ünlü bahçe
İsmail: İbrahim peygamberin Tanrı'ya kurban adadığı
oğlunun adı
İşcan: Çalışkan
İyem: Güzellik
İzel: İz + El /El izi anlamında
İzgi: İyi, güzel, adaletli


(J)

Jale: Kırağı, çiğ, şebnem
Jerfi: Derinlik
Jiyan: Kızgın, hışımlı
Jülide: Karışık, dağınık saç

(K)

Kaan: Hükümdar, hanların hanı
Kahraman: Savaşta yiğitlik gösteren, cesur
Karacan: Esmer - Küçük ağaçcık
Karahan: Esmer hükümdar
Karan: Kahraman, yürekli - Karanlık
Karanfil: Kokulu bir çiçek
Karatay: Selçuklu devlet adamı
Kardelen: Baharda çok erken açan bir çiçek - Çiğdem
Karmen: Parlak kırmızı
Kartal: Yırtıcı bir tür kuş
Kartay: Yaşlı, pir
Kaya: Büyük ve sert taş kütlesi
Kayra: Büyük birinden gelen iyilik - İhsan
Kerem: Cömertlik, soyluluk büyüklük
Keyhan: Dünya
Kılıç: Sivri uçlu,keskin, çelikten silah
Kırca: Dolu - Ufak taneli kar - Borayla gelen yağmur
Kırdar: Ölçülü davranış
Kırhan: Kırçıl han
Kıvanç: Sevinç, hoşlanma
Kıvılcım: Yanan mddeden sıçrayan küçük ateş parçası
Kıvılcım: Yanan bir maddeden sıçrayan ateş parçası
Kiraz: Gülgillerden bir meyva ağacının sulu
Kolçak: Yiğit, mert, koçak
Konur: Bozla sarı arası bir renk - Yanık kırmızı -
Gururlu, kibirli - Kahraman,
Koral: Sınır muhafızı
Koralp: Yiğit sınır muhafızı
Koray: Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler
Korcan: Kanı sıcak, kanı kaynayan
Korçak: Heykel
Korhan: Ateş gibi hakan
Korkut: Büyük dolu tanesi - Hayali yaratık
Kortan: Kor renkli tanyeri - Yalçın kaya - Pelikan
Köker: Köklü soydan gelen
Köksal: Kökünü derinliklere sal anlamında
Kubat: Kaba, şişman
Kumru: Güvercinden küçük boz renkli kuş
Kuntay: Ay gibi sağlam, güçlü
Kunter: Sağlam, kuvvetli
Kurtuluş: Kötü, tehlikeli durumdan kurtulma
Kutan: Dua, yalvarma - Saka kuşu
Kutbay: Uğurlu kişi
Kuter: Kutlu, uğurlu kişi
Kuthan: Kutlu hükümdar
Kutlay: Kutlu, uğurlu ay

(L)

Laçin: Bir cins şahin - Sarp, yalçın
Lale: Yaprakları uzun, çiçekleri kadeh biçiminde
çeşitli renkleri olan soğanlı bir süs bitkisi
Levent: Eski deniz erlerine verilen ad
Leyla: Uzun ve karanlık gece
 
(M)

Manço: Manda yavrusu
Manolya: Beyaz, güzel kokulu ağaç ve çiçekleri
Maral: Dişi geyik, ceylan, karaca
Mehtap: Ay ışığı, Dolunay
Melda: İnce ve taze vücutlu
Melih: Güzel, şirin
Melike: Kadın hükümdar, hükümdarın karısı
Melis: Bal arısı
Melisa: Baklagillerden, yaprakları liomu andıran kokulu
bir bitki
Melodi: Ezgi, müzik parçası
Meltem: Yazın, karadan denize doğru esen mevsim rüzgarı
Menekşe: İnce saplı, ufak mavi çiçekli güzel kokulu
bitki
Mengi: Ebedi, ölümsüz
Mengü: Ebedi, ölümsüz
Mengüç: Güçlü ben / Men + güç
Meriç: Ülkemizin Bulgaristan sınırındaki nehir
Merih: Dokuz gezegenden biri (Mars)
Güneş sistemimizdeki 5. gezegen
Mert: Sözünün eri, sözünde duran
Merve: Mekke yakınlarında bir dağ
Mete: Büyük Hun imparatoru
Metin: Sağlam, dayanıklı
Mimoza: İnce sarı yapraklı çiçek açan bir süs bitkisi
Mine: Maden eşya üstündeki renkli sır tabakası
Miray: Yılın ilk aylarında doğan / Güneş gibi ay gibi
parlayan
Murat: Arzu, istek, dilek
Mutlu: Mesud, bahtiyar
Müge: İnci çiçeği
Müjde: İyi haber, sevinçli haber
Müren: Akarsu, dere, ırmak


(N)

Nadir: Ender, az bulunur, seyrek
Nazan: Nazlanan, işve yapan, cilve yapan
Nedim: Yakın dost, samimi arkadaş
Neslihan: Han soyundan gelen
Nihat: Tabiat, huy
Nil: Afrika kıtasında bir nehir
Nilüfer: Geniş yapraklı, durgun sularda yetişen bir su
bitkisi
Nisa: Kadın
Nisan: Yılın dördüncü ayı
Numan: Kan / gelincik
Nur: Işık, parıltı aydınlık, Allah'ın gönderdiği ışık
Nurkan: Aydınlık, temiz soydan gelen
Nurperi: Peri kadar aydınlık, güzel

(O-Ö)

Oflaz: Ek***siz, tam - Gürbüz, yakışıklı - Becerikli -
Eflatun
Oğuz: Doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü
Okan: Anlama, öğrenme
Okşan: Sevil, sevgiye değer ol
Oktay: Çok hiddetli, kızgın
Olca: Düşmandan ele geçirilen mal, ganimet
Olcay: Talih, baht, ikbal
Onur: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs
Orçun: Ahlak, Töre
Orkide: Az bulunup zor yetiştirilen değerli bir çiçek
Orkun: Or+khun (han) Kentin hanı
Oya: İpek ibrişim kullanılarak iğne, fırkete gibi
şeylerle yapılan ince dantel
Ozan: Halk şairi
Ömer: Dirlik, canlılık yaşam gücü
Ömür: Yaşama süresi - Hayat
Önder: Lider, yönetici, şef
Öykü: Hikaye / Masal
Özel: yalnız birine ait. ondan başkasının değil
Özgül: Bir türe ait olan - Özü gül gibi olan
Özgün: Orijinal, diğerlerine benzemeyen
Özgür: Serbest, hiçbir koşula bağlı olmayan
Özkan: Temiz kan, soylu kişinin kanından gelen
Özlem: Hasret, birine ya dabir yere duyulan görme
arzusu
Öznur: Özü ışıklı, aydınlık
Öztürk: Soyu Türk olan

(P)

Pakel: Sezgi, anlayış, dikkat
Pamir: Herşeye gücü yeten
Papatya: Taç yaprakları beyaz, ortası sarı baharda açan
bir kır çiçeği.
Parla: Parlamak fiilinin emir kipi, 3. tekil şahıs

Pars: Yırtıcı bir hayvan
Paydaş: Dünya
Pekcan: Sıkı canlı, yufka yürekli olmayan
Peker: Güçlü erkek
Pelin: Siyah ve beyaz renkte acı kokulu bir tür bitki
Pelinsu: Pelin + Su (Bkz Pelin)
Perçem: Kakül - Mızrak, bayrak gibi şeylerin üzerine
konulan püskül
Peren: Ülker yıldızı
Peri: Çok güzel, çekici, dişi cin
Perker: Beyaz ay,dolunay
Petek: Arıların bal depoladığı yuvacık
Pınar: Suyun topraktan kaynayıp geldiği yer
Pırıltı: Parıldayan şeylerin çıkardığı ışık
Polat: Sertleştirilmiş , su verilmiş demir
Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar
Pozan: Candan,cana yakın
Püren: Sarı, kırmızı renkte açan küçük yapraklı bir tür ot.
 
(R)

Rana: Güzel, hoş
Renan: Kızıl kan
Rengin: Parlak renkli - Hoş süslü
Reyhan: Fesleğen, güzel kokulu bitki
Rıdvan: Cennetin kapıcısı olan melek
Rüya: Düş / Uyku anında bilinç altında oluşan kurgular

(S)

Sabah: Günün başlangıcı
Sanay: Ay gibi güzel
Sancar: Kısa kama - Saplar, batırır
Savaş: İki ya da daha çok tarafın vuruşması , kavgası
Sayhan: Adaletli hükümdar
Sazak: Kuvvetli ve soğuk rüzgar - Bataklık, sazlık -
Kaynak, pınar
Seçil: Seçilmiş olan
Seçil: Beğenilen, seçilen
Seçkin: Seçilmiş olan
Sedef: Midye ve istiridye gibi hayvanların beyaz
ışıltılı parlak kabuğu
Seden: (Sedan) sesin, seslenişin
Selcan: Hareketli, coşkulu
Selcan: Coşkun, taşkın
Selçuk: Sel gibi akan
Selen: Haber, havadis, kulakla duyulan,işitilen
Selim: İyileşmesi kolay hastalık
Selin: Senin Sel'in, Sana ait sel
Selman: Barış içinde, huzurlu
Selvi: Yaz kış yeşil kalan ince uzun birağaç
Semih: Bol, cömert gönüllü
Semin: Değerli, pahalı
Sena: Övme, övüş - Şimşek parıltısı
Senay: Ay gibisin sen anlamında
Senem: Tapılacak kadar güzel kadın, sevgili
Seralp: Baş yiğit
Seray: Ay gibi güzel
Sercan: Canların özü, canın başı
Seren: Yelken gerilmek üzere direğe çapraz takılan ağaç
Sergen: Raf, bir şeylerin dizili olduğu yer
Serin: Ilıkla soğuk arası
Serra: Rahatlık, kolaylık
Sertaç: Baştacı
Sertap: İnatçı
Serter: Sert + Er, sert erkek
Serva: Masal
Server: Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis
Seval: Severek alınan
Sevcan: Sevgili insan
Sevgi: Aşk, sevme duygusu
Sevil: Sevgiye değer, sevilen
Sevilay: Ay gibi hep sevilen
Sevin: Memnun ol, neşelen
Sevtap: Aşırı, tapacak kadar sevgi duyan
Sezal: Sezgili
Sezen: Sezgisi güçlü olan
Sezer: Sezgisi güçlü olan
Sezer: Sezgisi güçlü olan
Sezgi: Anlama, sezme yeteneği
Sezgin: Duygulu, anlayışlı
Sezgin: Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı
Sıcak: Sıcakkanlı, cana yakın
Sıla: Gurbete çıkanın doğup büyüdüğü yer
Sibel: Bulutla yer arasında yere düşmeyen yağmur
damlası / Buğday başağı
Simge: Alamet, sembol, birşeyi anlatan im, imge
Sinan: Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivriucu
Sinem: Benim tenim, benim vücudum, göğsüm
Solmaz: Güzelliğini, tazeliğini uzun süre koruyan
Sonat: Bir veya iki çalgı için yazılmış 3-4 bölümlü
müzik eseri
Sonay: Yılın son ayı
Soner: Son erkek , son yardımı yapan
Songur: Şahin - Ağır, hantal
Songül: Son açan gül
Soysal: Uygar
Sökmen: Yiğitlere veilen san
Su: Rengi kokusu ve tadı olmayan saydam sıvı madde
Sultan: Hükümdar ailesinden, anne, kızkardeş
Suna: Boylu poslu endamlı / Erkek ördek
Sunay: Ay sun, ay ışığı sun

(Ş)

Şafak: Gündoğumundan önceki aydınlık
Şebnem: Çiğ, gece nemi, jale
Şelale: Büyük çağlayan, çavlan, akarsunun yüksekten
yere düştüğü bölümü
Şermin: Utangaç
Şiir: Zengin sembollerle uyumlu seslerle ortaya çıkan
edebi anlatım biçimi
Şirin: Cana yakın, sevimli
Şölen: Eğlence, kutlama, şenlik
Şule: Alev, ateş alevi

(T)

Taçnur: Mutluluk
Tamay: Sabırlı, dayanıklı
Tamay: Dolunay
Tamer: Tam erkek
Tan: Şafak vakti
Tanay: Şafak ve ayın birarada olması
Taner: Aydınlık erkek
Tarık: Sabah yıldızı
Tayfun: Çok zorlu bir fırtına
Tekgül: Durgun - Kendi halinde sessiz
Tennur: Yüksek, ulu
Teoman: Oğuz Han'ın Babasının adı
Tilbe: Put - Güzel kadın
Tolga: Bir tür savaş başlığı, kask
Tolunay: Dolunay
Tuba: Sanat eseri yaratan - Yapan , oluşturan
Tuğçe: Dakikanın altmışta biri
Tunay: Mehtap, ay ışığı, gece görülen aydınlık
Tutku: İradeyi aşan güçlü coşku, ihtiras
 
(U-Ü)

Uçhan: Sert, çatık kaşlı veya Aslan
Uçkan: Allah'ın kulu
Ufuk: Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır
Umut: Ümit, geleceğe güven duygusu
Umut: Ummak, beklemek, ümit etmek
Ural: Aydınlık gece
Utkan: Din uğruna çalışan
Utku: Zafer, üstünlük sağlama, yenme
Uygur: Şanı şerefi en yüksek olan
Uzay: Sonsuz boşluk
Uzay: Bütün varlıkları kaplayan sonsuz boşluk
Uzel: Usta, becerikli
Uzel: Sevdalı,aşık
Uzer: Kahraman,cesur,savaşçı
Ülfer: Irmak, büyük su
Ülgen: Yüce, ulu - İyilik tanrısı
Ülkem: Yurdum, vatanım
Ülker: Boğa burcunda yedi yıldızdan biri
Ülker: Gökyüzünün kuzey kıyısında bir yıldız takımının
adı
Ülkü: Amaç, ideal
Ümit: Umut / Ummak, beklemek, ümit etmek
Ümran: Mutluluk bolluk bereket / Bayındırlık
Ünal: Ün almakla ilgili
Ünalp: Tanınmış, ünlü yiğit
Ünay: Ay gibi tanınmış, ünlü
Üner: Tanınmış, ünlü
Ünkan: Tanınmış soydan gelen
Ünsal: Adın duyulsun, ünlen
Ünseli: Ünü sellere benzeyen
Ünverdi: Adını duyuran, tanınan
Üstay: Ay gibi yüce, yüksek
Üster: Baş yiğit


(V)

Varol: Var olmakla ilgili / yüceltme ünlemi
Vedat: Dostluk, sevme, sevgi
Vicdan: İyiyi kötüden ayırmaya yarayan şuur, ahlak
Vildan: Yeni doğmuş çocuklar
Volkan: Yanardağ
Vural: Vurup almakla ilgili
Vuslat: Kavuşma, yetişme, ulaşma

(Y)

Yağmur: Yeryüzüne düşen yağışın sıvı halinde olanı
Yamaç: Dağın ya da tepenin bir yanı - Karşı - Yan,
yakın
Yasemin: Kokulu çiçekler açan bir tür ağaççık
Yaşar: Yaşayan, yaşamakla ilgili
Yavuz: Yaman, pek sert
Yeliz: Yel ve iz rüzgar ve izi anlamında
Yener: Üstün gelen, kazanan
Yeşim: Yeşil renkli değerli taş
Yıldıray: Ayla ilgili / yıldır yıldır parlamak ay gibi
Yıldız: Güneş ve ay dışında gökyüzündeki ışıklı
cisimlerden her biri
Yılmaz: Korkusuz, yılmayan
Yiğit: Güçlü, cesur
Yonca: Birçok türü bulunan bitki
Yücel: Yücelmiş olan
Yüksel: Manevi anlamda yükselmek, yücelmek
Yüksel: Özellikle manevi anlamda yüce ol

(Z)

Zafer: Savaş ve uğraşla elde edilen başarı, sonuç
Zeren: Anlayışlı, zeki
Zeynep: Değerli taşlar, mücevherler
Zirve: Doruk, tepe noktası
Zorlu: Güçlü, tuttuğunu koparan
Zuhal: Satürn
 

oyunx

İsimler Sözlüğü

-A dan Z ye bay ve bayan isimleri ve anlamlarını içerisinde barındırır.
-Hızlı ve gelişmiş sorgulama.
-Harf bazında listeleme.
-Bay ve Bayan isimlerini ayrı ayrı görebilme.
-Sıralama yapabilme
-7.141 çeşit isim ve bağlı anlamı, kökeni.
-İsimlerin kökeni (Türkçe, Arapça, Farsça, ...)
-İstenilen konumdan çalışabilme özelliği.
-Çalışması için ek bir kurulum gerektirmez.

downloads
 
Üst