SU Kirliligi

Su kirliliği; 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 sayılı resmi gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde, su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılması olarak tanımlanmaktadır.

Kapsamı biraz daha daraltarak Deniz Kirliliği perspektifinden bakarsak, kaynakları ve sonuçları açısından son derece çok bileşenli bir sorundur.

Kirletici Kaynakları
1. Doğrudan denize yapılan deşarjlar (evsel, endüstriyel deşarjlar)
2. Nehir ve tatlı su girdileri (tarımsal atıklar: gübre ve zirai ilaçlar)
3. Deniz taşımacılığı (ağır metal, petrol vs.)
4. Atmosfer girdisi (havadaki toz, kül vb maddeler, asit yağmurları)
5. Denizde yapılan faaliyetler (deniz tabanını taramak, atık çamur boşaltmak vs.)

Kirletici Türleri
1. Organik kirlilik (kağıt, yemek artıkları, vs. evsel ve endüstriyel deşarjlar, nehir ve atmosfer girdilerinden)
2. Petrol kirliliği (gemiler, deniz kazaları vs.)
3. Metal kirliliği (özellikle kurşun, civa vb., endüstriyel deşarjlardan ve gemilerden )
4. Hidrokarbonlar (zirai ilaçlar, deterjanlar, pestisitler PCB vs.)
5. Biyolojik kirlilik (bakteriler vs.)
6. Termal Kirlenme (Termik santraller soğutma suyunu denize boşaltarak deniz suyu sıcaklığında artışa neden olur)
7. Katı Atıklar (denize atılan çöpler, pet şişe, kağıt vs.)
8. Radyoaktivite (Nükleer santrallerden kaynaklanır)

Kirleticilerin denize etkisi
1. Organik maddeler deniz suyundaki oksijeni kullanarak parçalanır (İnorganik hale gelir). Oksijenin azalması ya da tamamen bitmesi denizdeki canlıların toplu ölümüne neden olabilir.
2. Organik ve inorganik kirlilik denizde yaşayan tek hücreli canlıların (plankton) aşırı çoğalmasına neden olur. Alg patlaması olarak adlandırılan bu olay sonucunda deniz suyunun oksijen içeriği ani bir azalma gösterir.
3. Metal kirliliği canlılarda birikerek yapı bozukluklarına yol açar. Bazı metal türleri alg patlamasına neden olur.
4. Biyolojik kirlilik (koliform vs.) denizden yararlanan insanların sağlığını tehdit eder.
5. Termal kirlenme sonucu o bölgede yaşayan canlılar ya göç ederler ya da türlerinde değişiklik olur.
6. Katı atıklar denizde parçalanan kadar fiziksel olarak balıkların yaşam alanlarını bozar.
7. Radyoaktivite canlılarda genetik değişikliğe yol açar.

yukaridaki maddeler MARPOL un Turkcede kanun olarak uygulanmasini ifade eder,
Kirli atik kategorilerine gore istif edilir. ozel tanklarda muhafaza edilir. IMO ya imza atmis ulkelerin MARPOL yaslarini uygulamasi gerekir.

Yag yakit plastik kesinlikle denize atilmaz, ancak kagit ve yiyecek gibi basit copler 30-50 mil marpol yasalarina gore denize atilir, Marpol defteri vardir bir yag -slac atiklari defteri birde coplerin nereye nasil hangi saate verildigi. hemen hemen her limanda bunlar surveylerce kontrol edilir.
 
Üst