• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Solas 1974 Can Guvenligi

Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS), 1974

Denizde emniyetli seyir,eğitimli denizci ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için denizcilik kurallarının duyurulması ve uygulanabilmesi Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) nun çalışmalarıyla gerçekleşmekte ve tüm uluslara yol göstermektedir.En önemli Sözleşmelerden biri olan ve Uluslararası Denizcilik örgütü (IMO) tarafından hazırlanan bu Sözleşme 1974 Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi ya da kısaca SOLAS 74 olarak bilinir.Deniz ticaret filosunu ilgilendiren bu Sözleşme ile Taraf Devletler denizdeki gemilerin ve malların ve gemideki insanların canlarının güvenliğinin artırılması için yapılan bu Sözleşmeyi ve Eklerini uygulamakla yükümlüdürler.Ayrıca Gemilerin Liman Devlet Kontrolü(PSC) ile denetlenerek ISM kurallarına uygun ve diger eksikliklerinin yerine getirilmesi sağlanır. Denetlenen gemiler eksikliklerini tamamlayana kadar tutulurlar(detention)ve bu gemiler Paris Mou ve TOKYO Mou listelerinde aylık olarak yayınlanarak duyurulur.SOLAS Sözleşmesi ilk kabul edildiği tarihten bu yana sürekli olarak ilave kurallar ve degişikliklerle revize olmaktadır.Gemilerin limanlarda alıkonulmasının büyük ölçüde nedeni güncel denizcilik yayınlarının takip edilmeyişinden kaynaklanmaktadır.SOLAS Sözleşmesi aşağıda belirtilen oniki bölüm ve Belgelerden oluşmaktadır:

Bölüm I Genel hükümler
Bölüm II-1 Yapı,bölmeleme,stabilite,makine ve elektrik donanımları
BölümII-2 Yangın önleme,yangın ihbar ve söndürme
Bölüm III Can kurtarma araçları ve düzenlemeleri
Bölüm IV Telsiz haberleşmesi
Bölüm V Seyir güvenliği
Bölüm VI Yüklerin taşınması
Bölüm VII Tehlikeli yük taşınması
Bölüm VIII Nükleer gemiler
Bölüm IX ISM
Bölüm X Yüksek süratli teknelerin güvenli yönetimi
Bölüm XI-1 Genişletilmiş denizde emniyet özel önlemleri
Bölüm XI-2 Genişletilmiş denizde güvenlik özel önlemleri
Bölüm XII Dökme yük taşıyıcılarda ilave güvenlik önlemleri
Eklenti Belgeler

--yukaridaki sozlesmeyi Turkiye imzalamistir.sadece ozet baslangic bolumudur.
 
Üst