paganizm

paganizm esas olarak panteizm e giren inançlar arasındadır ancak bu pek bilinmez. ayrıca (bkz: tasavvuf) (bkz: taoizm)

paganizmin temelinde doğa ana dediğimiz varlığı tanrı olarak kabul etmek vardır. yani doğa evren - tanrının kendisidir. en eski ve en ilkel din olduğundan o dönemin sosyolojik koşullarıyla (bkz: anaerkil) birlikte doğaya ana gözüyle bakılmış (bkz: doğurganlık) ve tanrıça sıfatı verilmiştir. insanoğlu, paganizm e göre doğadan üstün değil sadece doğanın bir parçasıdır. semavi dinlerde olduğu gibi doğa insanoğluna sunulan bir meta değildir. insanlar doğayla uyum içersinde yaşamalıdır. onu korumalı ve yüceltmelidir. insan öldüğünde ruhu doğaya döncek ve ya bütünün tamamen bir parçası olcak çevremizi doldurcak ve ya da her hangi bir varlıkta tekrar vuku bulabilecektir. bu nedenle reankarnasyon inancınıda barındırdığı görülür. en basitinden örnek vermek gerekirse; kuzey - doğu pagan kavimlerinde ölen savaşının ruhunun bir at olarak tekrar doğup savaşlarda deneyimsiz askerlere yardım edeceği yönünde ki inanç vardır.

ayrıca tamamen hoşgörü vardır paganizmde. onlar için vicdanınızın yani doğanın size vermiş olduğu iyi ruhun sözünü dinlediğiniz sürece tanrıya ne isim verdiğinizin bir önemi yoktur. orta asyaya doğru gidildikçe şamanizme doğru kayar ki zaten şamanizmle paganizm nerdeyse tamamen aynıdır. türklerinde ilk dini şamanizmdir zaten. islamlaştıktan sonra ise anadolu erenleri yani aydınları(taptuk emre pir sultan vb.) islamın asla türklüğe uymayacağını görerek şamanizmle islamı birleştirme yoluna giderler ve tasavvuf böyle ortaya çıkar. bu nedenle paganizm-şamanizm tasavvuf ve zen inançları nerdeyse aynıdır. özünde pan dinleridir. ancak bu apayrı bir konu o nedenle burda değinmicem.

paganizmin yok oluşu roma zamanıyla başlar. roma dağılma dönemine girerken ülkeyi bir arada tutucak bir olgu aramaktadır. ırk bütünlüğü olamayacağından din bütünlüğünü tercih eder ki zira halklar ırk ve din ile çok kolay yönetilmişler ve hala yönetilmektedirler. tek bir din altında birleştirmek romayı kurtaracak düşüncesi oluşmuştur kısaca. ardından o dönemin yöneticileri romanın bünyesinde bulunan bütün dinleri ele alırlar ve bu günkü istanbulda yani costantinapolisde senatörler imoaratorla birlikte toplanarak bir çok dinden bir şeyler(özellikle ibadetler)(paganizmden de katılır)(bkz: mezar taşı)(bkz: cadılar bayramı)(vesaire) de katarak bu günkü hristiyanlığı yaratır. romanın dininin bu olmasına karar verilir. hristiyanlığın seçilmesinin en büyük nedeni de hristiyanlığın çok hızlı bi şekilde doğu da gelişmesidir. bununda nedeni aslında yahuda nüfusunun artış hızıdır. bu günkü israili oluşturan kimseler yani.
ardından roma hristiyanlığı tüm ülkeye yayar ve romalı olmak ile hristiyan olmak nerdeyse aynı kavramdır. roma milliyetçiliği hristiyanlık üzerinde dönmeye başlar. bu nedenle roma hristiyan olmayan her kesi barbar ilan ederek onlara saldırır. bünyesinde bulunan kavimler hristiyanlaşmak istemezler. celtler norweçliler iskandinavlar galyalılar gothlar gibi.. roma onlara saldırıp istila ederek zorla ve işkencelerle hristiyanlığı dikte eder. romanın temel amacı kültürlerini asimile edip onları romanın bir parçası haline getirmektir. (ki zira norweç black metalcileri milliyetçi görüşleriyle bu tarihi nedenlerden ötürü hristiyanlık karşıtı ve ya pagandırlar) nerdeyse bunu tamamen başaracakken biz geliriz hun türkleri olarak doğudan ve ortalığıda baya bi dağıtırız:Cachondon: ne roma kalır ne de o barbar kavimler. bir çoğu bizden kaçarak roma sınıflarına içlerine kadar girer ve orda kendi özerk devletlerini kurarlar. avrupa bu olayla şekillenecektir. gothlar vizigothlar celtler galyalılar saksonlar iskandinavlar.. bu günkü ispanya fransa almanya ingiltereyi kuracaklardır. ancak bu kavimler avrupa tek tek özerk ülke statüsünü kazanırken ve roma dağılırken yinede roma ve hristiyan kültürünün etkisi devam etmektedir ve bu kavimlerde kendi benlik ve kültürlerini kaybetmişlerdir. zira en basit örneğiyle almanya ilk kurulduğunda kutsal roma germen şeklinde bir isim almıştır.
paganlığını koruyabilen en kuzeyde ki kavimler ve britanya topraklarında ki celtler kalmıştır ancak celt toplumu da yavaş yavaş hristiyanlaşmaktadır. zira zaten biz hun türklerinden ölesiye korkarak kaçan ve hatta bu uğurda denizi bile geçip britania adasına çıkan saksonların saldırılarıyla yıpranıp nihayetinde sakson egemenliğine girdiğine tamamen hristiyan olur celt toplumuda..

günümüze gelirsek. düşünüyorum da eğer ki panteizm felsefesinde ki dinleri - inançları benimseydi insanlar bu gün ne savaşlar olurdu ne küresel ısınma ne de benzeri şeyler. bu gün ütopya olarak tanımlayabileceğimiz bir topluluk oluşturmuş olurduk.

paganizm hakkında başka başka bilgi vermek gerekirse: gerçek bir hoşgörü diniydi. eski çağlarda; paganlar, kendilerinden olmayanı kötü görmez, kesip biçmeye kalkmazlardı. felsefeleri gereği de doğayla bir bütün oluşturmaya çalışır, ona zarar vermezlerdi. ayrıca kadın-erkek eşitliğinin dünya tarihinde doruk noktasına ulaşmasını sağlamış bir inanç sistemiydi. kadınlar, erkeklerle beraber savaşa giderler, toplumun her alanını erkeklerle paylaşırlardı ki zira şamanizmde de bu böyleydi. türklerdeki hakan - hatun olgusu burdan gelmektedir.

ne zaman ki salvation religions (kurtuluş dinleri: tek tanrılı dinler) denilen dinler piyasaya çıktı, dünya düzeni gittikçe kötüleşti. paganların kurduğu hoşgörülü toplum tarihe karıştı. insanlar, tanrı adına(!) farklı inançlarından dolayı kesilmeye, işkence görmeye, vahşice katledilmeye başlandı.

kadın, ikinci sınıf insan oldu. kadınlar toplumda ezilmeye, eve kapatılmaya başlandı. bu sadece islam için değil hristiyanlık ve museviliktede böyle olmuştu. kızıl saçı olan kadınlar, türlü otlarla ilaç yapan kadınlar, cadı oldukları gerekçesiyle öldürüldü. kuzey avrupada özellikle katliamlar yaşandı.

paganların dünya'ya verdikleri önem, paganlarla birlikte yok oldu gitti. insanoğlu, varlığı bile kanıtlanmamış bir cennet hayaliyle yaşar oldu. dünyayı, korunması gereken kutsal bir güzellik olarak değil, cennete gidiş bileti alabilmek için denendikleri, sınav edildikleri, içindeki bütün canlılarla beraber onların hizmetine sunulmuş ucuz bir kütle olarak görmeye başladılar. insanlar kendilerini dünyadaki canlılardan üstün görmeye başladılar. en basitinden bir örnek: Bingölde ayıya taş ve sopayla işkence

insanlar tanrıları uğruna ölmek için can atar oldu. büyük ordular kurdular ve aralarında hiçbir fark olmayan, sadece ismi farklı olan tanrıları için yüzyıllarca birbirlerini acımadan öldürdüler ve hala öldürmeye devam ediyorlar.

bugün paganların sayısı, tek tanrılı dinlere inanan insanların sayısından kıyaslanamayacak derecede azalmışsa, bu; dünyanın ne kadar kötüye gittiğinin bir kanıtıdır.
 
''bugün paganların sayısı, tek tanrılı dinlere inanan insanların sayısından kıyaslanamayacak derecede azalmışsa, bu; dünyanın ne kadar kötüye gittiğinin bir kanıtıdır ''

İnancınıza saygı duyuyorum. Fakat :

Şunu bilin ki; kötü olan kişilerdir.Kötü olan din değildir.Tek tanrıya inananların sayısının artmasının kötü sonuçlara sebep olduğunu söylemeniz,paganizmin aslında hiçbir gerÇeklik ve inandırıcılık taşımadığını gizleme dürtünüzden kaynaklanmaktadır.

Bence , sizin ruhunuzun Allah'a ihtiyacı var...Ruhunuzun ruhların sahibi olana teslimiyet ihtiyacı var...Mahrum bırakmayınız.Ve islamiyeti hakkıyla inceleyiniz,arştırınız,öğreniniz.
 
ben bu konu üzerine bilimsel çalışma yapıyorum ve türkiyenin bütün bölgelerinde araştırmalar yapıyorum hiçte azınmayacak derece de pagan kültürü tek tanrılı dinlerin içine girmiş durum da özellikle hristiyan geleneğinde isa meryem çocuk hititler dönemine kadar uzanmakta bunu gibi bi sürü benzerlikler mevcut bu konuda daha fazla bilgisi olanlarla devam edelim ama sorunu tek tanrılı dinlerin üzerine yıkmakda tamamen akıl ve mantık dışıdır unutmayalım ki bozulan din değil aslında insanın kendisidir.bugün iskandinavya da pagan gelenğinde insanlar anadoluda bi tapınakta pagana ayini yaptı...
 

Paganizm

Paganizm kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan spiritüel bir yaşam tarzıdır. Temelde kökleri Avrupanın eski dinlerindedir.Ancak takipçilerinin bir kısmı diğer ülkelerin yerel inançlarına da büyük önem ve değer verirler. Herşeydeki kutsallığa dair bir inanç dünyanın heryerinde bulunabilir. Paganlar bunu mirasları ve kökenleri olarak görüp, bunların modern yaşama uyumlu olacak şekilde adapte edilmiş formlarıyla, öncüllerinin inanç ve değerlerini korurlar. Doğanın kutsallığını kutlar ve herşeyde varolan ilahiliğe -evrenin içinden akan ve hem görülebilen hem de görülemeyen bilinemez tine saygı duyarız.

Paganlar ilahi olanı, eril veya dişil olan kutsal bütünün parçaları olarak her yönüyle onurlandırırlar. Her erkek ve kadın bir pagan için güzel ve eşsiz bir varlıktır. Çocuklara da sevgi ve saygı duyulur ve kuvvetli bir toplum bilinci mevcuttur. Tabiatın vahşi hayvan ve kuşlara yuvalık eden açık alanları ve ormanlarına derin ve içten bir sevgi besleriz. Paganizm, bireysel ruhani deneyimin önemini vurgular ve paganlar sıklıkla bu deneyimi sevdikleri doğal dünya ile kurdukları ilişki aracılığı ile yaşarlar. İlahi olanla birleşmeyi kendimizi doğanın gelgitlerine uyumlayarak ve içsel benliğimizi keşfederek gerçekleştirmeyi amaçlar ve bu ikisinin birbirinde yansıtıldığını görürüz. İlahi olanla bir aracının yardımı ile dolaylı olarak değil de kendi deneyimimiz içinde yüzyüze karşılaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bazı yollarda rehber ve öğretmenler bulunsa da, bu kişiler kendi bilgelik ve deneyimlerini sorumlulukları altındaki kişilerin ilahi olanla ilgili kendi anlayış ve yorumlarını keşfetmeleri için sunan birer hızlandırıcı rolü üstlenirler. Ritüellerimiz doğal döngüler ile uyum içinde olmamıza yardımcı olurlar, bu nedenle sıklıkla mevsimlerin dönüm zamanlarında, ay ve güneşin safhalarında ve yaşamımızın dönüm noktalarında gerçekleştirilirler.

Paganizmin geniş spektrumu içinde çok çeşitli gelenekler bulunmaktadır. Bu bizim manevi deneyimlerimizin kapsamını yansıtır. Çünkü herkesin eşsiz olduğuna ve dolayısıyla herkesin manevi deneyiminin aynı biçimde eşsiz olması gerektiğine inanırız. Bazı paganlar isimleri Avrupa folklorü ve mitolojisinden de tanıdık olabilen çok sayıda tanrı ve tanrıçaların izinden giderken, diğerleri cinsiyeti belirgin olmayabilen tek bir yaşam gücüne odaklanırlar ve yine başkaları kendilerini kozmik bir çifte adarlar Tanrıça ve Tanrı veya Hanım ve Efendi.

Çeşitliliğimizi kutlarız çünkü herkesin kendi maneviyatını kendi özünün içsel sesi uyarınca bulması gerektiğine inanırız. Bu nedenle bu içtenlikte olan tüm inançlara saygı duyar, misyonerliğe karşı çıkar ve insanları kendi inançlarımıza döndürmeye çalışmayız. Diğer inançlar ve genel olarak toplumdan tek beklentimiz toleranstır.

Çevreyle ilgili kaygıların arttığı ve ekolojik farkındalığın yaygınlaştığı günümüzde paganlar sıklıkla yeşil farkındalık hareketinin [Green awareness ekolojik duyarlılığı tanımlayan bir kavramdır.] ön saflarındadırlar. Her gelenekten paganlar; insan, hayvan, bitki veya taş yaşayan herşeyin varlığına saygı duyar. İster düşünce, ister eylem yoluyla olsun, neden sonuç ilişkilerinin dünyanın canlıları üzerindeki etkilerinin her zaman farkındayız. Özgür düşünce, yaratıcı imgelem ve insanların pratik yaratıcı zekasını destekleriz, çünkü yaşamımızın doğal dünyanın ritmleriyle uyum içinde sürmesinde, bunların temel bir rol üstlendiklerine inanıyoruz .

Paganizm dogmatik değildir ancak belirli pagan inançları vardır ki değişmez, ilahi uyumun, tanrıça suretinde olduğuna inanmak gibi. sadece odin ve mithraya bağlı eski nordik inançlarında tanrı (male god) kavramı vücut bulmuştur ancak oradaki pagan inanışlarda dahi tanrıça inancı mevcuttur.
Bazı paganlar tanrı ve tanrıçaların tıpkı bir insan topluluğu gibi bireylerden oluştuğunu savunurlar, İsis ve Osirisin takipçileri ve doğu paganları ise çoğunlukla tüm tanrı ve tanrıçaların tek bir tanrı ve tanrıçanın suretleri olduğuna inanırlar ki Anadoluda da bu inanış yaygındı.

Kesin olan şudur ki içinde tanrıça kavramını barındırmayan bir inanışı pagan diye niteleyemeyiz. zaten örgütlü tek tanrılı dinlerin en eski zamanlardan beri burada sayamayacağımız kadar çok örneğiyle kadını kötülemesi bu açıdan da çok ilginçtir. Ayrıca pagan inanışları tüm dünyayı kaplayan tek bir yol değil insanların yaşadıkları yerler ve tarihlerinin ve atalarının getirdikleriyle değişkenlik gösteren ruh birliğidir.

Paganizmde mesih inancı yoktur, herşeyin düz bir çizgi gibi, hayatın diğer yaşam için bir sınav olduğunu savunan tek tanrılı inanca karşılık paganizm, fiziksel ölümden sonra yaşamaya ve yeniden doğmaya devam eden ruh ile tam bir daire şeklinde, herşeyin birbirini tamamladığı sonsuz bir döngüye sahip düşünce biçimini tanır. (yeniden doğuma(reenkarnasyon) inanmayan paganlar da mevcuttur.)
Her pagan için ortak olan şudur ki, toprak ana, gaia, yaşamın ve varolmamızın sebebidir .
Paganizm doğayı temel alır ve doğaldır. yeryüzünün ve kişinin gelişimi, değişimi ve dengesi hayati derecede önemlidir.
Toprak, hava, ateş ve sudur, paganlar için anlamı çok önemlidir.. bu dünyanın ve öte dünyanın eşiklerini oluştururlar, uyumun ve döngünün koruyucusudur onlar.
Pentagram da buradan gelir.Pentagram 5 köşeli yıldızdır. 4 elementi ve hepsini birleştiren ana gücü temsil eder.
 
Bu dini o kadar çok merak ediyorum ki.Müslümanlıkta büyü günah olmasaydı bir kereliğine denemeyi çok isterdim.
 
Üst