Meslek liseliler mühendis olacak

Başarılı liseliler ise bir yıl önce mezun olma hakkını elde edecek

Mesleki eğitimi özendirmek için çalışma yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), meslek liselilerin sınavsız geçiş yaptığı meslek yüksekokullarından (MYO) mezun olan öğrencilere mühendislik diploması verecek. Mühendislik diploması verecek olan MYO'lar, 4 yıllık lisans programı içeren, “Tekonoloji Fakültesi” statüsüne kavuşturulacak.

ÖZCAN: CAZİBESİ ARTACAK

Türkiye'nin geleceğinin yüksek okullarda olduğunu düşündüklerini söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, “10 yıldır terk ettiğimiz yüksek okulları, teknoloji fakülteleri haline getirip mühendislik payesi vererek uygulamalı mühendislik sınıfına aktarmak isti-yoruz. Bunu da yaparsak yüksek okulların cazibesi kat kat artacaktır” açıklaması yaptı.

UYGULAMA MÜHENDİSİ OLACAKLAR

Elektrik Teknolojisi, Elektronik ve Bilgisayar Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Mekatronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi bölümleri açılacak olan 'Teknoloji Fakülteleri'ne ihtiyaç oranında yeni bölümler de açılacak.

Alanında hizmet veya üretimle ilgili proje yapma, planlama, yönetme, uygulama ve kontrol, ürün geliştirme, test, kalite yönetimi, servis ve imalat konularında imza yetki ve sorumluluğuna sahip olacak 'Teknoloji Fakülteleri'nin mezunlarına diploma ile alanlarıyla ilgili “Uygulama Mühendisi” unvanı verilecek. Uygulama mühendisleri gelişmiş ülkelerdeki gibi, teori ağırlıklı mühendislik yerine, mevcut mühendislik fakültesi mezunlarını tamamlayıcı, uygulama ağırlıklı mühendislik eğitimi alacak.

DIŞARIDA İŞ BULABİLECEKLER

Akredite edilmiş programlardan mezun olanlar, dünyanın her yanında iş bulma ve mesleğini geliştirme olanağına sahip olacak. Bu dönüşüm aynı zamanda "Uluslararası Kalite Standartları"nı karşılayacak yapıyı da beraberinde getirecek.

Uluslararası endüstrinin tercih ettiği teknik eleman tipi yetiştirilerek, mesleki ve teknik orta öğretime ve dolayısıyla 'Teknoloji Fakülteleri'ne daha başarılı öğrencilerin çekilmesi hedefleniyor. Böylece hem orta öğretimde hem de yüksek öğretim aşamasında kalite yükselecek ve aynı zamanda genel liselere olan yöneliş de azalmış olacak.

Katsayı tartışmaları yeni bir boyut kazanacak

YÖK'ün meslek yüksek okulları için getireceği yenilik en çok meslek liselerinde okuyan öğrencileri ilgilendiriyor. Meslek liselerinde okuyan öğrenci sayısı bu yıl toplamda 1 milyon 264 bin 870 oldu. Meslek liseliler sınavsız geçtikleri meslek yüksek okullarından mühendislik diploması alma hakkına kavuşunca halen yüzde 35'lerde olan mesleki eğitim oranının yüzde 60'lara kadar çıkartılması hedefleniyor. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda meslek liselilerin yaşadığı katsayı mağduriyeti bir ölçüde aşılmış olacak. Böylece meslek liseleri ve katsayı ile ilgili tartışmaların boyutu da değişecek. YÖK'ün henüz üzerinde çalıştığı projenin getireceği yenilikle yıllardır iş garantisi sağlayamadığı gerekçesiyle ilginin azaldığı yüksekokullarda da ciddi bir canlanmanın yaşanması bekleniyor.

Başarılı liseliler bir yıl erken mezun olacak

Başarılı öğrenciye 4 yıl yerine 3 yılda mezuniyet, bir üst sınıfa borçlu geçen öğrencilere tanınan tek sınav hakkı da 3 sınava çıkarılıyor, sınıfta kalmak zorlaştırılıyor. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı "Ortaöğretim Sınıf Geçme Yönetmeliği"nde yapılmak istenen köklü değişiklik, Bakan Çelik’in Talim ve Terbiye Kurulu ile eğitim-öğretim dairelerinin temsilcileriyle yaptığı toplantıda şekillendi. Amerika ve bazı ülkelerinde uygulanan "başarılı öğrenciye erken mezuniyet" uygulaması, ülkemizdeki liselerde de başlayacak.

Notu yüksek olanlar

Liselerde öğrenim süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Başarılı öğrencilerin eskiden olduğu gibi 4 yıl yerine 3 yılda mezun olabilmeleri için yönetmelikte yeni hükümler yer aldı. Lise 9 ve 10. sınıflarda tüm derslerin not ortalaması 90 ve üstünde olan öğrenciler, 11. sınıfta öğrenim gördükleri dönemde, 12. sınıftan da ders alabilecek. 12. sınıfta da aynı başarıyı tutturan öğrenci 4 yıl yerine 3 yılda mezun olacak. Bunun nasıl uygulanacağı, hangi alanlarda ek ders alınacağı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yönetmeliğin "üst sınıfa borçlu geçme" ile ilgili esaslarını şöyle anlattılar:

Bir üst sınıfa halen 2 dersten borçlu geçirilirken, bu sayı 3-4 derse çıkarılacak.

Borçlu geçen öğrenciler, borçlu geçtikleri derslerden eylül ayında "sorumluluk" sınavına girerken, yeni düzenlemede sorumluluk sınavı eylül, şubat ve haziran olmak üzere aynı öğretim yılında üç kez yapılacak.

Mevcut uygulamada, örneğin 9. sınıftan 10 sınıfa 3 dersten borçlu geçen öğrenci bu dersleri Eylül ayında girdiği sınavda veremezse, 10. sınıfta da 12 dersten başarılı olup sadece bir dersten başarısız olsa sınıfta kalıyor. Yeni düzenlemede, öğrencinin sınıf tekrarlaması yerine üst sınıfa geçmesine onay verilecek. Ancak, tüm derslerden başarısız oldukları dersleri veremeyen öğrenciler mezun olamayacak.

Yeni Şafak-Hürriyet
 
Anadolu lisesindeki öğrenciler 4 yıl boyunca kafayı yiyene kadar çalışıyor o mühendisliği kazanmak için meslek liselerinde fizik - kimya olmadan sınıf geçiliyor.

Kabul ediyoruz meslek liselerine haksızlık yapılıyor.Fakat şimdide başkalarına haksızlık yapılıyor.

Ülkenin eğitim standartlarındaki seviye düşer.
 
Üst