• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Donasyon Nedir?

Yumurta Bağışı - Oosit Donasyonu

Tüp bebek tedavisine başvuran çiftlerin bir kısmında zaman zaman tedavinin iptal edilmesi gerekebilir. Çiftlerin çocuk sahibi olma umudunu tüketen bu iptallerin altında yatan nedenlerden birisi de tedavide kullanılacak sayı ya da kalitede yumurta hücresi elde edilememesidir. Yaşı ileri olan kadınlarda bu beklenilen bir durumken ne yazik ki bazen çok genç kadınlarda da yumurtalıklardan beklenilen cevap alınanamakta ve yüksek dozlarda ilaç kullanılmasına rağmen ya hiç folikül gelişmemekte, ya çok az sayıda gelişen folikül içinden yumurta çıkmamakta ya da elde edilen yumurta hücreleri mikroenjeksiyon işleminde kullanılabilecek nitelikte olmamaktadır. Bu durum azalmış over rezervi olarak tanımlanmakta ve bu kadınlar da İngilizce'de zayıf cevap veren yumurtalık anlamında "poor responder" veya "bad response" olarak adlandırılmaktadır.

Zayıf over cevabı olan kadınların tam***** yakınında yumurtalık kapasitesi hakkında bilgi veren FSH hormonu yüksek bulunmaktadır. Yaşamlarının herhangi bir döneminde FSH yüksek olarak saptanan kadınlarda bu hormonun seviyesi dönem dönem düşmeler gösterebilse de, genelde yumurtalıkların ilaçlara verdiği cevap istenilen düzeyde olmamaktadır.

Yumurtalıkların fonkisyonlarını erken dönemde yitirmelerine neden olan pekçok faktör bulunabilir. Bunlar arasında en önemlileri genetik nedenler ve endometriozisdir. Ayrıca kanser ya da başka nedenler ile yumurtalıkları alınmak zorunda kalan veya kemoterapi ve radyoterapi sonrası menopoza giren kadınların da tüp bebek yöntemiyle bile çocuk sahibi olmaları olanaksızdır.

Yumurtalık ve yumurta nedenli kısırlık sorunu yaşayan ve kendi yumurta hücreleri kullanılarak hamilelik elde edilemeyen kadınlar için günümüzde son bir tedavi alternatifi daha vardır: YUMURTA BAĞIŞI ya da bilimsel adı ile OOSİT DONASYONU

Yumurta bağışı nedir?

Yumurta bağışı herhangi bir kısırlık sorunu olmayan kadınlardan geleneksel tüp bebek tedavilerinde olduğu gibi yumurta hücresi elde edilerek bu yumurtaların bir başka kadın için kullanılmasıdır. Burada verici kadından elde edilen yumurtalar alıcı kadının kocasının spermleri ile döllendikten sonra alıcı kadının rahmine transfer edilir.

Kimler yumurta bağışı için uygun adaylardır?

Yaklaşık her 35 kadından birisinde çocuk sahibi olmayı sağlayacak yumurta hücresi elde edilememektedir. Bu çiftlerin önünde dört seçenek vardır: yılmadan tedavi denemelerine devam etmek, evlatlık edinmek, çocuk sahibi olma fikrinden tamamen vazgeçmek ya da yumurta bağışı progr***** dahil olmak.

Bir başkasına ait yumurta hücresi kullanılarak elde edilen gebelik ve bunu takip eden sağlıklı bir bebeğin doğumu ilk kez 1984 yılında bildirilmiştir. İlk başlangıçta oosit donasyonu erken menopoza giren kadınlar için önerilen bir yöntemdi. Ancak zaman içerisinde endikasyon alanları genişleyen bu tedavi yaklaşımının önerilebileceği adaylar şunlardır:

Prematür (erken) over yetmezliği olanlar
Doğuştan rahimi olduğu halde yumurtalıkları olmayan kadınlar
Kanser, endometriozis ya da benzeri nedenler ile yumurtalıkları alınan kadınlar
Kemoterapi ya da radyoterapi sonrası yumurtalık fonksiyonu yitiren kadınlar
Endometriozis ya da bilinmeyen nedenler ile yumurta üretimi azalmış olan kadınlar
Menopozdaki kadınlar
Daha önceki tüp bebek denemeleri yumurta ya da embryo kalitesizliği nedeni ile başarısız olmuş çiftler
Bazı tür genetik hastalıklara sahip olan kadınlar

Sperm Bağışı - Sperm Donasyonu

Erkekte de hiç sperm olmaması durumunda(Azospermik Olgularda) başka tıbbi bir problemi ve kısırlık sorunu olmayan bir erkeğin spermlerinin kullanılarak gebelik elde edilme işlemidir. Bu yöntemde verici erkeğin banka spermleri ile kadınının yumurta hücreleri döllendirilir ve döllenen yumurtalar (embriyo) kadının rahmine yerleştirilir.
Doğuş Tüp Bebek Merkezi
 
Erkekte de hiç sperm olmaması durumunda (Azospermik Olgularda) başka tıbbi bir problemi ve kısırlık sorunu olmayan bir erkeğin spermlerinin kullanılarak gebelik elde edilme işlemidir. Bu yöntemde verici kadından elde edilen yumurtalar alıcı kadının eşinin spermleri ile döllendirilir ya da verici erkeğin banka spermleri kadınının yumurta hücreleri ile döllendirilir ve döllenen yumurtalar (embriyo) kadının rahmine yerleştirilir.

Sperm donasyonu ülkemizde yönetmeliklerle yasaklandığından işlem ancak yurt dışında ( .K.T.C 'deki merkezlerde )yapılabiliyor.

Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki
telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
Cyprus - İvf : 05338601870
 
Yumurta bağışı ülkemizde yönetmeliklerle yasaklandığından işlem ancak yurt dışında yapılabiliyor.
Yumurta bağış ve transfer işlemleri K.K.T.C 'deki merkezlerde yapılıyor.

Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki
telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
Cyprus- İvf : 05338601870
 
Üst