Özgür İrade Var mıdır?

Canlı bir varlık olan, etkilenen ve etkileyen bir varlık olan insan ne karar vermede ne kadar özgürdür? İnsanı etkileyen şeyleri "çevre ve kalıtım" büyük başlıkları altında toplayabiliriz... İnsanların da bu etkilere göre tepki verdikleri bir gerçek... Öyleyse insan, çevresinin ve kalıtımının ürünüdür... Her davranışın sebebi kalıtıma ve çevreye bağlıdır... Peki özgür irade burada nerede?
 
Bence, yanlış ve ya doğru, insaların tüm kararları öz iradelerinin sonucudur.
Her ne kadar içinde bulunulan koşulların ve çevresel faktörlerin etkisi olsa da..

Uzun uzun tartışılmıştı :
 
Üst