Iffet insanin süsüdür

Mevlüt Özcan​

Mensubu bulunduğumuz dinimiz kadın erkek herkese iffetli olmayı emreder.

İffet: Bütün aykırılıklardan uzak durmaktır; cinsel arzu ve isteklerin meşru ölçüler dâhilinde karşılanmasıdır. İnsanı olgunlaştıran bir zinettir.

İffet, insanın nâmus anlayışının ibresidir. İnsan için bir zinettir/süstür.

Nâmuslu ve şerefli yaşamanın yolu iffetli olmakla mümkündür. İffetli olmayanın namuslu olması mümkün müdür? İffetli olmayan haramlara bulaşmadan yaşayamaz. İffetli insan her türlü çirkinlikten kendisini korumuş ve kurtarmış olur.

İffet, utanmanın bir başka çehresidir. iffetsiz insan utanma duygusundan mahrum olmuştur. Utanmayan insan, her türlü rezaleti çekinmeden irtikap eder. Utanmayandan her türlü musibet beklenir.

Muhterem Müslümanlar!​

Sokaklarımızı, caddelerimizi, meydanlarımızı, hatta meskenlerimize varıncaya kadar her yerimizi müstehcenlik/iffetsizlik kaplamıştır. İnsandaki ölçüsüzlük iffetsizliğin neticesidir. Bir insan sınır tanımaz çıplaklığa mübtelâ oldu mu iffetsizlik çamuruna saplanmış olur. Toplumda böylesine manzaralar oluştuktan itibaren kötülüklerin, bereketsizliklerin, insani ilişkilerin varlığından eser kalmaz. Evlerde dirlik düzensizlik, kazançlarda bereketsizlik, insanlarda mürüvvetsizlik, bulunulan ortamlarda güven ve itimatsızlık alır başını gider. Bu hâllerin vukuu helâkin başladığının habercisi olur.

Muhterem Müslümanlar!
Fiili zinaya götüren sebeplerin başında bakmak, sonra dokunmak daha sonra da diğer sebepler gelir. Elin dokunması ne ise gözün bakması da odur. İffetsiz birisi bir şiirinde “Seni gözlerimle iğfal ettim” diyor baktığı kadına. Bakmayı ve baktırmayı kimse hafife almasın. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk Kur’ân’da Nur Suresi 30-31’inci ayetlerde:

“(Ya Muhammed!) Mü’min erkeklere ve kadınlara söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını, iffetlerini korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphesiz Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.”

Bu âyet, çıplaklığı meşrep hâline getirenlerin “Adam sende, bakarsa baksın, bakmakla beni yemiş mi olacak?” diyenlere olayın yemeden de öteye felâketlerin oluşturacağını haber veriyor.

Muhterem Müslümanlar!
iffet ve namus, şeref kirlenmesi sadece kadınlar değil her iki cins için de söz konusudur. Erkek de kadın da iffet konusunda aynıdır. Kadın yaparsa iffetsiz/namussuz erkek yaparsa gözü açık telakkisi ehli küfrün anlayışıdır. Müslüman için iffet/namus konusunda ayırım yoktur.

Hidayete ermek, takva elbisesi giymek ve iffetli/namuslu, şerefli olmak herkesin vazifesidir. İffet/namus bir taçtır; bu tâcı başımızdan asla indirmeyelim. Bu tâcı başlarından indirenler başı eğik kalmaya mahkum olurlar.

Mevlüt Özcan
çileweb
 
Zinanın yolu haram'a nazardan geçer....
Hz Musa (a.s)

Harama nazar Nisyan ( unutkanlık ) verir.
R.N.K

Cuman'ız mübürek olsun........... RABİA vb.
 
Aslında şu anda ülkemizi sarsan ve gündemi çokca meşgul eden türban sorunu Rabia'nın anlatmak istediği konuyu doğrudan etkiliyo sanırım. Sokaklarda yarıçıplak dolaşmasına müsade edlilencahil hanımlar bu olayı tetikliyor ama " 21.y.y. da yaşıyoruz soyunup dökünmekte ne var ? " 1hangi devirde yaşıyoruz, çarşafa mı girelim" diyenler ülkemizin şahane ve kültürlü geleceğini oluşturduğu için sorun çözümlenemiyor tabii. Neyse Hak ne derse o olur tabiii. Vardır bunda da bi hayr.
 
Mehdi kardeş'im: CEHALETİN açık yada kapalılıkla alakası yoktur.
Asıl cehalet: Başkasının Fikrine tahammül edememek...
Öz değerlerine saldırmak.........
Şekl ve şemalı ile uğraşmak....
Hürriyetini ( suizanlarla ) kısıtlamaktır. Diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
 
Sanırım anlatma istediğim çok açıkca anlaşılmamış. Cehillikleri açıklıklarından değil savundukları fikirden geliyor güzel kardeşim. Dedimya " hangi devirde yaşıyoruz, çarşafa mı girelim" diyen zihniyetler için cahil terimini kullanmıştım. İyi okuduğun zaman açıkca anlayabilirsin aslında ama sanırım uykunu açamadın, o yüzden anlamamışsın. Yine de teşekkür ederim ilgilendiğin için.
 
Sokaklarda yarıçıplak dolaşmasına müsade edlilencahil hanımlar bu olayı tetikliyor.....

Kardeş'im bu cümlene dikkat edersen ...... Yarı uykuluk halde olduğunu sende göre bilecen sanırım.
 
Dostum anlamamakta ısrar ediyosun sanırım. Yazı gayet açık. Nasıl okuduğunu ve nasıl anladığını bilmiyoru. İstediğin gibi yorumlamakta serbestsin.

Tabur komutanı askerlere sıraya geçmelerini emretmiş ve sıranın en başındaki askere parola "köprü" demiş. Sıranın en sonundaki askere de parolayı sormuş asker çok keskin bi kararlılıkla parola"dümbelek" demiş.
 
Dostum anlamamakta ısrar ediyosun sanırım. Yazı gayet açık. Nasıl okuduğunu ve nasıl anladığını bilmiyoru. İstediğin gibi yorumlamakta serbestsin.

Tabur komutanı askerlere sıraya geçmelerini emretmiş ve sıranın en başındaki askere parola "köprü" demiş. Sıranın en sonundaki askere de parolayı sormuş asker çok keskin bi kararlılıkla parola"dümbelek" demiş.

bilmediğin meslekte cevap olmaz be kardeş'im.....
Tüm taburun önünde parola söylenmez...... nede olsa gizlilik arz eden bir sözcük....
 
Dostum parolanın kulağa söylendiğini söylememe gerek yoktu sanırm. Zaten adı üzerinde parola. :) :)
Anlayış tarzın gerçekten dikkat çekici senle anlaşamıycaz. Ne sen benle ne de ben senle ilgili bi yorum yapmayalım. Anlaştık mı güzel kardeşim. Anlaşabileceğin insanlar bulabilirsin bu forumda.
 
Üst