• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

xelikan Aşireti

Xelikan Aşireti
Xelikan Aşireti'nin nereden ve nasıl geldikleri konusunda kesin bir bilgiye rastlanmıyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, Xelikan Aşireti'ni Horasan dan Revanduz a, Eriwan dan Adıyaman a bağlayan görüşler çoğunlukta. Bir çok araştırmacının katıldığı görüş; Xelikan Aşireti, Rışvan (Reşiyan) Aşiretinin bir kolu olduğunda hemfikirler.

Reşiyanlar, bugün Adıyaman, Malatya ve Hasan Keyf bölgelerinde yaşadıkları biliniyor. Bu bölgelerden sadece Malatya da Merkeze bağlı HALIKAN adında bir beldenin ve burada yaşayan Xelikanlıların bir kısmının Alevi ve bir kısmının da Sünni oldukları biliniyor.

İlginç olan başka bir nokta ise Xelikan adını yada Aşiretini, Serhad bölgesinde yaşadıklarıdır. Bu bölgede Xelikanların, çoğu hala göçebe bir hayat sürdürmekteler. Sıpan (Süphan) ve Ararat ( Ağrı) dağlarını kendilerine mesken tutan Xelikanlılar, kendilerini ya Celali ya da Şikak aşiretine mensup sayarlar. Xelikanlıların Şikak Aşiretine mensup olanları Sünni, Celali Aşiretine mensup olanları da Yezidi'dir. Başka bir bilgi ise, Celali Aşiretinin çoğunluğu bugün Erivan ve Azerbeycan sınırları içinde yaşadıkları ve çoğunun Ermeni oldukları biliniyor.
Celali ve Şikak Aşiretleri içinde yaşayan Xelikan Aşireti bugün şu isimlerle bilinmektedir.

AZERBEYCAN
Celali, Milan, Hadranlu, Reşvend, Seldûz, Lek, Gerdeşari

LORISTAN
Heftling Evlaki, Ehmedi, Bahtiyari, Durki, Çarling, Kanursi, Sehuni, Mahmudsala, Mamivend, Salaki, Dinaruni, Bavayi, Evrak, Canoki, Serdesir, Hanoki, Pişkuh, Deylefon, Silasta, Balageriveh, Pişetkuh, Amile, Feyli, Bacilan Dalavend, Sekevend, Bayranevend, Aliven, Reşvend, Halilani, Celalevend, Dacivaned.

ÇIMIŞKEZEK
Koçan, Şemkan, Raşikan, Kurmeşan, Ferhadan, Nenikan, Zekeran, Şekakan.

MUŞ-MALAZGIR-GUMGUM-KOP
Hormet, Lolan, Lezgi, Çenken, Çerekli, Cibranli, Torini,Bekiranli, Sipkan, Çukur, Bekiran, Kulp, Hevidi, Hasanan, Sason, Raya, Elmanli, Bidiri, Şahlar, Beyler, Seydan, Huyut, Pat, Badikan, Celali, Hayderan

WAN
Mahmudan (Yezidi ), Dümbınan Boht (Yezidi), Mam Reşan (Hoşab), Bazuki (Erciş), Bıradost (Tirgever), Rujiki.
Şikak; (Reşi, Baravi, Mendeki, Bele, Yezidi.)

(Şikak, Dakuri, Şevli, Ademi, Şemsiki, Mukri, Livi, Si âçariki-Süinni )
Göçer (Celali); Korukçu, Korukçu uşağı, Kul Han, Kızılbaşoli, Kotan, Suran, Halikani, Cendi, Keçelani, Mısırkani, Seli Yetimi, Sakan, Barahkani, Duniyi, Dinikane, Keskul, Reki, Alo Mehbeli, Kulihani, Haso Halikan, Haso Keçelan, Budikan, Hase Suran

PATNOS
Sipkan, Hayderan, Asi, Memani, Merhuri, Torın, Akubi, Helki, Şeyh, Kérdizi, Atmaneki, Tırtopi ve Celali

IĞDIR
Gelu, Gelturan, Brukan, Xelkan, Mametkan ve Elumıho

YOZGAT
Köyle aile adları olarak söylenilen göçebeler şunlardır: Cerit, Köçeklü, Harbendelu, silsüpür, Ceraidi, Mamalu, Dabanlı, Rişvan, Badılı, Boynuganı, Göçer Kulu, Kavile(Kâvli), Melikanlı, Receplu, İlbeğili, Şamlılar, Türkmanı Halep, Reyhanlu, Barak, Karaşeyhlu, Heciyanlu, Pehlivanlı, Kuzu Güdenlu, Kevan, Kuşçu, Rişvan, Ağca Koyunlu, Boynu İncelu, Benamlı, Dumanlı, Mehyanlı, Mendillu, Kılıçlı, Delikanlı, Okçıyanlı, Milli, Halekanlı, Umranlı, Hamitli, Şefaatlı, Bereketli, Urmiyanlı, Mecanlı, Çadırlı, Nasırlı, Cihanıklı, Merdisli, Avşar, Gündüşlü.

Şu anda tüm Türkiyeye dağılmış olan xelikan aşireti farklı isimlerle de olsa hala geleneklerini sürdürmektedir....
 
Üst