Kerim Erim kimdir?

Kerim Erim (1894-1952)​

Kerim Erim Cumhuriyet Türkiyesi matematiğinin en büyük kurucularındandır. Diferansiyel ve integral hesabın ve matematiksel analiz metotlarının eğitiminin ülkemizde en kapsamlı biçimde verilmesinde en büyük rol onundur. Ülkemizin ilk matematik doktoru olan Kerim Erim bu alanlarda sadece eğitim çalışmalarıyla yetinmemiş, matematik araştırmalarını da başlatmıştır. Ülkemizde bir matematik doktorası yöneten ilk bilim adamımız da odur. Bilimin uluslararası niteliğine ve uluslararası bilimsel yayın yapma gereğine önem veren, enstitü çalışmaları ve bilimsel yayınlar aracılığıyla bunu ilk defa kurumsallaştırarak pratiğe dönüştüren bir bilim insanıdır.

Kerim Erim, Cumhuriyet döneminde matematiği uluslararası bir niteliğe kavuşturmuştur. Bu anlamda erken dönem Cumhuriyet matematiğinin uluslararası yüzüdür. Hem uluslararası bilimsel gelişmeleri yakından izlemiş, hem de uluslararası bilim topluluğuna bir araştırmacı olarak doğrudan katılmıştır.

Kerim Erim, gerçek bir bilim insanından beklenen biçimde, sadece okullarda verdiği dersler ve sürdürdüğü araştırmalar ile yetinmemiş, halkın aydınlanması ve düşünsel düzeyinin yükselmesi için popüler anlamda çalışmalar da yapmıştır. Bilim ve matematik, yaşamıyla özdeş denebilecek kadar büyük bir tutkudur onun için. O öğrencilerine de bu bilinci ve tutkuyu vermeye çalışmış, iyi bilim insanları olmaları için her türlü yardımı ve desteği göstermiştir.

Kerim Erim, Cumhuriyet matematiğinin önde gelen kurucusudur. O aynı zamanda, bilimin ve aydınlanmanın ülkemizin yaş***** yön verdiği tarihimizin en parlak döneminin, kuruluş döneminin de bilim dünyasındaki karşılığı ve sembolüdür.
alıntı...
 
Emeğinize sağlı, ülkemizin dehalarından birinin yadedilmesi çok hoş ve bu kişi bir matematikçi, bir çoklarının yok sandığı ama dünya çapında değerlerimizden bir tanesi, bu değerlerimizden de çok aslında, sadece bu yazınızda erken, geç, birinci, ikinci gibi kavramlarla sistematik düzen avramının ilimle bağdaştırılmaması arzumuda belirteyim. Ali Kuşçu da döneminde matematikçiydi, Kerim Erim de, şu anda daha ileri düzeyde dehalarımızda mevcut, artması dileğimizle,bunları kaybetmeme ve beyin göçünün ülkemiz lehine dönmesi dileğiyle, tekrar emeğinize sağlık.
 
Üst