Müzik ve Beyin Gelişimi Arasındaki Bağ

Atalarımıza göre müzik ruhun gıdasıymış, günümüz araştırmacılarına göre ise müzik hem ruhun hem de bedenin gıdası. Neden mi? Çünkü son yıllarda yapılan birçok araştırma sonucunda elde edilen bulgular müziğin biyolojik gelişime, özellikle de beyin gelişimine oldukça faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Peki nasıl oluyor da müzik beyin gelişimi için bu kadar önemli bir rol üstlenebiliyor? Müziğin beyin gelişimine olumlu etki etmesinin temel sebebi ne? İşte bu sorulara cevap bulmak için bu yazının geri kalanında bazı araştırmalardan derlediğim ilginç verileri sizlerle paylaşacağım...

Çocukların Beyni

Günlük konuşma dilimizde aslında çoğu zaman beyni bir süngere benzetiriz ve beynin her an içine bir şeyler çekecekmiş gibi bir yapıda olduğunu düşünürüz. Aslı sünger beynin işleyişini anlatmak için önemli bir örnek olsa da çoğu araştırmacı beyni uzaya benzetiyor. Gece kafanızı kaldırıp gökyüzüne doğru baktığınızda birçok yıldız görürüsünüz, işte bu yıldızlar beyindeki nöronları yani sinir hücrelerini temsil ediyor. Aralarında herhangi bir bağ yok ama bir tetikleyici unsurla aralarında bir bağ kurulmasını bekliyorlar. İşte müzik burada devreye giriyor ve sinir hücrelerinin arasında bir bağ kurulmasını sağlayacak uyarını harekete geçiriyor. Beyinde sinir hücreleri arasında bağlar oluşmadıkça sinir hücreleri gittikçe işlevlerini yitiriyorlar ve zamanla ölmeye başlıyorlar, diğer bir yandan bağlar oluştukça ve her yeni uyaranlarla bu bağlar güçlendikçe beyin gelişimi o yönde olumlu ve hızlı oluyor.

Konu hakkında yapılmış araştırmalar

California Üniversitesi’nden psıkolog Fran Rauscher ve psıkiyatrist Gordon Shaw yaptıkları araştırmada müzik ile ileri seviyedeki matematik ve fen becerisi arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmışlar. Araştırma üç yaşındaki çocuklar arasında yapılmış, araştırma için iki farklı grup oluşturulmuş, bir grup farklı müzik dersleri ile desteklenmiş (çocuklar her gün kora çalışmasına katılmış ve her hafta bir kez org çalabilmek için ders almış), diğer grup ise herhangi bir müzik çalışmasına dahil edilmemeiş ve kontrol grup olarak belirlenmiş, 8 aylık çalışma sonucunda ise iki grup arasında ne gibi farklar oluştuğuna bakılmış. Sonuçlara göre müzik aktivitelerinbe dahil edilen çocukların uzaysal algıları %46 oranında gelişmiş. Araştırmacılar bu çocukların, geometrik şekilleri ve bu şekillerin özelliklerini diğer çocuklara oranla daha iyi algıladıklarını tespit etmiş, blok ve puzzle oyunları gibi geometrik şekillerin farklı özelliklerinin sıklıkla kullanıldığı oyunlarda daha başarılı olduklarını gözlemlemişler. Bunun yanı sıra kora çalışmalarına katılan çocukların kelime kapasitelerinin arttığını ve hafızalarının geliştiğini belirlemişler. Ayrıca şarkı sözlerini ezberleyen çocukların dil gelişimlerinin de olumlu yönde ilerlediğini ve şarkılar yardımıyla ritmik yapıyı anlayan çocukların konuşmada da çeşitli ritimlerden, tonlamalardan yararlandıklarını, böylece bu çocukların daha çabuk konuşma becerilerini geliştirdiklerini tespit etmişler.

Neler Yapabilirsiniz?

● Çocuğunuza bol bol farklı müzikler dinletin.
● Çocuğunuzu farklı müzik etkinliklerine gotürün.
● Çocuğunuza müzik dinleyebileceği imkanlar ve mekanlar oluşturun (odasına bir kasetçalar almak gibi...).
● Çocuğunuzu müzikle ilgilenebileceği kurslara yönlendirin.
● Çocuğunuzu bir müzik aleti çalması için teşvik edin.
● Çocuğunuzu bazı şarlıları ezberlemesi için teşvik edin ve bunları diğer aile bireyleri ile paylaşmasına izin verin.

California Üniversitesi’nden psıkolog Fran Rauscher ve psıkiyatrist Gordon Shaw
 
Üst