• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Türkiye bir hukuk devleti mi?

Türkiye bir hukuk devleti mi? Bence değil..​

Artık yargı reformu yapılmalı, puan sistemi kaldırılmalı ve yargıçlar yargılanabilmeli, bir yargıç günde 1500 davaya bakmamalı. Örneğin Adnan Oktar’ın savunma dosyası 80 klasör ama yargıç buna sadece 10 dakika ayırabiliyor, bundan adil bir karar çıkması mümkün mü sizce?
Geçenlerde bir gazete ilanında okudum Adnan Oktar`ın fahri başkanı olduğu Bilim Araştırma Vakfı davası ile ilgili olağanüstü derecede hukuksuzluklar devam ediyor. İlan’da BAV sözcüsü diyor ki; … “Biz suçumuzun ne olduğunu bilmiyoruz, mahkeme bunu bize söylemedi, ortada sadece poliste zorla alınan ifadeler var, bunlarda hukuken geçerli sayılmaz, dahası savcı delil yokluğundan dolayı beraat verdiği halde bilinmeyen bir nedenle dava hukuksuz şekilde sürdürülüyor”.

Bekledim ama bu ilanlara hiçbir merci cevap vermedi. Bundan sonra ise sadece BAV davasında değil başka birçok konuda yargının baskı altında hareket ettiğini gördüm. Mesela Yüksekova çetesinin davasında yargılanan kişiler için zamanaşımı süresi 2 yıl öne alınarak beraat ettiriliyorlar ve bu konuda karşı tarafa hiçbir açıklama yapılmıyor. Zamanaşımı kararını bir yayında görüyorlar. Çok ilginç. Bir yanda bir çete beraat ettirilmek için uğraşılıyor ve hukuk dinlenmeden zamanaşımı öne alınabiliyor. Diğer tarafta ise suçlarının ne olduğu bile belli olmadan milliyetçi maneviyatçı bir vakfın bazı mensupları yargılanıyor. Kimin eli var yargıda?!! Ve bu nereye kadar gider? Sıra bize de gelir mi? Bu gidişata kim dur diyecek? “Masonlar yargıdan elini çeksin” deniliyor. Kim bu masonlar? Birisi çıkıp açıklasın. Amaçları nedir. Ülkemizi daha nereye sürüklemek istiyorlar. Hukuku ve Hukukun üstünlüğünü koruyan yok mu? Bunun için bir şeyler yapan yok mu? Neler yapılabilir. Tüm emeklerimizi birleştirip ülkemizi bu hukuksuzluktan nasıl kurtarabiliriz?
 
Arkadaşım hakimlerin günde 1500 davaya falan bakması söz konusu değildir.
İş yoğunluğu fazladır, bunu ifade etmeye çalışmışsın, buna tabiki katılıyorum. Derece sisteminin olması da hakimlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı önünde büyük bir engeldir, buna da katılıyorum.

Hukuk devletinde hukuki güven ortamı sağlanmıştır,devlet hukuka uyar ve bunu sağlamak için de tüm karar ve işlemlerinin yargı denetimine sahip olması gerekir.

Bunun için, devletin hukuka ve demokratik bir anayasaya uygunluğunu sağlayacak kurallar; bu uygunluğu pekiştirecek yargı denetimi; yargının bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının gerektirdiği güvencelerin sağlanması gerekmektedir.

Bugün için devletin eylem ve işlemlerinin denetlenmesini öngören hukuk kuralları bulunmasına rağmen ne derece işletilebiliyor; yargı bağımsızlığı ne kadar sağlanabiliyor ve insanların ne derece adil yargılanma hakkı var.. Bunlar muamma.

Türkiye, bugün kağıt üzerinde hukuk devleti olmasına rağmen, fiiliyatta bunu başaramamıştır.
 
Tabiki Türkiye bir hukuk devletidir..ve öylede kalacaktır..
yalnız hukukdada bazan delikler açılıyor ama bu hukuk devleti olmamızı engelleyemeyecek,müsterih olun :)
 
Türkiye büyük devlet ama,
mevzuat na müsait.
adalet varsa hukuk var demektir.
kanun adaleti temin edemiyorsa hukuktan değil,belki kanundan bahsedebiliriz.
türkiye hukuk devleti olma yönünde adım adım ilerliyor.
yıllardır dokunulmaz elit sorgulanmaya başlıyor,
kıdem,mevki,ünvan yasalar önünde ayrıcalıklı olmak anl***** gelmiyorsa,kanun devleti olmaktan hukuk devleti olmaya doğru gidiyoruz demektir.
 
Üst