Yat Türleri Nelerdir?

Yelkenli Yat Türleri
Yelkenli yatlar,gezi ve yarış tipi diye iki ana kısma ayrılırlar.''Yat Nedir'' bölümünde bu konudan ayrintili bahsetmiştik.Ayrıca yatları,yelkenlerine ve gövdelerine bakarak ta bir genelleme içine alabiliriz.

Yelkenlerine Göre Tek Direkliler :

f_yeres27m_7e49840.jpg


Tek direkli yatlarda (sloop arma),eğer öndeki küçük yelken anadireği geçmiyorsa buna küçük tek direkli denir.

f_yeres28m_44c1137.jpg


Yine tek direkli yatlarda (sloop arma), öndeki küçük yelken anadireği geçiyorsa buna ana tek direkli denir.


Yelkenlerine Göre Çift Direkliler :


f_yeres29m_a8fa5bd.jpg


İngilizce'de ''Yawl'' diye isimlendirilen bu tipte,çift anadirek bulunuyor ve yelkenli yatın arkasında oldukça küçük bir yelken daha var.

f_yeres30m_9256dc6.jpg


İngilizce'de ''Ketch'' diye isimlendirilen ve yine çift anadireği bulunan yatın,''Yawl'' 'dan tek farkı,en arkadaki direğin 'Yawl'' 'dan büyük olmasıdır.

Yat Gövdelerine Göre :

f_yeres31m_4e97934.jpg


Gövdelerine göre sınıflandırdığımızda,tek gövdeli yatlar ve çoklu gövdeli yatlar diye ayırırız.Yandaki şekilde tek gövdeli bir yat görülüyor.Tek gövdeli yatlar daha yavaş olmalarının yanında,sert hava koşullarında daha kararlıdırlar,dengelidirler.

f_yeres32m_7c99b99.jpg


Su hattında iki veya daha fazla gövdesi bulunan yatlara çoklu gövdeliler denir.2 gövdesi olanlara katamaran,3 gövdesi olanlara trimaran denir.Bu tür yelkenli yatlarda,her bir gövdenin alanı küçük oluğu için sürtünme daha az olur ve tek gövdeli yatlardan çok daha hızlıdırlar.

alıntı
 
Üst