• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

islamı anlamak

İslam, Arapça kökenli bir kelime olup, "kendisini başkasının eline bırakmak, teslim olmak" anl***** gelir. Dini bir terim olarak anlamı, alemleri yaratan, yarattıklarının her ihtiyacını karşılayarak onları ayakta tutan, onlara gerekli kuvvet ve enerjiyi veren, onları dilediği şekilde organize eden, dilediğini dilediği zaman var veya yok eden; eşi, benzeri, ortağı, yardımcısı olmayan; mülkün gerçek sahibi ve Alemlerin tek egemeni olan Ulu Allah’a teslim olmak, O'nun iradesine bağlanmak demektir. Kendi nefsinin isteklerine göre değil, Allah'ın irade, buyruk, hüküm ve isteklerine göre yaşamak demektir. Kısacası kendi istediği gibi değil, Allah'ın istediği gibi yaşamaktır İslam.

Bunun da temel öğesi "iman"dır. İnsanın inanmadan, varlığını kabul etmeden, kabul etmediği bir iradeye uyması söz konusu olabilir mi? Onun için din bilginleri, imanı, dinin temeli kabul etmişlerdir.

Dinler, ilahi terbiyenin tecelli sistemleridir. İlahi rahmet, dinler sayesinde, insanın şahsında gözle görülür güzel davranış biçimlerine dönüşür. Dinler sayesinde insan, bencil ve kötü insani kişiliğinden sıyrılarak temiz ve olgun ilahi bir kilişik kazanır.

Ulu Yaratan, son kitabında kendisi için "Allah" adını uygun görmüştür. Bu güzel ve şerefli ad, O'nun bütün güzel sıfatlarını kendinde toplamaktadır. Onun için bu güçsüz, bu güzel ismi kullanmayı tercih ediyorum.

Allah katında tek bir din vardır. O da İslam'dır. (Kuran, Al-i İmran,19)

Islam, Allahü tealanın Rab (terbiye edici) güzel adının insan üzerindeki tecellisidir. Allahü teala, insanı varlık olgunluğunun doruklarına taşıyacak olan kendi "terbiye sistemi"nin adını İslam koymuştur. İslam, bir doktrindir. Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama kadar uzanan bir peygamberler zincirinin bizlere tebliğ ettikleri, bir eğitim ve öğreti sisteminin adıdır.

Şeriatlarında bazı farklılıklar olsa da bütün semavi dinlerin aslı, İslamdır. İslam, bir nefis terbiyesi sistemidir. İslam, insanın, kendi nefsinin isteklerine göre değil, Ulu Yaratan'ın isteklerine göre yaşaması demektir. İslam, insanın, Yaratıcısı ve Terbiye edicisi Allahü tealanın varlığını kabul ederek O'nun hükümlerine boyun eğmesi; Allah'ın isteklerini kendi isteklerinden üstün tutması; kendi isteklerini, Allah'ın istekleriyle sınırlandırması; Allah'ın bildirdiği sınırları aşmaması demektir.

İslam, evreni ve bütün alemleri yaratan, onları varlıkta tutan, Rahmet ve şefkatiyle yarattıklarının bütün ihtiyaçlarını karşılayan, eşi ve benzeri olmayan tek bir Yaratan'a inanarak O'nun hükmüne tabi olmak demektir. Bu şekilde, O'nun isteklerine teslim ve tabi olan kişilere de "Müsliman" denir. Arapça bir kelime olan Müsliman, "kendini Yaratan'ının eline bırakmış, teslim olmuş" anl***** gelmektedir.

Adem aleyhisselamdan bu yana, bütün peygamber efendilerimizin bizlere bildirdikleri din İslamdır. Birçoklarının sandığı gibi, Allah elçilerinin her biri Yahudilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık gibi ayrı dinler getirmemişlerdir. Aksine hepsi tek bir din olan Islam'ı tebliğ etmişlerdir. Yahudilik, Hıristiyanlık gibi isimleri sonradan insanlar takmışlardır. Peygamberlerin hepsi, müslüman idiler. Hepsi de insanlara bir olan, eşi, benzeri, ortağı olmayan Allah'ı tanıtmak, insanlara kendi nefislerine uymamalarını Allah'ın hükümlerine göre hareket etmelerini bildirmek, onlara doğru yolu göstermek için gönderildiler. Hepsi de haksız yere adam öldürmemeyi, insanların canlarına ve mallarına zarar vermemeyi, zina etmemeyi emrettiler. Hepsi de yalan söylememeyi, kindarlık yapmamayı, birbirini sevmeyi öğütlediler. Bugün ister dindar olsun ister ateist olsun, insanların sahip olduğu bütün güzel meziyetler, bu Allah elçileri vasıtasıyla bizlere ulaşmıştır.
Ancak şu var ki, her bir peygamber, kendi döneminin şartlarına göre değişen bazı hükümler getirmişlerdir. Son peygamber Muhammed aleyhisselam ise, hem önceki zamanlarda ortaya çıkan gerçek dışı yorumları düzeltmek, ve hem de bütün zamanlar boyunca geçerliğini koruyacak ve ebediyete kadar insanları olgunluğa eriştirecek hükümleri bildirmiştir.

Onun için insan, dinin aslına uymak şartıyla, hangi peygambere tabi olursa olsun doğruyu bulur. Ancak bir önceki şeriate tabi olanın bir sonraki şeriatın ortadan kaldırdığı hükümleri dikkate alması gerekir. Son resul Muhammed aleyhisselama tabi olmak ise, tam bir olgunluktur. Hedefe varmak için, en son model arabayı tercih etmek gibidir. Dinin aslına ve hakikatına uymayanlar ise, hangi şeriatte olurlarsa olsunlar sapıtmışlardır.[/SIZE]

islamı anlamamız için güzel bir yorum olduğunu düşünerekten sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar

dikkatle okumanız dileğimle

iyi forumlar
kaynak:bitkihekimi.net
 
İslam'ı anlamak, ama dosdoğru anlamak çok önemlidir.
Oryantellerden İslam öğrenilmez.
İstediğimize uygun bir şekle de sokulmaz.
Doğru kaynaklardan ve dosdoğru bir şekilde öğrenilir...
 
Üst