• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

Ataturk'un Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
 
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetln imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dagıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler.
Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk, 20 Ekim 1927

"Atatürk'ün gençliğe hitabesi"nin Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu tarafından günümüz Türkçe'sine uyarlanmış hali

Ey türk gençliği! Birinci ödevin Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini, sonsuza dek korumak ve savunmaktır.
Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur.
Bu temel, senin en değerli (güven) kaynağındır.
Gelecekte de, yurt içinde ve dışında, seni bu kaynaktan yoksun etmek isteyecek kötüler bulunacaktır.
Bir gün, bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan, göreve atılmak için içinde bulunacağın ortamın olanak ve koşullarını düşünmeyeceksin!
Bu olanak ve koşullar çok elverişsiz olabilir.
Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kıymak isteyecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmedik bir yenginin temsilcisi olabilirler.
Zorla ya da aldatıcı düzenlerle, sevgili yurdunun bütün kaleleri alınmış, bütün gemi yapım yerleri ele geçirilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesine eylemli olarak girilmiş olabilir.
Bütün bu durumlardan daha acı ve daha korkunç olmak üzere, yurdun içinde yönetim başında bulunanlar, aymazlık ve sapkınlık ve üstelik hayinlik içinde bulunabilirler.
Dahası, yönetim başında bulunan böyleleri, kişisel çıkarlarını, yurduna girip yayılmış olan (dış) düşmanların siyasal amaçlarıyla birleştirebilirler.
Ulus, yoksulluk ve darlık içinde ezgin ve bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk geleceğinin genç kuşakları! İşte bu ortam ve koşullarda bile ödevin, Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini kurtarmaktır.
Gereksindiğin güç, damarlarındaki soylu kanda vardır.

Buda İngilizcesi(bazı arkadaşar idrak etmekte zorlanabilir diye)

Turkish Youth!
Your first duty is forever, to prevent and to preserve the Turkish Independence and the Turkish Republic.
This is the unique foundation of your existence and your future.This foundation is your most precious treasure.
Also in the future, there will be malevolent people who wish to deprive you of your treasure.One day, if you feel obliged to defend your independence and your republic, you must not consider the possibilities and the circumtances of the situation before taking up the duty.These possibilities and circumtances extremely may appear unconveniently.The enemies who shall be in conspiracy to your independence and republic, may be the parts of such kind of a victory that, similar of which has been unprecedented in the annals of the world.
By violance and tricks,all the fortresses of your beloved motherland may be captured, all its shipyards may be occupied, all its armies may be dispersed, and any parts of your country may be occupied.
Rather tragic and gravious than these circumtances, it may be that, those, governing the country, may be in error, misguided and may even be in treachery. Furthermore; they may amalgamate their personal benefits with the political aims of the invaders.
Nation, within impoverishment, might have become ruined and exhausted.
Youth of Turkiye's future! Even in such affairs and circumtances, your duty; is to prevent the Turkish independence and the republic.
The strength you need, exists in your noble blood.

evet sevgili Atamızın bizlere emanet ettiği vatan bu?maalesef gençliğimiz hala kendi kriterlerini bulmakta güçlük çekmekte?hala bu ülkedeki gençliğimiz geleceği düşünmek yerine bu vatanın bu cumhuriyetin değer yapısıı sorgulamakta ve benimsememektedir?ayrıca gençliğimiz kendi otoriter yapısını geliştirmek yerine ailesinden gördüğünü benimseyerek kendi görüşlerine hakim olamamaktadır?artık genç nufusumuzun kendi düşünce ve kararlarıyla hareket etme zamanı gelmiştir?hala bu ülkede zihin yıkamak adına propaganda yapan bazı kesimler gençliğin zihnini karıştırmakta ve meşgul etmektedir?bu ülkedeki değer yapımız elbetki dinimizin gerektirdiği şekilde yaşamaktır?fakat bu konular o kadar propaganda konusu haline getirildiki gençlerin zihni bulanmakta ve ortaya farklı görüşler çıkmakta?hatta gençler ikiye bölünmüş durumdalar?şu anda avrupanın en büyük genç nüfusuna sahip tek ülkeyiz inanınki bu nufus başka bir avrupa ülkesinin elinde olsa amerikadan daha büyük ekonomi ve teknolojiye sahip olurlar?bizler üretmek yerine geliştirmek yerine hala bu ülkede yersiz polemik ve propagandalarla insanların aklını karıştırmakla meşgulüz?en kısa zamanda refah çizgisine ulaşmak için vatanı ve değerlerini eleştirmek değil çalışkan üretken bir toplum hazırlamalıyız?kulaktan dolma bilgilerle değil,taraflı haberlerle cumhuriyetin değerlerine çamur atanlarla değil,bu ülkede hala dini siyaset ve çıkar malzemesi olarak kullananlarla değil, dini ve kültürel değerlerimizi gerektiği gibi yaşayarak ve gençliğimize empoze ederek,çalışarak,üreterek ve en önemlisi eğitim seviyemizi yükselterek medeniyet çizgisini yakalarız?Ulu Önder Musatafa Kemal'in bizlere emaneti bu cennet vatanı MEDENİYETE ve REFAH'A taşımak biz gençlerin elinde?bu güçde atamızın dediği gibi damarlarımızdaki dolaşan asil kanda mevcuttur? 🆒
 
Üst