İnsan...

İnsan

Kâfir - İnsan nedir?

Mümin - Allah'ın aynası...

Kâfir - Neye memurdur?

Mümin - Mukaddes emanete...

Kâfir - Mukaddes emanet ne demektir?

Mümin - Allah'a ermek sırrı...

Kâfir - Nasıl erilir?

Mümin - Kullukla...

Kâfir - Kulluk nasıl olur?

Mümin - Allah'ın emir ve yasaklarına baş keserek...

Kâfir - Bu kadarı erdirir mi?

Mümin - Ermenin ilk basamağına çıkarır...

Kâfir - Sonraki basamaklar?

Mümin - Ruhta ve ruhun hayatında...

Kâfir - Bu dünyadan gaye?

Mümin - "Hiç"ten "hep"e ve ölümden ölümsüze geçmek ve dâvanın kadro ve rejimini kurmak...

Kâfir - Bu yolu kim gösterir?

Mümin - Peygamber...

Kâfir - Bu işin ismi?

Mümin - Din...

Kâfir - Bu işin kitabı?

Mümin - Allah kelâmı...

Kâfir - Ya öbür peygamberler?

Mümin - Hepsi kendi zaman ve mekânında hak...

Kâfir - İslâmınki?

Mümin - Her zaman ve mekânın Mutlak Resulü...

Kâfir - O'ndan sonra peygamberler gelemez mi?

Mümin - Ne de mutlak mânasiyle O'ndan evvel gelebilirdi.

Kâfir - O'ndan sonra herhangi bir içtimaî sisteme yer yok mudur?

Mümin - O'na bağlanmak ve O'ndan olmak şartiyle her sisteme yer, hattâ emir vardır...

Kâfir - O, beşerin bütün verim hakkını inhisar altında mı tutuyor?..

Mümin - O, beşerin bütün verim hakkını Allah'ın kendisine lütfettiği sonsuzluk buutları içinde, uzayabildiği kadar uzamaya davet ediyor ve bu davetin inhisarını elinde tutuyor.

Kâfir - Siz, bakılınca görülemeyecek kadar geri bir mazisiniz!

Mümin - Biz, gerçekten, bakılınca görülemeyecek kadar ileri bir istikbâliz!

N-F-K com
 
Üst