• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Küçük Kasları Geliştirici Oyunlar

Oyun 1 :Top Yakalamaca Yaş grubu 5 yaş

Kazanım: Belli bir güçte topu tutar.
Kazanım: Koşarken nesne taşır.
Kazanım: İstenilen yöne topu taşır.
Kazanım: Verilen süre içinde atar.
Kazanım: Verilen süre içinde tutar.

çocuklar halka olur ,ayaklarını birbirine değecek şekilde açarlar bellerini büküp dizlerine koyarlar. Ebe seçilen çocuk elinde top ortada beklemektedir. Amacı topu bir arkadaşının ayakları arasından dışarıya yuvarlamaktır.
Halkadaki çocuklar ayaklarını oynatmadan elleriyle topu yakalamaya çalışırlar.top atılıncaya kadar ellerini dizlerinden ayırmazlar.

Oyun 2 : Top toplama oyunu Yaş grubu :5yaş

Kazanım: Yönergeye uygun top tutar
Kazanım: Yönergeye göre top taşır
Kazanım: Dengede durur
Kazanım: Topu istenilen hedefe koyar
Kazanım: Nesnelelerin farklılığını anlar.

Çocuklar oyun alanına dağılırlar. Bir sepet içine 10-15 kadar küçük top konur. Oyun başlayıncaya kadar öğretmen topları değişik yerlere atar . Çocukların birer birer topları getirip sepetin içine koymaları gerekir.

Oyun 3 : Balık yakalamaca Yaş grubu:5 yaş

Kazanım : Nesneleri sıkı tutar
Kazanım: Nesneleri atar.
Kazanım: Nesneleri çeker.
Kazanım: Nesneleri taşır-bırakır.
Kazanım: El-göz koordinasyonu sağlar.

Öğretmenin hazırladığı mıknatıslı oltalar çocuklara verilir. Hazırlanan derenin içindeki balıklar da mıknatıslıdır. Ve oltalarla balık yakalanmaya çalışılır.

Oyun 4 :Halata asılmaca Yaş grubu:5 yaş

Kazanım: Nesneleri sıkar
Kazanım: Dengede durur.
Kazanım: Bedensel koordinasyonu sağlar.
Kazanım: Nesneyi çıkarır.
Kazanım: Belli bir güç kullanarak nesneleri kendine çeker.

Çocuklar iki gruba ayrılır.ortaya mavi poşetten göl yapılarak koyulur.öğretmen ipi her grup kendisine çeksin yönergesini verir ve göle düşmeyelim der . göle düşen grubun çocuğu grubunun en arkasına geçer. Oyun çocuklar sıkılana kadar devam eder .

Oyun 5 : Köşe kapmaca Yaş grubu :5 yaş

Kazanım: Sözel yönergelere uygun top atar.
Kazanım: Nesneleri sıkar
Kazanım: Seken nesneleri tutar.

Öğretmen tarafından fon kartonlarından kış yaz ilk bahar sonbahar köşeleri hazırlanır. Çocuklardan ellerine pin pon topları verilir ve öğretmen verdiği yönergelere göre ellerindeki pinpon topları belirlenen köşelere atılır. Sekip geri gelen top da tutulmaya çalışılır.

Oyun 6:KARTOPU OYUNU

Amaç 8:Küçük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme.
Öğretmen her çocuğa beyaz bir kağıt verir. Bununla çocuklardan kartopu yapmalarını ister. Herkes kendi kartopunu yaptıktan sonra, toplarını duvara yere arkadaşlarına atabilir. Ayaklarıyla vurabilir. İstediği gibi kartopu oynayabilir. Oyunun sonunda toplar bir araya getirilir, kardan adam yapıyormuş gibi sınıfın bir yerin de toplanır.
Kazanım1:kendi topunu mevcut malzemeyle şekillendirir.
Kazanım2:topu alır, bırakır.

Oyun 7:TIRTIL BESLEME OYUNU

Amaç 8 : :Küçük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme.

Öğretmen çocukları arka arkaya sıralar. Çocuklar tırtıl olur. Her çocuk bacaklarını ayakta açar. Öğretmen öndeki çocuğa ağırlığı 2 kilo olan sağlık topunu verir. “Haydi çocuklar tırtılı besleyelim.” diyerek yönerge verir. Çocuklar topu bacaklarının arasından geçirir. Topu en son alan en başa gelir. Öğretmen çeşitli yönergelerle topu arkasındakine farklı yönlerde vermesini söyler. (Başının üstünden, sağ, sol taraftan, bacaklarının arasından vs.)Oyun birkaç kez tekrarlanarak çocukların onayıyla “çocuklar tırtılımız doymuş” diyerek etkinlik sonlandırılır.
Kazanım 1: Topu yandan alır, yana verir.
Kazanım 2:Basit bir hareket yaparken topu elinde tutar.
Kazanım 3:Sağlık topunu elden ele dolaştırır.

OYUN 8:HAREKETLİ SEPET

Kazanım 1:hareketli kaba nesne atar.
Öğrenme Süreci: Öğretmen büyük bir sepet hazırlar ve bu sepeti belirlediği yolda yavaş yavaş ilerletir. Çocuklar da sepetin içine gazeteden hazırlanmış topları atmaya çalışır. Topu sepetin içine en son atan sepeti ilerletir, oyun her çocuk sepeti ilerletene kadar devam eder.

OYUN 9:KEDİ-FARE OYUNU

Kazanım 1: küçük nesneleri toplar.
Öğrenme Süreci:Salonun bir duvarına çocukların omuz hizası yüksekliğinde ip gerilir. Sınıfın diğer köşesine de kedi ve peynirleri konur. Çocuklar fare olu kediden bu peynirleri almaya çalışırlar. Çocuklar ipin arkasına geçmeden kedi tarafından yakalanırlarsa yakalanan çocuk kedi olur ve oyun böyle devam eder.

Küçük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipulatif hareketleri yapabilme.

KAZANIM

1.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.

Etkinlik 1

Önceden ön hazırlığı yapılmış materyal ve malzemelerin bulunduğu masaya çocuklarla birlikte oturun.Çocuklardan bu malzeme ve materyalleri istedikleri gibi kullanarak değişik hayvanlar oluşturmalarını isteyin.Daha sonra her çocuğun yaptığı hayvanın yürüşü,sesi vb.özellikleriyle taklitlerinin yapılması istenir.

KAZANIM

1.Yumuşak malzemelere eliyle şekil verir.
2.Küçük kaslarını etkin kullanarak özgün ürünler oluşturabilir.

Etkinlik2

Çocuklarla birlikte masaya oturun ve masanın üzerinde daha önceden hazırladığınız renkli oyun hamurlarından bir parça kopartarak önce avuç içinde yuvarlamalarını daha sonra masa üzerinde parmak ve avuç içini kullanarak yuvarlak şeritler oluşturmalarını isteyin.yoğurt kaplarını dağıtın ve çocuklardan oluşturdukları hamur şeritlerini,yoğurt kabının alt kısmından başlayarak üst kısmına doğru kabın dış yüzeyini saracak şekilde üst üste dizmelerini isteyin.Hamur şeritlerinin üstüne düğme boncuk vs. materyalleri kullanarak süslemelerini isteyin.

OYUN10:SUYLA EĞLENCE

Bu oyun güneşli ve sıcak havalarda açık havada oynanabilecek bir oyundur.Öğretmen çocuk sayısı kadar pet şişenin kapağını delerek içine su doldurur.Su dolu şişeleri çocuklara dağıtır.Şişedeki suyla yerde şekiller oluşturmalarını ister.Suyla yapılan şekiller kuruyunca tekrar oluşturmalarını ister.

Kazanımlar
1)Belli nesneleri sıkar.
2)Belli nesneleri parmaklarıyla kavrar

OYUN11: MANDAL TAKMACA

Sınıf iki gruba ayrılır.Sandalyelerin arasına ip gerilerek mandalları bu ipe takacakları söylenir.Sıra ile her çocuk mandalını ipe takar oyunun sonunda grupların taktıkları mandallar sayılır.En çok mandal takan grup alkışlanır

Kazanımlar:
1)Belli nesneleri sıkar
2)Belli nesneleri parmaklarıyla kavrar.

OYUN 12: GİYDİR BENİ

Sınıf iki gruba ayrılır.Her gruba tüm kışlık giysileri olan fakat çıkarılmış ikişer bebek verilir.Bu kıyafetleri sırayla bebeklere giydirecekleri söylenir.Yalnız her bir çocuk tek parça giydirecektir ve bu çocuklara söylenir.Sırayla bebekleri giydirmeye başlarlar oyunun sonunda hangi grup daha çok elbise giydirdiyse alkışlanır.

Kazanımlar

1)Küçük nesneleri parmaklarıyla kavrar.
2)Küçük nesneleri asılır
3)Küçük nesnelere uzanır.

OYUN13: YILANLI YOLDA MACERA

Çocuklara gazete kağıtları dağıtılır ve her çocuğun gazetelerden yılan oluşturacağı söylenir.Gazete kağıtlarını uzunlamasına olacak şekilde rulo yaparak yuvarlamaları istenir.Oluşturulan yılanları sınıfa gelişigüzel dağıtırlar ve yılanlarla dolu bir yolda yürüyüşe çıkarlar.Eğitimcinin yönergeleriyle hareket ederler.

Kazanımlar

1)Belli nesneleri sıkar
2)Yumuşak materyallere elleriyle şekil verir.

OYUN14: KÖPÜK HAVUZU

Çocuklara birer parça kalıp halinde köpük dağıtılır.Ve herkese boş bir kase verilir.Çocuklardan ellerindeki köpükleri müzik başladığında ufalamaları istenir müzik durduğunda hareketsiz beklerler.Hareket edenler oyundan çıkar.Ellerindeki köpükler iyice ufalana dek oyun devam eder.Oyunun sonunda köpüğünü en güzel ufalayanlar alkışlanır ve tüm köpüklerden köpük havuzu yapılır.

Kazanımlar

1)Yumuşak materyalleri parçalar
2)yumuşak materyalleri kopartır.
alıntı
 
Üst