Mustafa Kemaller Tükenmez

Efendiler! Avrupa'nın bütün ilerlemesine,
yükselmesine ve medenileşmesine karşılık
Türkiye tam tersine gerilemiş ve
düşüş vadisine yuvarlanadurmuştur.
Artık vazifeyi düzeltmek için
mutlaka Avrupa'dan nasihat almak,
bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak,
bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi
bir takım zihniyetler belirdi.
Halbuki,
hangi istiklâl vardır ki,
ecnebilerin nasihatleriyle,
ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?..
Târih böyle bir hâdiseyi
kaydetmemiştir!...
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

alıntı
 
Üst