Allahın rahman ve rahim sıfatları

allah'ın rahman ve rahim isimlerinin anlamı kısaca , allah'ın rahman ve rahim isimlerinin yansımaları , rahman ve rahim ifadelerinin anlamları , rahman ve rahim arasındaki fark nedir , allah'ın (c.c.) rahman ve rahim isimlerinin yansımaları , allah rahman rahim , allah'ın rahman ve rahim isimlerinin yansımaları nelerdir , allah'ın celle celalühü rahman ve rahim isimlerinin yansımaları

Rahman sıfatının anlamı:

Cenab-ı Hakk, dünyada bütün canlılara, mümin-kâfir ayırımı yapmaksızın bütün insanlara, şefkat ve merhametle davranmayı kendi nefsine farz kılmıştır. Kur'an'da insanlar için hiç kullanılmayan er-Râhmân ismi, ilahî kelâmın elli yedi yerinde geçmektedir. Kur'an'da bu isimle bir de sure vardır: er-Rahmân Suresi. Bu surede Allah Teâlâ; İnsanlar, Cinler ve Hayvanlar için rahmet olarak yarattığı nimetleri saymakta, İns ve Cinnin, bunların kıymetlerini bilip nankörlük etmemelerini defaatle vurgulamaktadır.
Yani rabbimiz dünyada hiç kimseye ister inkar etsin ister iman etsin,yarattıgı nimetlerinden herkese bol bol ikram eder.

Alahın rahmeti 99 parçaya bölündü ve bu parçalardan sadece bir tanesi dünyaya indirildi. Onun içindir ki, anne yavrusuna merhamet etmektedir. Onun içindir ki, hayvan yavrusuna merhamet etmektedir. Onun içindir ki insan eşine merhamet etmekte¬dir. Onun içindir ki, mü'min mü'mine mer¬hamet etmektedir. Dünyada O’nun rahmetinin sadece 100/1’ inin tecellisi böyle ise, varın cennette 100/ 100 ünün tecellisini siz düşünün.

Rahim sıfatı

Kur'an-ı Kerim'in 115 ayetinde büyük çoğunluğu çok bağışlayıcı anl***** gelen "gafur" sıfatı ile birlikte olmak üzere "rahîm" sıfatı kullanılmıştır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğunu gösterir. Dört ayette de "erhamü'r-râhimîn (merhametlilerin en merhametlisi)" tamlaması kullanılmıştır.
Rahîm sıfatı daha çok ebedle ilgilidir. Bu yüzden Yüce Allah için dünyanın rahmanı, fakat ahiretin rahîmidir, denilmiştir.
Yni rabbimiz müminlere ahirette farklı bir muamele yapacaktır.
rabbimizin rızasını kazanmak için dünyada çalışacaksın cablayacaksın malından ve canından imtihan edileceksin, ama dünyada iman etmeyen biriyle aynı kefeye konulacaksın ayrı tutulmayacaksın. tam işte burada rabbimizin rahim sıfatı devreye giriyor
Kulum! Sen üzülme, ben senin için Rahîmim de aynı zamanda. Benim Rahîm sıfatım da var. Bu sıfatımın gereği ve tecellisi olarak öbür tarafta sadece mü’minlere merhamet edeceğim diyor. Kulum, sen hiç endişe etme, öbür tarafta seni cennetime koyacak ve yalnız mü’minlere cemâlimi göstereceğim buyurur. Rabbimizin Rahmân sıfatının tecellisini burada görüyoruz, ama belki de Rahîm sıfatının tecellisini öbür tarafta göreceğiz. Cennette cemalini bize göstermek sûretiyle Rabbimiz bize Rahîm sıfatıyla tecelli edecektir.inşaallah

Konumuzla ilgili dadisler

Şüphesiz acıma, merhamet duygusu Rahmân'dan bir cüzdür" Buhârî, Edeb,13

Bir hadis-i kudside; Allah’u Teala şöyle buyurur;
"Şüphesiz rahmetim gazabımdan öne geçmiştir" (Buhârî, Tevhîd, 15,

"Güçsüzlere merhamet edenlere Rahman olan Allah da merhamet eder" Ebû Davûd, Edeb, 58

Allah insanlardan ancak merhametli olanları bagışlar" Buhârî, Cenâiz, 32

"Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz" Buhârî, Edeb, 18
Son söz olarak:
Allah'in bu merhametine guvenerek ibadetlerimizi aksatmanin; seytanin vesveselerinden biri oldugunu unutmamaliyiz...
Kısmen alıntı
 
selam ederim;

ulu Allah'ın bağışlayıcı, esirgeyici kudreti insanın akıl anlayışında; ancak doğrunun gücü ve kudreti olarak anlaşılır. tecelli eder. verdiği "akıl" rahmeti, onu yanlış kullandığını fark edip, doğruya yönelmeside "bağışlayıcılığı" dır. insan yanlışı icra edip fark edemeyecek kapasitede olabilirdi. bunu fark etmesi ve doğrulmasına verilen isimdir.

bu bilgi önemlidir dostlarım, doğru ve düzgün olmaya azmetmeden rahmet ve bağışlanma korunma beklemek islam'a sokulmuş bir hurafedir. duvarlarda arabalarda yazan "Allah korusun" kelimeleri ile ulu Allah'ın korumadığını zaten haberlerde izlemekteyiz. ulu Allah insanı ona verdiği akıl vasıtası ile hertürlü şeyden korur. bize düşen onu oraya buraya yazmak, oturup rahmetini beklemek değil. verdiği akıl'ı ilim ile doğru kullanarak sonuçlarını almaktır.

gökyüzünden inecek bir rahmet bekliyorsanız malesef üzgünüm bu yersiz bir bekleyiştir. önce niyetlerimiz sonra icralarımızın düzgünlüğü ulu Allah'ın rahmetine vesiledir. bu bilgilere önem verip yaşantınıza sokmanızı dilerim.
 
Üst