Anestezi Hakkında Merak Edilenler

Günübirlik Anestezi

Kısa etkili anestezik ilaçlar ve özel anestezi teknikleri kullanılarak hastanede gecelemeniz gerekmeyen durumlarda uygulanan anestezi yöntemine günübirlik anestezi denir. Anestezi ameliyatın önemli kısmı olan geçici bir uyku durumudur. Anestezi doktoru sizin geçmiş ve şimdiki sağlık durumunuzu gözden geçirecek ve ameliyatınız boyunca size uygulayacağı anestezi tipini belirleyecektir. Sizin ile ameliyat günü veya daha öncesinde anestezi tipi hakkında konuşacaktır. Lütfen tereddüt etmeden aklınıza takılan her soruyu anestezi doktorunuza sorunuz. Pek çok kişi anestezi doktorunun görevinin ameliyat esnasında hastanın uyutulup ameliyat ameliyat sonunda da uyandırılmaktan ibaret olduğunu düşünmektedir. Bu yaygın inanışın tersine anestezi doktoru ameliyat esnasında hasta konforunun sağlanması dışında ağrı ve bilinç duygusunu tamamen ortadan kaldırmakla birlikte solunumi kalp hızı, kan basıncı, besin ve böbrek gibi kritik yaşam fonksiyonlarını düzenleyen, ameliyat esnasında ve ayrılma döneminde ortaya çıkabilecek tıbbi problemlerin tanı ve tedavisini yapan uzman kişidir.

Anestezi Yöntemleri Nelerdir?

Anestezi yöntemleri üç ana başlıkta toplanabilir;
genel, rejyonel(bölgesel) ve sedasyon-analjezi.

Genel Anestezi

Bilinç ve ağrı duyusu tamamen ortadan kaldırır. Hasta derin bir uykudaymış gibidir. Bu amaçla genellikle el üstündeki damarlardan ilaç enjeksiyonunu takiben gaz ya da buhar şeklindeki anestezik ajanlarla bir maske ya da solunum yolunuzdaki bir tüp aracılığı ile ameliyat esnasında anestezinin devamlılığı sağlanır. Bu esnada kalp hızı, kan basıncı, solunum düzenlenmesi, beyin ve böbrek gibi son derece önemli yaşam fonksiyonları, vücudun su dengesi, lüzum halinde kan ve kan ürünlerinin verilmesi ile anestezi süresi ve drinliği gelişmiş teknolojik makinalar aracılığıyla takip edilir. Ameliyatın bitmesini takiben anestezik ilaçlar kesilerek solunum ve diğer yaşamsal fonksiyonlarımızın normale döndürlerek uyandırma işlemleri başlanır.

Rejyonel (Bölgesel) Anestezi

Ameliyat olacak bölgedeki sinirleri enjeksiyon ile uyuşturulması esasına dayanır. Sinirlere yakın bölgelere 1-2 mm çapında çok ince plastik boru yerleştirilerek sürekli ilaç tedavisi uygulanarakta yapılabilir. Ameliyat esnasında dokunma hissiniz korunur ancak ağrı duyusu tamamen ortadan kalkar. En sık kullanılan rejyonel anestezi yöntemleri epidural ve spinal anestezidir.

Sedasyon-Anestezi

Lokal anestezi yani küçük cerrahi girişimlerde sıklıkla cerrah tarafından sadece o bölgedeki dokunun ilaç enjeksiyonu ile uyuşturulmasıyla yapılan ameliyatlarda ameliyatı hatırlamayı engelleyici, sakinleştirici ve kuvvetli ağrı kesiciler uygulanarak sedasyon-analjezi tekniği ile anestezi verilir.

KBB Kliniği
Op. Dr. Süreyya Şeneldir
 
Üst