Suç ve Sebepleri

Suç evrensel ve genel bir olgudur.Suç tarihin en eski devirlerinden itibaren var olmuştur ve ileride de devam edecektir.

Her devir ve zamanda bir hareketin topluma zarar vermekte olduğu veya tehlikeli bulunduğu fikir ve düşüncesinde olan kanun koyucular sözü geçen fiilleri kanunla yasaklar ve ceza usullerini gösterirler.

Topluma zarar verdiği yada tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından kabul edilen ve belirtilen eyleme suç denir.Dolayısıyla bir eylemin suçu oluşturması için kanunla düzenlenmiş olması gerekir.

Suçun nedeni bir veya birden çok olabilir.Bunlar genel olarak suçlunun kişiliğini yapan unsurlar, içinde bulunduğu fiziki ve sosyal şartlar, genel kültür v.s. gibi düşünülebilir.

Suçlunun kişiliği konusu suç nedeni olarak 'Biyolojik Faktörler', 'Fizyolojik Faktörler' ve 'Psikolojik Faktörler' olarak düşünülebilir.

İnsanda çoğu ahlaki güçler doğuştandır. Karakterimizin, duygularımızın ve melekelerimizin kaynağı değişmez bir şekilde saptanmıştır. Bu insan psikolojisinin asıl ve esasını oluşturur.

Fizyolojik faktörler insanları iradeleri dışında suç işlemeye yöneltir.Bunlar 'Doğuştan Suçlular' olarak adlandırılır.Doğuştan suçluları belli eden asıl nitelik bunların ufak, küçük suçları işleyerek işe başlamaları yerine birdenbire en büyük suçları işlemeye girişmeleri ve ahlak hissinin doğuştan yokluğu nedeni ile ıslahlarının mümkün olmayışıdır.

Yapılan incelemeler genellikle insan öldürenlerin bakışlarının donuk, sabit ve gözlerinin kanlı olduğunu göstermektedir.Hırsızlarda ise bakışlar hileli, hareketli ve gözler eğridir.Ayrıca insanın genlerini aldığı anne ve babasının fiziki ve ahlaki karakterlerini taşıdığı bir gerçektir.

Suçların başka nedenleri de vardır.Bunları şöyle sıralayabiliriz.

Zeka ve Suç

Zekası az olan kişi bulunduğu kültürün sosyal değerlerini kavrama ve ona uyma yeteneğine sahip değildir.Hareketlerinin sonuçlarını göremez.Böyle kişiler telkine yatkın bir tip olduğundan zekası parlak ama suç yolundaki insanların etkisinde kalarak suç işleyebilirler.

Aile ve Suç

Çocuğun karakterinin şekillenmesi ve beslenmesi yönünden aile ve evin önemi büyüktür. Aile içindeki ilişkiler, uyum, ailenin ekonomik durumu, kültür seviyesi çocuğun üzerinde ileride nasıl bir insan olacağında büyük etkisi vardır.

Öğrenim ve Suç

İnsanların özelliklede çocukların aileden sonra en yakın çevresini okul oluşturur.Okul çocuğun hayatında ilk sosyal tecrübeleri edindiği yerdir.Buradaki gerek arkadaşları gerekse öğretmenleri ile ilişkilerinde kusurlu usul ve prensipler uygulandığında çocuğun karakterinin oluşmasında zararlı sonuçlar ortaya çıkabilir.

Ekonomik Durum ve Suç

Yoksulluk suç üzerinde ya doğrudan doğruya yada dolaylı yoldan etki eder.Karnı aç olan bir kişinin çalışma eğilimi oldukça yüksektir.Yoksulluk ve zaruret insanların kötü mesken şartlarını ve bu tür ikamet bölgelerine sığınmış olan suçlularla daimi temas etmelerine sebep olur.Ayrıca çocuklar suçluların yaptıkları kötü hareketleri taklit etme imkanını bulmalarına, anne ve babanın aynı zamanda çalışmaya mecbur olmaları dolayısıyla da çocuklar ile yakın ilgilenememeleri suça yönelmeye sebep olabilir.

Kitle Haberleşmesi ve Suç

Gazete, dergi, TV gibi basın ve yayın organlarının suça teşvik edici yayınlar yapmaları ve bu tür yayınların suça yatkın insanlar tarafından izlenmesi suça teşvik bakımından zararlı görülmektedir

Genel Kültür ve Suç

Öğrenim durumu ile suç arasında yakın ilişki bulunduğu bilinmektedir.Yapılan araştırmalar okuma ve yazma bilmeyenlerin suç işleme oranının çok fazla olduğunu göstermektedir.

Yaş ve Suç

Genellikle aktif olan, hareket ve şiddet gerektiren suçlar gençler tarafından işlenir.Buna karşılık hile ile bir arada işlenen suçlar yaş bakımından olgunluğu gerektirir.Yapılan araştırmalara göre suçluluğun küçük yaşlardan itibaren yavaş yavaş artarak orta yaşlarda yoğunlaşıp yaş ilerledikçe azaldığını ve ileri yaşlarda hemen hemen ortadan kalktığını göstermektedir.

Fiziki Bozukluk ve Suç

Fiziki bozukluklar ve çirkin oluş ile suç arasında da bir ilişki olabileceği düşünülebilir. Çirkin insanın hayatta bir takım zevklere ve sıkıntılara güzel insanlardan daha fazla alanda rastlayacağı ve çevresinden göreceği muamelelerin aşağılık kompleksi ile onu belki de aşırı tepkilere sürükleyerek, suçu sonuçlayan bir sebep niteliği görebilir.

Irk ve Suç

Irk verasetin grup bakımından görünüşünü belirtir.Bazı ırklar gerek iklim şartları gerek genel kültürleri bakımından diğerlerine nazaran suça daha eğilimlidirler.Örneğin; Güney İtalya'da oturanların çabuk hırslanan ve kanı sıcak bünyeye sahip oldukları söylenebilir. Kültür ve sosyal gelenekler insanların suç işlemelerine sebep olabilir

Cinsiyet ve Suç

İstatistikler erkeklerin kadınlardan daha çok suça eğilimli olduklarını göstermiştir.Kadının bedensel gücünün azlığı, cesaret azlığı gibi sebepler suç eğilimini azaltmaktadır.

Yukarıda anlatılan sebeplerin biri veya birkaçının bir araya gelmesi suçu oluşturabilir.Bunlar yapılmış olan istatistiklerin de bir sonucudur.
alıntı
 
yaa gülüm varya adım atmamızı suç yaptın sende :Cachondon::Cachondon:

evden dışarı çıkmayacam ben suç olmasın diye.. anladın sen onu.. :Cachondon::Cachondon:
 
10-)Cinsiyet ve Suç

İstatistikler erkeklerin kadınlardan daha çok suça eğilimli olduklarını göstermiştir.Kadının bedensel gücünün azlığı, cesaret azlığı gibi sebepler suç eğilimini azaltmaktadır
bu kısmı okuyunca bir ayet geldi aklıma tabi bizi en iyi bilen bizi yaratan alduğundan kimin hanki suça meilli olduğunuda o bilir

dikkat edersek hırsızlık la ilgili ayetde hırsızlık yapan erkekle hırsızlık yapan kadın olarak başlıyor ayet demekki erkek daha elverişli ki önce erkeğin adı zikrediliyor

bir başka ayetdede zinayla ilgili ayet ise zina yapan kadın ile zina yapan erkek diye başlıyor demek ki kadın zina suçuna daha elverişli çünki önce kadın adı zikrediliyor

günümüzdede olan olayları incelersek doğru gibi gözüküyor.

hani cinsiyet ve suç demişsin ya bir kaç kelimede ben paylaşıyim dedim
bilmem buda suç unsuru sayılırmı?
 
bence en buyuk etken cevre cevren suc ıslemeye yatkın kısılerden olusuyo sa sende suc cemberının ıster ıstemez ıcınde bulursun kendını.
 
Üst