iftar Duasi

Nil@y

Eski Üye
sual: Ramazan-ı Şerifte iftar açarken okunacak dualar hangileridir?

CEVAP

Güneşin battığı iyi anlaşılınca, önce Euzü ve Besmele okuyup, (Allahümme yâ vâsi'al-magfireh igfirli ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminine vel müminât yevme yekûmülhisâb) denir. Bir iki lokma iftarlık yiyip, (zehebezzama' vebtelletil-urûk ve sebetel-ecr inşâallahü teâlâ) denir ve yemeğe başlanır.

İftar duasının manası, (Açlık zamanı bitti. Damarlarımızın suya kavuşması vakti geldi. İnşâallah sevap hasıl oldu) demektir.

Ramazanda şöyle dua da edilir:
Ya Rabbi, Ramazan-ı şerifin şefaatine nail eyle! Ramazan-ı şerifte af ve mağfiret eylediğin ve Cehennemden azat eylediğin kulların arasına bizleri de dahil eyle!
 
Allah'ım
senin rızan için oruç tuttum, sana inanadım ,sana sığındım.
senin rızkın ile orucumu açtım.
Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Allah'ım
Beni,annemi,babamı,ailemi,milletimi ve bütün inananları koru.
Rahmetini ve yardımını üzerimizden esirgeme.
Bizlere yaşama ve dayanma gücü ver.
Senin her şeye gücün yeter.
AMİN
 
Bismillahirrahmânirrahîm
"Allâhumme leke sumtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve alâ rızkıke eftartu veli savmi ğadin neveytu fağfir limâ kaddemtu vemâ ahhertu."

Anlamı:

"Allah'ım!
Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım,
Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.
Yarının orucuna da niyet ettim,
benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."
 
Üst