Özel Araba...

Üstad’a ( Necip Fazıl Kısakürek) sorarlar:”Üstad özel arabanız yok mu?” keskin zekâ küpünün verdiği cevap hikmet doludur:”Ona en son bineceğiz.”
 
Evet...
O soğuk ve tek bineceğimiz arabaya herkes misafir olacak...
Zengini, fakiri, adaletlisi, adeletsizi, zalimi, kafiri, müslümanı....v.s.....v.s..
Ve ondan sonra esas hesaplaşma başlayacak...
 
Kafir veya münafık bir kimse de dünyadan işi bitip ahirete yönelince kendisine siyah yüzlü ve ellerinde kalın çullar bulunan melekler gelir. Gözünün gördüğü kadar geniş bir alanı doldururlar. O arada ölüm meleği gelir, başında durup:
Ey küfür ve isyanla kirlenmiş habis ruh! Allah'ın gazap ve azabına çık!" diye seslenir. Ruh cesetten ayrılır, zorla çıkar. Ölüm meleği ruhu eline alır. Bu arada diğer melekler çıkan ruhu ölüm meleğinin elinden kaparak getirdikleri kaim kirli çullara sararlar. Ondan, dünyadaki en kötü leşten beter bir koku çıkar. Melekler onu alıp yükselirler. Yanlarından geçtikleri melekler: "Kim bu pis kokulu" diye sorarlar. Onlar da onun dünyadaki en kötü ismini vererek: "Falan oğlu filandır" diye tanıtırlar. Dünya semasına gelirler, göğün kapısının açılmasını isterler, açılmaz" Hz. Rasulullah (s.a.v) burada şu ayeti okudular:
"Ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenen ve imana yanaşmayanlar var ya, onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğnenin deliğinden geçmedikçe Cennet'e giremeyeceklerdir. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. A'raf, 40 Efendimiz (s.a.v) bu ölünün halini anlatmaya şöyle devam etti:
"Yüce Allah meleklerine: "Onun kitabını yerin en alt tabakasındaki "Siccîn"e=Cehennem'liklerin isim ve amellerinin yazıldığı deftere yazın." emrini verir. Ruhu şiddetli bir şekilde atılır. Ruh bedenle kabirde buluşur. Yanına iki melek gelir, onu oturturlar. Kendisine:
Rabbin kimdir?" diye sorarlar. O:
Ne! Ne! Bilmiyorum!" diye cevap verir. Melekler:
Dinin nedir?" diye sorarlar. O:
Ne! Ne Bilmiyorum" diye cevap verir. Melekler:
Hz. Muhammed'i a.s kasdederek: Şu size gönderilen şahıs hakkında ne diyorsun? diye sorarlar: O:
Ha, ha Bilmiyorum" diye cevap verir. Bu arada semadan bir münadi şöyle seslenir:
Hep yalanladı. Ona ateşten bir döşek serin. Kendisi için Cehennem'e açılan bir kapı açın." denir. Hepsi yapılır, Açılan kapıdan kabrine Cehennemin sıcaklığı ve zehirli alevleri ulaşır. Kabir onu öyle bir sıkar ki, kaburga kemikleri biribirine geçer. Karşısına çirkin yüzlü pis kokulu birisi gelir ve: "Bu sana va'dedilen gündür; seni üzüntüden perişan edecek akıbeti bekle." der. Adam: "Sen de kimsin, bu ne uğursuz yüz" diye sorar. O çirkin suratlı kimse: "Ben senin çirkin, kötü amelinim." diye cevap verir. Adam: "Ya Rabbi! sakın kıyameti koparma, helak olurum." der.( Ahmed, Müsned, III,"Sonra melek onun başına elindeki tokmakla bir darbe vurur. Adam öyle bir sayha atar ki, onu insan ve cinlerden başka bütün canlılar işitir." Buhari, Cenaiz, 51

Herhalde bunlar daha başlangıç olsa gerek.Daha kişi cehenneme atılmadı bile

Emegine saglık kardeş.

Rabbim hakkı ile iman edenleri cehennem ateşinden koru ve bizleri sıratı müstakımın
üzerinde tut. Ve senden firdevsi alayı istiyoruz. AMİN
.
 
Üst