Çiçek Açmıyor Seccademizde...

Biz unuttuk
Merhamet rahmet olup yağmıyor avuçlarımıza
Şükür çiçek açmıyor seccademizde
Cesaret dillenmiyor yüreklerimizde
Sabrımız Yakup çasına bilenmiyor
Şimdi perme perişanız gözlerimiz ıslak
Bombalar yağıyor üzerimize
Gül mevsimine inat
Yüreklerimiz bir çöl kadar kurak

Bizi affeder misin? Kokun çok uzaklardan bizi çağırır
Sahte medeniyetler taş duvarlar örmüş aramıza
Güllere vurgunum, güllere sevdalı diyen ezgi tadınca
Gül koklamak usulünü unutsa da ruhumuz
Gül yüzünün hatırına senden af diliyoruz.
Kurak iklimlerimizi kuşanıp senin iklimine sığınıyoruz
Ve…Acılar üşüşmüşken yüreğimize
Üstümüzde kara bulutlar
Ne olur ey Rasul, yağ üzerimize.

Bizi affeder misin?
Dokun ne olur yüreğine zamanın
Her yanı güller sarsın, gece ağarsın
Çağlasın yüreğimiz şefkatinden nurundan
Yenik kentler üstüne taze gelmiş baharsın.
Kavl ü kararımız üzre
Gel ümmetim der misin?
Bizim unutmuşluğumuzu unutup
Bizi affeder misin?

Bu firaktan
Bu gönül biçare, bu gönül yaslı
Yerle gök arası gel-gitlerdeyiz
Yıldızı alınmış geceler gibi,
Işık değmemiş yüreklerin karasını
Aklamamış günlerdeyiz.
Çağır bizi uzaktan bir ikindi vaktinde
Asrın karanlığına inat
Akla karalarımızı.
Gözlerimiz görmüyor gönüllerimiz paslı
Sağalt yaralarımızı

Bu gönül Beytullah, bu gönül yüce
Lâkin unuttuk değerlerimizi
Dolaşmıyor aramızda Rahmanın kutlu sesi
Hayli zaman oldu, dargındır bize
Zindan olmuş kelimeler ülkesi can vermez söze
Ey sevgili, adı güzel kendi güzel Muhammet,
Heybesi boş, ruhu sarhoş ümmetini
Bundan böyle sever misin?
Sensizlikten kavrulmuş toprağımız, ruhumuz
Bizi affeder misin?

Soyunduk tüm güzel elbiselerimizi.
Ötelerin ötesine uzanamadı ellerimiz.
Yollar birer tuzak..
Günler geceler zamanın tespihine
Usulca dizilirken
Aydınlık bize uzak..
Pusulalar doğruyu göstermiyor artık
Bağlamışlar güçsüzün ellerini
Adalet her yerde yasak
İşte o kavl ü kararımız üzre..
Gel ümmetim der misin,
O zaman olduğu gibi
Bizi yine sever misin?
Bizi affeder misin?

Mürsel GÜNDOĞDU
 
Üst