Nasıl Geçirir?

NASIL GEÇiRiR?
Necip Fazıl’a,
"Allah, deveyi iğnenin deliğinden geçirebilir mi?" diye sormuşlar.

"Evet geçirir" demiş.

Bunun üzerine "deveyi mi küçültür, yoksa iğneyi mi büyültür?" demişler. Necip Fazıl, ilahi kudretin sonsuzluğunu

ifade babında, şu cevabı vermiş:

- Ne deveyi küçültür, ne iğneyi büyültür. Gökteki yıldızları senin gözbebeğine sığdırdığı gibi, vızır vızır geçirir.
 
Üst