• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Yahudilikte Kadın

Devamlı günah işleme eyilimi olan bir yaratık olarak görülür, kadın aldatıcı bir put olarak adlandırılır. Yahudiler Hz.Adem ve Havva'nın hikayesini anlatırlar.
"Onlara göre Hz.Adem Allah'a itaat ettiği için cennette mesut bir şekilde yaşıyordu. Fakat karısı Havva yasak meyveye yemesi için Onu tahrik etti, onu kandırdı ve cennetten çıkardı. Sonra Alllah Havva'ya şöyle dedi: "Sana hamilelik acısı vereceğim. Sancılanarak bebek doğuracaksın. Sen daima kocana karşı eğilimli olacaksın. O sana hükmedecek. Yahudiler, bu efsaneden dolayı kadını lanetlemiş bir yaratık olarak kabul ediyorlardı. Yunan ve Hristiyan mitolojisinde de böyle bir olay geçer. Eski Yahudi toplumları kızı hizmetçi sayarlardı. Babasının onun utancından dolayı satma hakkına sahip olduğunu kabul ederlerdi. Kız miras alamazdı. Ancak babasının hiçbir erkek çocuğu yoksa o zaman alırdı. Her yahudi sabah duasında şöyle der: "EZELİ İLAHIMIZ, KAİNATIN KRALI BENİ KADIN YARATMADIĞIN İÇİN SANA HAMDOLSUN."

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
 
Yahudilikte Kadın!?

Selam,

Yüce Allah, İnsanı Erkek ve Dişi olarak yarattı.

İnsan kavramı üst, Erkeklik ve Dişilik alt kavramlardır...

Bu üst kavrama ne sadece Erkek ne de sadece Dişi alt kavramları ile ulaşılabilir...

İnsan üst kavr***** ulaşıp, Hayata, Evrene, Aleme ve Varlığa bakamayan kişi, Hakikate ulaşamaz...

Bu bağlamda, Dişi kavramı, İnsan üst kavr***** ulaşmak için olmazsa olmaz değerde bir olgudur.

Dünya üzerinde, geçmişte yahut günümüzda hayatiyetini sürdüren tüm Kültürlerin, İnançların, Dinlerin ve Sistemlerin merkezinde, dişi kavr***** atfettikleri mana, anlam ve değer bulunmaktadır...

Dünya sahnesinde bu Kültür daha doğrusu Medeniyetlerin mücadelesi devam edip durmaktadır.

Güncel olması dolayısı ile birçok kişi ayan beyan görmektedir ki, günümüzde Yönetici İrade Yahudiler olmuştur...

Yahudi Kültürü yahut Dininde Kadın olgusu denince Müslümanlarca pek bilinmediğinin delili olarak, bu Kültüde Kadının aşağılık ve değersiz görüldüğü hükmü verilmektedir...

Oysa bu doğru değildir...

Yahudilikte Kadın, Yahudi İnancının en temel odağını oluşturmaktadır...

Mesela; Yahudi toplumunda Para Kadının Hükmü altındadır, Kültürü oluşturanlar özellikle Paranın Kadın elinde toplanmasını istemişlerdir...

Yahudi Kadın evlenirken, Babasından Hak ettiği tüm mirası Drahoma adı altında alarak gelin olur.Evlilik boyunca o paraya erkek dokunamaz ve ayrıca Erkeğin kazancının yarısı karısının olup, tüm masraflar da Erkeğe aittir.Çok fazla uzağa gitmeye gerek yok, bu şekilde sadece birkaç nesil sonra Para nın Yahudi Kadının Tekeline geçeceği aşikardır...

Günümüzde dahi, para yani aslında Altın, daha da doğrusu Elmas Yahudi Kadının kasasındadır.Bu arada Altın Halkın zenginliği, elmas ise Yöneticinin zenginliğini ifade eder.Altın yüktür, oysa bir kese elmas tonlarca altına bedeldir...

Yahudilikte Kadının yeri hakkında en güzel bilgiyi şu birkaç hikaye ile öğrenebiliriz...

Tevrata göre, Sare kendi oğlu ishak olunca, Hacerle oğlu ismaili aynı evde istemez ve onları götürmesini ister İbrahimden.İbrahim itiraz edince Tevrat ayeti gelir ve şöyle der:"Karın Sara'nın herşeyde sözünü dinle, çünkü o ileriyi senden daha iyi görmektedir"

Babil sürgününde, Yahudilerin topyekün yok edilmelerini, uyguladıkları bir hile ile Kralın Karısı olmuş ESTERE borçludurlar.

Tüm Yahudi Tarih yazılarında, Yahudi Kadını olmasa idi, Yahudi Milleti olmayacaktı.İş Yahudi Erkeklerine kalsaydı yok olacaktı Yahudiler, Hükmü mevcuttur.

Evet Dünyaya bakıldığında sahnede hep Yahudi Erkekleri görünürler, Yahudi Kadını yoktur.Böylece gördüğüne inanan kişi, İŞİn sahibini Erkekler zan eder...

Evet İŞİ Erkek yapar lakin hangi İŞİ yapacağına Dişi karar verir.

Bu biz müslümanlarda ve dahi tüm dünyada aynıdır.

İşi Erkek yapar, hangi işi yapacağına Dişi karar verir, olumlu yada olumsuz, bilinçli ya da bilinçsiz.

Müslüman toplumlar Yüce Allahın Kadına, Dişiye verdiği Değerin Hakkını teslim etmedikçe, aşağılanmaktan kurtulamayacaklardır...vesselam.

Kaynak: cah
 
Müslüman toplumlar Yüce Allahın Kadına, Dişiye verdiği Değerin Hakkını teslim etmedikçe, aşağılanmaktan kurtulamayacaklardır...vesselam.

Kaynak: cah
Avrupa nın ve yahudilerin kadına verdiği değer ile, müslüman toplumların şu anda kadına verdikleri değeri kıyasladığımda, müslüman toplumlarda hal-i hazda dahi kadın çok daha değerli bence. Ama istenilen ölçüdemidir? Değildir. Fertler islamı ne kadar layıkıyla yaşarsa, o fertler arasındaki kadın da o derece layık olduğu müstesna yerde bulunacaktır...
 
Evet doğrudur. O yüzdende Boşanma çok zordur. evlenmeler son derece mantıkidir.Öyle Aşık oldum yada filan kız çok güzeldir diye birşey yoktur Musevilerde. Drahomasına bakılır.Eczacımı bu adam ? O zaman Eczane açılacak bu gence.İşte O eczahane için Evleneceği kızda drahoma verecek.O zaman Kadın Erkeğin aynı zamanda İş arkadaşı yani ortağıdır.Kasada ne var? Bu gün ne kazanıldı? Nerelere harcama yapıldı? İşte bunların hepsini bilir.O yüzden Tam Bİr HAYAT ARKADAŞLIĞI kurulur.Diğer toplumlarda ise bu yoktur.Hele hele İslam toplumunda aksine Kadına elde avuçtaki mehir olarak verilir.Öyle ya Namusunu veriyor kızın ailesi sana.(Bu anlayış vardır,Mehir istemese dahi anlı şanlı masraflı düğün istenilir)Erkek çalışır vede kazanır. Kazandığı müddetçede iyidir. Ama ya kazanamazsa? Git salatalık sat ne yap yap ve getir denir.Aksi halde? Pekiyi bu gelenekler İslamda değişirmi? Hiç sanmıyorum.Selamlar.
 
yuhudiler lanetlenmiştir
zira tüm pislikler hainlikler sapkınlıklar onlardadır

yüce kitabımız kuranı kerimde onlardan hiçte iyi söz edilmez

kadına deger vermeleri bise ifade etmez
zaten bitmiş bir toplumdan söz ediyoruz

Evet İŞİ Erkek yapar lakin hangi İŞİ yapacağına Dişi karar verir.

:))) böyle oldumuda hayır bekle o toplumdan
baskasının aklıyla nereye kadar gidersin
 
Tevrata göre, Sare kendi oğlu ishak olunca, Hacerle oğlu ismaili aynı evde istemez ve onları götürmesini ister İbrahimden.İbrahim itiraz edince Tevrat ayeti gelir ve şöyle der:"Karın Sara'nın herşeyde sözünü dinle, çünkü o ileriyi senden daha iyi görmektedir"

Müslüman toplumlar Yüce Allahın Kadına, Dişiye verdiği Değerin Hakkını teslim etmedikçe, aşağılanmaktan kurtulamayacaklardır.

Maaşallah kendi inancını ve kültürünü çok güzel empoze ettin,islamı da aşağıladın.Lakin biz bu mavalları yemeyiz.
"Geçti devranın senin"...
 
Semavi dinlerin manevi yönleri çok farklıdır.Hz Sara,Hz Hacer,Hz.İsmail bu işe hiç katılmamalıydı.Bunlar apayrı bir mevzuudur.Bu bakımdan Sayın Ribatın hassasiyetine hak vermek lazım.Ancak şimdi eğri oturalım doğru konuşalım Kadının drahoma vermesi kim ne derse desin benim hoşuma gider.Neden? bu günün Müslüman toplumunun kadını ister mütedeyyin olsun ister olmasın. Çalışmıyorsa evde oturur. Sadece evin geçimi ,Giyeceği için eşinden para istemez. Birde HARÇLIK ister.Gak demeden Guk;Guk demeden Gak vardır. Hele bir yapma?.Kaçar gider ebeveyninin yanına.(Haa bir tek Suudilerde Koca Polise gider. Polis kadını ebevninin yanından alır.Ve ibret olsun diye kulağından çekerek kocasının evine götürür. Ama bu bir istisnadır)Hiç bir zaman bu adam nasıl kazanır ne yapar düşünmez.Gelsin o zaman İşyerine adamın para koyup ortak olsun.Görsün Ekmek Aslanın ağzındamı yoksa midesindemi? Çalışmayan kadın öyle birşeydirki şayet bileğiniz ve enseniz yerindeyse Hoştur,yararlıdır,Çocuklarınızın annesidir.Amma velakin bir düşmeye görün o zaman zararlı bir mikrop oluverirler.Haa boşanırım o zamanda demeyin.Avukat olarak söylüyorum şimdi Dünyanın nafakasına aleyhinizde hükmedilir.Efendim Mahkemede işimin olmadığını ,İşimin dağıldığını söylerim. KURTARAMAZSINIZ arkadaşlar.Şahken şahbaz oluverirsiniz.Şimdi bu durumda Hangi kadın daha üstün? Musevi kadınımı Yoksa Müslüman kadınımı e düşünün?Selamlar.
 
Dini İslamı kendi yobazlıklarınla değerlendirenler elbette gerektiği gibi hiçbir mahlukata değer veremezler.Fakat bu yobazların, yobazlıklarını genele yaymak ve istisnaları dahil etmek ayrı bir yobazlıktır.Hele bu konuda İslam'ın bir çok kaidesi ve Efendimizin emirleri var iken , her şeyden öte hanımların Hak Teala'nın bir emanet olduğu beyan edilmiş iken , lanetlenmiş yahudilerin bu konudaki hassasiyetlerini dinimizin emirlerine tercih edip örnek göstermek hadis ve Ehli sünnet alimlerine itimadı olmayan yobazlar için oldukça normal bir davranıştır.Bunların cibilliyetinde olan Kur'an ve Din yobazlığı her fiillerine yansıyacaktır.Her kaptan içindeki sızar , kişinin kelamı aklının beyanıdır vesselam.
 
Şimdi burda anlatılan şey üzüm yemek değil,bağcıyı dövmektir.
Güya müslüman olduğunu iddia edip,öz kızını başlık parası adıyla resmen satan tiplere bakarak ,islamiyet kadına bu kadar değer veriyor demek,islama yapılabilecek en çirkin iftiradır belkide.Yüce dinimiz kadını şehvet objesi olarak değil,anne olarak görmüş ve göstermiştir.İnsanlığın gırtlağına kadar çirkefe gömüldüğü bir dönemde İslamın kadını bir eşya olarak görülmekten kurtarıp,baş tacı etmesini nasıl görmezden gelebilirler.Bugün kadınlara kanunlarla bazı haklar verilmişse bu İslamın kurduğu temel taşlarının üzerine bina edilmiş bir hukuktur.Ondan sonra birisi de çıkıp yok yahudilik,kadını finans yönetici olarak görür,İbrahim peygamberden de üstündür kadın...falan filan.
Yok artık devenin nalı.
 
Üst