Neşet Ertaş son Albüm.....

Biter Kırşehir'in gülleri biter

Biter Kırşehir'in gülleri biter
Şakıyıp dalında bülbüller Öter
Aman aman aman sebep aman
Ben yandım aman

Güzelleri çoktur yar kendine yeter
Güzellerin kaşı keman görünür
Aman aman aman sebep aman
Ben yandım aman

Çıktım kervansaraydan seyreyledim
Al yeşİl bahçeli kaman görünür
Aman aman aman sebep aman
Ben yandım aman

Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere

Hopladım binek bağa
Alnım değdi yaprağa
Kız ben seni almadan
Girmem kara toprağa
 
Gece gündüz baharında yazında

Gece gündüz baharında yazında
Arıyordum onu hayli zamandır
Şu benim özümde benim gözümde
Sevişmek ibadettir sevgi imandır

Seviştiğim anda mutlu olurum
Sevgisiz imanı nasıl bulurum
Ben böyle inandım böyle bilirim
Sevişmek ibadettir sevgi imandır

Sevgi için benim arif olduğum
Doğrudur sevgiden iman bulduğum
Benim inandığım benim bildiğim
Sevişmek ibadettir sevgi imandır
 
Göç eyleyip her dağlarda yaylanmaz

Göç eyleyip her dağlarda yaylanmaz
Başı bölük bölük kar olmayınca
Dünya malıyla gönül eğlenmez
Gönülden verecek yar olmayınca

Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Gönül yarasına derman bulunmaz
Yare eliyle yara sarılmayınca

İstemem dikeni güle istemem
Ben o kelamları dile istemem
Cennet-i alayı bile istemem
N'edem iki gönül bir olmayınca

Bir garibim halimi kimse bilemez
Bu derde düşenin yüzü gülemez
Her çalan saz çalar tatlı çalamaz
Yar aşkı bağrında nar olmayınca
 
Yar gönlünü bilenlere

Yar gönlünü bilenlere
Yarelinden gül gelir
Yar gönlünü bilmeyene
Yardan acı dil gelir
Gülüm aman aman...

Gönül bilen yar olunca
Aşk sinede nar olunca
İki gönül bir olunca
Soğan yesem bal gelir
Gülüm aman aman...

Sadık bir yar bulup yaşa
Onun dışındakini boşa
El aklıyla gezen başa
Bin bir türlü hal gelir
Gülüm aman aman...

Yar gönlünü bilmiyorsa
Gelip gönlünü almıyorsa
Garip yüzün gülmüyorsa
Her ne giysen çul gelir
Gülüm aman aman
 
İbret Almalı

Adem olup şu dünyaya gelenler
Hayvanı görünce ibret almalı
Huri kızlarının yari olanlar
İnsanlığın kıymetini bilmeli

İnsanlar dünyada sürerse kayık
Hayvan azap çeker görür cefayı
Boş gezmeyip çalıştırıp kafayı
Bunlar neden nedenini bilmeli

İnsan ölür ama (u)ruhlar ölmez
Bunca mahlukatlar yüzleri gülmez
Cehennem azabı zordur çekilmez
Azap çeken hayvanları görmeli

Hayvandan doğanlar hayvan olurlar
Anadan doğanlar insan olurlar
Hepsi de bu dünyaya gelirler
Anaların kıymetini bilmeli

Vade tekmil olup ömür dolmadan

Emanetçi emanetin almadan
Şu ömrüm bağının gülü solmadan
Garibim cananın kulu olmalı
 
Analar babalar devri

Analar babalar devri de geçti
Arzusun bulanlar demi de geçti
Şu bizim tecelli gam ile geçti
Gelmiyor bizlere yaz bahar

Güzeller içinde yar seni seçtim
Ben senin yoluna serimden geçtim
Yandım ateşin narına düştüm
Yandım ateşine göz bahar
 
Bu dünyada eğer sen

Bu dünyada eğer sen
Ben ağlarken gülersen
Cennet yüzünü görme hiç
Başkasını seversen, edalı gelin

Aman gelin gelin
öldürdün beni
Tomurcuk güller gibi
Soldurdun beni

Güllerimiz solmadan
Kavuşalım ölmeden
Senin aşkın değil mi
Beni böyle söyleten, edalı gelin

Aman gelin gelin
Öldürdün beni
Tomurcuk güller gibi
Soldurdun beni

Eda ile naz ile
Tatlı şirin söz ile
Vur hançeri kalbime
Can alıcı göz ile, edalı gelin

Aman gelin gelin
Öldürdün beni
Tomurcuk güller gibi
Soldurdun beni
 
-Karlı dağlar geçit vermez olunca

Karlı dağlar geçit vermez olunca
Gidilmez o yare yollar bağlanır
Gül yüzlü sevdiğim elin eli olunca
Elde bir şey kalmaz gayrı ağlanır
Dağlar dağlar, sevdiğim ağlar

Mah cemale telli duvak örtmüşler
Ağ ellere al kınalar yakmışlar
Duydum sevdiğimi elin eli etmişler
Gayrı bu ellerde durulmaz
Dağlar dağlar, sevdiğim ağlar
 
Uykuda mısın sevgili yarim

Uykuda mısın sevgili yarim uyan uyan
Aç pencereyi göreyim gül yüzünü uyan uyan

Aman yar canım yar yar
Sabah olmadan uyan uyan

Horozlar ötmeden güneş ışımadan uyan uyan
Kimseler görmeden usul usul bana gel

Aman yar canım yar yar
Sabah olmadan uyan uyan
 
Karga olan gül kıymeti bilemez

Yar hoyrata tatlı kelam eyleme
Hoyrat olan dil kıymetini bilemez
Kargayı bağına koyup aleme
Karga olan gül kıymeti bilemez

Kerem gibi canın nara yakmayan
Mecnun gibi çilesini çekmeyen
Yaraşkına gözyaşları dökmeyen
Ağlamayan sel kıymeti bilemez

Gül cemalin kayıp edip aratma
Şu gönlümün ışığını karatma
Zülüflerin yad ellere taratma
Kul olmayan tel kıymeti bilemez
 
Üst