Kimlere şehid denir ?

Şehit kendisine şahitlik yapılmış, cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş anlamındadır. Şehit olmak için Müslüman olmak şarttır. Şehit olmak büyük nimettir. Kimlerin şehit olduğu aşağıda bildirilmiştir.

Kendinin, komşusunun, can, mal ve namusunu müdafaa ederken öldürülen,
Haksız olarak hapsedilip ölen,
Mülci ikrah ile öldürülen,
Hırsızın, yol kesicinin, eşkıyanın öldürdüğü kimse,
Yüksekten, attan düşüp ölen,
Yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölen,
Zehirli hayvanların sokmasından ölen,
Suda boğulan,
Yangında ölen,
Gurbette garip iken ölen,
Depremde, duvar ve enkaz altında kalarak ölen,
Hastalıklar sebebiyle ölen,
Soğukta gusledip ölen,
Hamile, lohusa ve doğumda ölen kadın,
Cuma günü veya gecesi ölen,
Aşkını gizleyip iffetini korurken ölen,
Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen,
Allah rızası için müezzinlik yaparken ölen,
Deniz tutup kusarak ölen,
Beş vakit namazı doğru kılan,
Kuşluk namazı kılan,
Yolculukta da vitir namazını terk etmeyen,
Her ay üç gün oruç tutan,
Abdestli iken ölen, abdestli yatıp ölen,
Namazda iken ölen,
Günde 20 kere ölümü düşünen,
Dine uygun ticaret yapan,
Gıda maddelerini ucuza satan,
Helâl kazanıp çoluk çocuğunun din bilgisi öğrenmeleri ve ibâdet yapmaları için çalışan,
60 yaşını geçen salih kimse,
Günde 25 kere Allahümme barik li filmevt ve fi-ma bad-el-mevt. okuyan,
Müdara eden, yani insanlarla iyi geçinen, dinini koruyabilmek için dünyalık veren,
Ölüm hastalığında, 40 kere La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü min-ez-zâlimin. okuyan,
Günde 100 defa salevat-ı şerîfe okuyan,
Her gece Yasin suresini okuyan,
Sabah ve akşam Haşr suresinin sonunu okuyan,
Allah yolunda şehit olarak ölmeyi isteyen,
sevap işlerken zulmen öldürülen.

Kaynak ;
Redd-ül muhtar

Şehîd (Arapça الشهيد), İslâm'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Durum böyle iken İslam karşıtı düşünceye sahip olan insanların kendi inançları için öldürülmelerine "ŞEHİD" diyorlar.
Ben burasını anlamakta güçlük çekiyorum.
Gayri İslami düşünceye sahip olan insanların bu konu hakkında yazacak bir şeyleri olmalı....
 
İnançsız pkk itleride kendi leşlerine şehid diyorlar.
Kime şehit neye şahitler acaba...
 

İlahi_aşk

Uzaklaştırıldı
yanlız bu şıkların en başlıca olması gereken iman ve islam islam olmayan bir hamile doğumda olse şehit olmaz kelime-i şehadeti dahi bilmeyen bir yaratık depremde enkaz altında kalsa şehit olmaz.. şehit kimemi denir "ALLAHÜLEĞLEM ..
 
Üst