Yurt dışındakiler için üniversite sınavı

Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS), 6 Temmuz 2008'de Ankara ve Köln'de yapılacak.

Anne veya babası, işi ya da görevi nedeniyle yurt dışında bulunan ve ortaöğrenimlerini bu ülkelerin lise veya dengi meslek okullarında yapan öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu'nca bu yıl bin kişilik kontenjan ayrıldı.YÇS ile öğrenci alınacak kontenjanlar şöyle:

''Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, tarih, tarih öğretmenliği, coğrafya, coğrafya öğretmenliği, ilahiyat, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, işitme engelliler öğretmenliği, zihin engelliler öğretmenliği, Alman dili ve edebiyatı, Almanca öğretmenliği, Fransız dili ve edebiyatı, Fransızca öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, turizm işletmeciliği ve otelcilik, konaklama işletmeciliği, konaklama işletmeciliği öğretmenliği, seyahat işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği, radyo, sinema ve televizyon, gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyoloji, iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, bankacılık ve finans, mütercim-tercümanlık, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, turizm işletmeciliği programları.''

-SINAV 6 TEMMUZ'DA-

Sınava başvuracak adayların, ''TC uyruklu olması, anne veya babasının işi veya görevi nedeniyle adayın eğitim aldığı süre ile eş zamanlı en az üç yıl süreyle yurt dışında kalmış olması ve bu durumunu resmi makamlardan alacağı yazı ile belgelendirmiş olması, anne veya babası yurt dışında bulunduğu süre içinde Türkiye'de lise eğitimine denk sayılan ortaöğretimin son üç sınıfını yurt dışında okumuş ve bu durumunu ortaöğretimin her yılı için ayrı ayrı olmak üzere aldığı dersleri ve bunlarda sağladığı başarıyı gösteren transkriptlerle belgelendirmiş olması'' gerekiyor.

Sınav, 6 Temmuz'da Türkiye'de Ankara, Almanya'da ise Köln'de yapılacak. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi içeren kılavuz ile aday bilgi formu, 31 Mart-18 Nisan 2008 tarihleri arasında ''ÖSYM Bilkent-Ankara'' adresinden, Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerindeki eğitim ataşelikleri ile eğitim müşavirliklerinden veya ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden sağlanabilecek.

-EVRAKLARIN 28 NİSAN'DA ÖSYM'DE OLMASI GEREKİYOR-

Sınava katılmak isteyen adaylar, sınav ücreti olarak 50 ABD Doları, 40 avro, bu döviz türlerinin karşılığı YTL ya da konvertibl dövizi, kılavuzda belirtilen banka hesabına yatıracak.

Adayların, aday bilgi formunu, kılavuzda açıklanan şekilde ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte en geç 28 Nisan 2008 tarihinde ÖSYM'de olacak şekilde, ''ÖSYM-SHB 06538 Bilkent Ankara-Türkiye'' adresine postayla iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekiyor

kaynak
 
Üst